پاورپونت مروری بر انتخابات از دیدگاه امام خامنه ای روحی فداه

دوشنبه - 19 فوریه 2024

پاورپونت مروری برانتخابات از دیدگاه امام خامنه ای روحی فداه

وظیفه مسئولین ودولت مردان نسبت به انتخابات بر اساس فرمایشات امام خامنه ای روحی له الفداه از سال1369 تا 1402رهبریضورای اسلامیخامنه ایحد اکثری

یکشنبه - 11 فوریه 2024

نظام جمهوری اسلامی ریشه دارد؛ این ریشه، مردمند. اجتماع مردم حول این نظام، مایهی عزت و برکت کشور و برکت نظام و برکت خود آن مردم است.

وظایف ملت در برابر دشمنان در انتخابات بر اساس فرمایشات امام خامنه ای روحی له الفداه از سال1369 تا1402

یکشنبه - 11 فوریه 2024

حضور پرشور همه‌ی واجدان شرایط در انتخابات، بر عزت و اقتدار و آبروی ایران خواهد افزود و با درخشش واقعی در انتخابات، شکوه خود را به رخ دشمنان خواهد کشید

دشمنان وانتخابات درفرمایشات امام خامنه ای روحی له الفداه از سال1369 تا 1402

یکشنبه - 11 فوریه 2024

اینهمه تلاش کردند ملت را جدا کنند، بیتفاوت کنند، نسبت به انتخابات بدبین کنند، نسبت به دستگاه برگزارکنندهی انتخابات بدبین کنند، امّا ناکام شدند

حضور همگانی در انتخابات درفرمایشات امام خامنه ای روحی له الفداه از سال1369 تا 1402

یکشنبه - 11 فوریه 2024

برای تضمین پیشرفتی که بحمدالله از اوّل انقلاب شروع شده و تا امروز بی‌وقفه پیش رفته؛ برای اینها باید وارد بشوند. همه باید وارد بشوند. البتّه آن‌کسی که محض رضای خدا و برطبق وظیفه وارد میدان میشود، علاوه بر این خیرات، یک دستاورد دیگری هم دارد که بسیار عظیم است و آن دستاورد، رضای الهی است، رضای خدا است.

اهمیت انتخابات درفرمایشات امام خامنه ای روحی له الفداه از سال1369 تا 1402

یکشنبه - 11 فوریه 2024

همه باید تلاش کنند تا انتخابات پرشور و با حضور عمومی مردم برگزار شود، زیرا اقتدار و استحکام نظام اسلامی از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون بر مبنای حضور و پشتیبانی مردمی بوده است.

جستجو

چند رسانـه ای

کتاب های منتشر شده