وهابیت از نگاه تشیع و تسنن (برگرفته از تفسیر موضوعی آیت الله العظمی جعفر سبحانی)

برای دانلود کلیک کنید

وهابیت از نگاه تشیع و تسنن (برگرفته از تفسیر موضوعی آیت الله العظمی جعفر سبحانی)

وهابیت از نگاه تشیع و تسنن (برگرفته از تفسیر موضوعی آیت الله العظمی جعفر سبحانی)[1]
مشخصات کتاب:
سرشناسه : بیستونی محمد، 1337 – ، گردآورنده
عنوان و نام پدیدآور : وهابیت از نگاه تشیع و تسنن (برگرفته از تفسیر موضوعی آیت الله العظمی جعفر سبحانی) به اهتمام محمد بیستونی.
مشخصات نشر : قم:بیان جوان 1389.
مشخصات ظاهری : 348ص. 17×11س.م.
فروست : تفسیر سبحان 5.
شابک : 978-964-5640-76-5
وضعیت فهرست نویسی : فیپا
یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس.
موضوع : تفاسیر شیعه — قرن 14
موضوع : وهابیه — عقاید
موضوع : وهابیه — دفاعیه ها و ردیه ها — جنبه های قرآنی
رده بندی کنگره : ‮ BP98 ‮ /ب95و9 1389
رده بندی دیویی : ‮ 297/179
شماره کتابشناسی ملی : 2044867
عناوین اصلی کتاب شامل:
فهرست مطالب؛ اَلاِْهْداءِ؛ متن اجازه نامه حضرت آیه اللّه سبحانی؛ متن تأییدیه حضرت آیه اللّه العظمی جعفر سبحانی؛ متن تأییدیه حضرت آیه اللّه محمد یزدی؛ مقدمه؛ هدف کتاب؛ زندگانی پایه گذار مسلک وهابیّت؛ وهابیان و تعمیر قبور اولیاء خدا؛ وهابیت در کشمکش تناقض مکتب و عمل مسلمانان؛ زیارت قبور مؤمنان از نظر کتاب و سنّت؛ زیارت قبور اولیاء؛ قرآن و زیارت قبور؛ احادیث و زیارت قبور؛ زنان و زیارت قبور؛ زیارت قبر پیامبر؛ گواه دیگر؛ برگزاری نماز و دعا نزد قبور اولیاء؛ سیره مسلمانان در مسأله «توسل»؛ تبرک و استشفاء به آثار اولیاء؛ استمداد از اولیاء خدا در حال حیات؛ استمداد از ارواح اولیاء الهی؛ طلب شفاعت از اولیاء خدا؛ دلایل ما بر استواری درخواست شفاعت؛ طلب شفاعت در حال ممات؛ بررسی دلایل وهابی ها درباره منع درخواست شفاعت؛ آیا اعتقاد به سلطه غیبی، مایه شرک است؛ نظریه وهابی ها؛ نظریه ما در این سخن؛ آیا درخواست کارهای خارق العاده شرک است؟؛ سلیمان تخت بلقیس را می خواهد؛ سوگند دادن خدا به منزلت اولیاء؛ امیرمؤمنان و سوگند دادن خدا به مقام اولیاء؛ وقوع این نوع سوگندها در اسلام؛ اعتراض نخست؛ پاسخ؛ اعتراض دوم؛ پاسخ

جستجو