فرقه ای برای تفرقه بررسی پیشینه فکری و سیاسی جریان وهابیت

برای دانلود کلیک کنید

فرقه ای برای تفرقه بررسی پیشینه فکری و سیاسی جریان وهابیت

فرقه‌ای برای تفرقه بررسی پیشینه فکری و سیاسی جریان وهابیت
مشخصات کتاب:
سرشناسه : طبسی، نجم الدین، ۱۳۳۴ –
عنوان و نام پدیدآور: فرقه ای برای تفرقه بررسی پیشینه فکری و سیاسی جریان وهابیت/ نجم الدین طبسی.
مشخصات نشر: تهران: مشعر، ۱۳۸۶٫
مشخصات ظاهری: ۱۲۰ ص.؛ ۱۹×۵/۱۹ س م.
شابک: ۶۵۰۰۰ ریال ۹۷۸-۹۶۴-۵۴۰-۰۷۳-۴:
وضعیت فهرست نویسی: فیپا
یادداشت: کتابنامه به صورت زیرنویس.
موضوع: وهابیه.
رده بندی کنگره : BP207/6/ط۲ف۴ ۱۳۸۶
رده بندی دیویی : ۲۹۷/۴۱۶
شماره کتابشناسی ملی: ۱۱۷۲۱۸۷
ص: ۱
عناوین اصلی کتاب شامل:
اشاره؛ مقدمه ؛ ابن تیمیه وکاشت بذر نفاق ؛ محمدبن عبدالوهّاب و فتنه وهّابیت ؛ حکومت نجد و هم پیمان وهابیت

 

جستجو