اهتمام به شناخت بیماری


پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم):
– خطاب به شمردل طبیب -: هیچ کس را درمان مکن، مگر آن گاه که بیماری او را بشناسی.( الاصابة: ج 3 ص 289.)
 امام سجاد (علیه السلام):
کسی که بیماری اش تشخیص داده نشود، دارویش او را تباه می سازد.( أعلام الدین: ص 299.)

جستجو