پاکیزگی و بهداشت


شستن جامه

پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم

هر کس جامه ای بر می گیرد، باید آن را تمیز کند.( الکافی: ج ۶ ص ۴۴۱ ح ۳٫)

امام علی (علیه السلام

هر کس جامه خویش را تمیز کند، اندیشه و اندوهش کم شود.( کنز الفوائد: ج ۲ ص ۱۸۲٫)

امام علی (علیه السلام):

جامه تمیز، اندوه و غم را می برد و مایه طهارت برای نماز است.( الکافی: ج ۶ ص ۴۴۴ ح ۱۴٫)

امام علی (علیه السلام

شستن جامه، اندوه و غم را می برد و مایه طهارت برای نماز است.( الخصال: ص ۶۱۲ ح ۱۰٫)

شستن دستمال

پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم

دستمال آلوده به چربی و بوی گوشت را در خانه مگذارید، که آن، خفتگاه شیطان هاست.( الکافی: ج ۶ ص ۲۹۹ ح ۱۸٫)

پوشاندن روی ظرف

امام باقر (علیه السلام

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)، ظرف سرپوش دار(در سبل الهدی و الرشاد، به جای سرپوش دار، عبارت تمیز آمده است.) را می پسندید.( المصنف، ابن ابی شیبه: ج ۵ ص ۵۲۷ ح ۴، سبل الهدی و الرشاد: ج ۸ ص ۳۳٫)

پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم

بر درهایتان قفل بزنید، دهانه مشک هایتان را ببندید و بر ظرف هایتان درپوش بگذارید.( صحیح ابن حبان: ج ۴ ص ۹۱ ح ۱۲۷۵٫)

پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم

در (خانه هایتان) را ببندید، ظرف هایتان را وارونه بگذارید، دهانه مشک هایتان را ببندید، و چراغ هایتان را خاموش کنید؛ چه، به آنان (شیاطین) اجازه داده نشده است بر دیوار خانه های در بسته شما بالا روند.( مسند ابن حنبل: ج ۸ ص ۲۹۶ ح ۲۲۳۲۷٫)

مسند ابن حنبل:

– به نقل از ابو هریره -: پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) به ما فرمود که آب وضو(در سنن ابن ماجه، به جای آب وضو، واژه ظرف آمده است.) را بپوشانیم، دهانه مشک را ببندیم و ظرف را وارونه بگذاریم.( مسند ابن حنبل: ج ۳ ص ۲۹۶ ح ۸۸۰۸، سنن ابن ماجه: ج ۲ ص ۱۱۲۹ ح ۳۴۱۱٫)

پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم

در (خانه)هایتان را ببندید، دهانه مشک را ببندید، ظرف را وارونه بگذارید (یا درپوش بگذارید) و چراغ را خاموش کنید؛ زیرا شیطان، در بسته ای را باز نمی کند، سر بسته مشکی را نمی گشاید، در ظرفی را بر نمی دارد، و موش، خانه مردم را بر سرشان آتش می زند.( سنن الترمذی: ج ۴ ص ۲۶۳ ح ۱۸۱۲٫)

شستن سر با سدر

امام علی (علیه السلام

هنگامی که خداوند، پیامبر خویش را به آشکار ساختن اسلام فرمان داد و وحی هویدا شد، کم بودن شمار مسلمانان و فراوان بودن شمار کافران را دید. پس پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) به سختی اندوهگین شد. در این هنگام، خداوند، جبرئیل را با قدری سدر از سدره المنتهی فرستاد. وی، سرش را با آن شست و بدین وسیله، اندوهش بر طرف شد.( الکافی: ج ۶ ص ۵۰۵ ح ۷٫

کتاب من لا یحضره الفقیه

پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم)، اندوهگین شد. پس جبرئیل به او توصیه کرد سر خویش را با سدر بشوید. آن سدر، از سدره المنتهی بود.( کتاب من لا یحضره الفقیه: ج ۱ ص ۱۲۵ ح ۲۹۴٫

گرفتن سبیل

پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم

هر کس در هر جمعه، قدری از سبیل و ناخن های خود را بگیرد، خداوند به (بدن) او شفایی نهد و دردی از او برون برد.( الفردوس: ج ۳ ص ۵۸۴ ح ۵۸۲۶٫

کوتاه کردن ناخن ها

پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم

کوتاه کردن ناخن ها، مانع (بروز) درد بزرگ می شود و روزی را سرشار می سازد.( الکافی: ج ۶ ص ۴۹۰ ح ۱٫

نقش کفش در سلامت

امام حسین (علیه السلام):

پیامبر خدا به من فرمود: فرزندم!… کفش خوب به پا کن که کفش، خلخال (زینت پای) مردان است.( دعائم الاسلام: ج ۲ ص ۱۶۴ ح ۵۹۱٫

امام علی (علیه السلام

کفش خوب به پا کردن، مایه نگهداری بدن است و یاری دهنده ای است بر نماز و طهارت.( الکافی: ج ۶ ص ۴۶۲ ح ۱٫

امام صادق (علیه السلام

عادت به پوشیدن کفش، از مرگ های بد، جلوگیری می کند.( الکافی: ج ۶ ص ۴۶۷ ح ۶٫

امام صادق (علیه السلام

– هنگامی که به یکی از اصحاب خود نگریست که کفش سیاه داشت -: تو را کفش مشکی به چه کار؟! آیا نمی دانی که این کفش به چشم زیان می رساند، آلت مردانگی را سست می کند، از دیگر انواع، گران تر است و هیچ کس آن را نمی پوشد، مگر این که با آن، احساس نخوت(این سخن، دلالت دارد که در آن دوران، پوشیدن کفش مشکی، ویژه دولت مردان عباسی بوده است.) می کند؟!( الکافی: ج ۶ ص ۴۶۵ ح ۱٫

نهی از درمان با چشمه های آب گرم و آب های تلخ

امام صادق (علیه السلام

پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم)، از درمان با چشمه های آب گرم، نهی فرموده است، و آنها، چشمه هایی از آب گرم در کوهستان هاست که بوی گوگرد دارد.( ا لکافی: ج ۶ ص ۳۸۹ ح ۱٫

امام صادق (علیه السلام

پدرم خوش نداشت به آب تلخ و آب گوگرددار، درمان کند. او می فرمود: نوح، آن هنگام که توفان به پا شده بود، آب ها را فرا خواند و همه آنها به او پاسخ دادند، مگر آب های تلخ و آب های گوگرددار. پس، این آب ها را نفرین کرد.( الکافی: ج ۶ ص ۳۹۰ ح ۴٫

جستجو