پیشگیری ازبیماری پیسی

الف – استفاده از خطمی

امام صادق (علیه السلام):

شستن سر با خطمی در هر جمعه، مایه ایمنی از پیسی و دیوانگی است.( الکفافی: ج ۳ ص ۴۱۸ ح ۱۰ و ۶ ص ۵۰۴ ح ۲٫)

ب – خوردن بادنجان

امام صادق (علیه السلام):

بر شما باد بادنجان (/بادمجان) بورانی؛ زیرا شفایی است که از پیسی ایمنی می دهد. بادنجانی هم که به روغن زیتون سرخ شود، چنین است.( مکارم لاخلاق: ج ۱ ص ۳۹۸ ح ۱۳۵۲٫)

ج – بیرون زدن کورک

پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم):

چهار چیز را ناخوشایند مدارید:… و کورک را؛ چرا که ریشه های پیسی را قطع می کند.( طب النبی (صلی الله علیه و آله و سلم): ص ۱۲٫)


جستجو