آنچه باید عروس را در هفته اولش از آن باز داشت


کتاب من لا یحضره الفقیه:
– به نقل از ابوسعید خدری -: پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم)، به علی بن ابی طالب سفارش کرد و به او فرمود: ای علی! عروس را در هفته اولش از شیر، سرکه، گشنز، سیب ترش، از این چهار چیز، باز بدار.
امام علی (علیه السلام) پرسید: ای پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم)! برای چه او را از این چیزها باز بدارم؟
فرمود: زیرا از این چهار چیز، زهدان سترون و سرد می شود….
امام علی (علیه السلام) (دیگر بار) پرسید: ای پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) اما از این میان، از سرکه چرا باز داشته می شود؟
فرمود: اگر در حالی که سرکه خورده است، عادت ماهانه شود، هرگز کامل پاک نگردد، گشنیز هم حیض را در شکم وی برمی انگیزاند و زادن را بر او سخت می سازد. سیب ترش نیز حیض شدن او را قطع می کند و این عارضه برای وی یک بیماری می شود. ( کتاب من لا یحضره الفقیه: ج 3 ص 551 ح 4899.)

جستجو