اندوه بیماری وپیری


قرآن
وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٨٤/ یوسف﴾
به آنان پشت کرد و گفت: آه و اندوه بر یوسف. و چشمانش اندوه، سفید شده بود، در حالی که اندوه خود را فرو می خورد.
حدیث
 پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم):
هر کس اندوه (و دغدغه اش) فراوان شود، بدنش بیمار گردد.( الامالی، طوسی: ص 512 ح 1119.)
پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم):
اندوه (و دغدغه) نیمی از پیری است.( مسند الشهاب: ج 1 ص 54 ح 32.)
 امام علی (علیه السلام):
اندوه، یکی از دو پیری است.( غررالحکم: ح 1634.)
 امام علی (علیه السلام):
اندوه، تن را ذوب ونحیف می کند ( غررالحکم: ح 1039، عیون الحکم و المواعظ: ص 33 ح 595.)
 امام علی (علیه السلام):
اندوه، تن را نحیف می کند.( غررالحکم: ح 367.)
 امام علی (علیه السلام):
اندوه، بدن را فرسوده می کند.( غررالحکم: ح 609.)

جستجو