مبانی حکومت امام زمان علیه السلام -۳

مبارزه با ستمگران وطواغیت

از جمله سر نوشت ساز ترین برنامه های حکومتی امام زمان علیه السلام مبارزه با ستمگران وطواغیت است ، حضرت با انها به مبارزه بر می خیزد وکاخها وخانه های ظلمشان را در سراسر عالم ویران می سازد، همانا این کاخها وابنیه، ابنیه شرک ونفاق است وفرقی نمی کند که کاخ سفید در امریکا باشد یا کاخ سعد اباد در تهران. اینکه امامین انقلاب اسلامی ایران ، حضرت امام خمینی قدس سره وحضرت امام خامنه ای روحی فداه مبارزه با کاخ نشینان مستکبر در عالم را سر لوحه کار خود قرار داده اند، خصوصا کاخ نشینان شیطان بزرگ امریکا را هدف قرار داده اند راه ورسمی است که همه مومنان ، همه شیعیان ، همه مسلمین ، همه مظلومان عالم باید دنبال کنند وبا این شیوه زمینه سازی برای ظهور منجی را انجام دهند.

حذیفه از رسول خدا صلی الله علیه واله وسلم نقل می کند که حضرت فرمودند:انگاه که وقت خروج قائم می شود ،منادی از اسمان ندا می دهد :ای مردم!مدت حکومت جباران بر شما به پایان رسیده وبهترین فرد امت محمد حکومت را به دست گرفته است پس به مکه بروید.(الاختصاص ص۲۰۸و بحار الانوار ج۵۲ص۳۰۴ حدیث۷۳)

انچه به نظر این حقیر می رسد اینکه مردم باید قبل از ظهور مشق وتمرین کنند ودر کشورهایی که انتخابات ازاد مانند ایران اسلامی برگزار می شود شاخصه های یک رئیس جمهور کشور اسلامی را مد نظر داشته باشند ، بنا را بر این بگذارند که اگر قرار بود امام زمان علیه السلام برای مدیریت اجرائی کشورشان فردی  را انتخاب کند ایا به گزینه ای که قرار است نامش را روی برگ رای بنویسند اعتباری قائل می شد واین فرد را بر انان به امارت می گماشت یا خیر ، برای رسیدن به این فهم تنها راه رعایت تمام شاخصه هایی است که امامین انقلاب اسلامی به عنوان نواب عام امام زمان مطرح می فرمایند به عنوان شاهد مثال روی کار اوردن دولتی جوان وحز ب اللهی،ولذا اگر چنین مشق وتمرینی با شاخصه ها ی مبتنی بر بصیرت ومعرفت صورت گرفت پذیرش ندای منادی الهی وگرد امدن زیر علم وپرچم امام مهدی برایشان سها واسان بلکه مشتاق به ان خواهند بود ، اما اگر این شاخصه ها را دنبال نکردندد ، افکار واعتقاداتشان در عصر ظهور هم با مصلح کل فاصله زمین تا اسمانی پیدا می کند ورودر روی ان حضرت می ایستند وحضرتش را انکار می کنند که باید منتظر قهر وغضب الهی ان حضرت باشند.

همچنین حذیفه از رسول خدا نقل می کند که حضرتشان فرمودند:

وای بر این امت از پادشاهان متکبر ، که چگونه می کشند ومطیعان را می ترسانند جز ان کس که اطاعت از ایشان را اشکار کرده باشد!مومن در تقیه با انها به زبان می سازد وبه دل از انها می گریزد ، هنگامی که خداوند بخواهد دوباره اسلام را عزت دهد ، هر پادشاه متکبری را در هم می کوبد  واو بر انچه بخواهد تواناست ومی تواند امت را از پس تباهی به سامان اورد.

 ای خذیفه!اگر از دنیا جز یک روز باقی نماند خداوند ان روز راچنان طولانی می کند تا مردی از خاندان من به حکومت برسد،جنگها به دست او اتفاق می افتد  واسلام چیره می شود ، خداوند خلف وعده نمی کند واو حسابرسی سریع است.(عقد الدرر ص۶۲ وکشف الغمه ج۳ص ۲۶۲ وبحار الانوارج۵۱ص۸۳)

اری وای بر این امت از پادشاهانی مانند ال سعود وال نهیان وال خلیفه ووای بر این امت مانند روسای جمهوری چون صدام حسین وحسنی مبارک ومعمر قذافی ودیگر مترفین  کذاب کاخ نشین ، چه روزگار سختی در انتظار اینان است انگاه که با تیغ علوی روبرو شوند ومردگانشان را از گور ودخمه هایشان بیرون کشند ومکافات کنند چه انان که دیروز جبت وطاغوت بودند وچه انان که امروز مرمر نشین وسعد اباد نشین شده اند!

انچه اینان می کنند منافی عدالت علوی ومهدوی است وفریادهای عدالت خواهی نواب عام ولیعصر را نیز گاهی به سخریه واستهزاء از ان عبور می کنند ورد می شوند ، حال انکه شاخصه دیگر از مبانی حکومتی امام مهدی علیه السلام احیاء و زنده کردن زمین با عدل وعدالت است،مولای متقیان علی علیه السلام که خود شهید را ه عدالت است” قتل علی لشده عدله” از پیامبر صلی الله علیه واله وسلم نقل می کنند که ان حضرت فرمودند:اگر از روزگار جز یک روز نمامده باشد خداوند مردی از خاندان مرا بر می انگیزد تا زمین را از عدل پر کند همانگونه که از ستم پر شده باشد .

( سنن ابی داود ج۴ص۱۰۷ ومسند احمد حنبل ج۱ص۲۱۳ والمصنف ابن ابی شعبه ج۸ص۶۷۸والمهدی المنتظر فی ضوءالاحادیث  والاثارالصحیحه ص۲۳۳ والمعده ص۴۳۳ وکشف الغمه ج۳ص۲۲۷ وبحار الانوار ج ۵۱ص ۱۰۲)

نمود های عدالت مهدوی:

اولین پرتوی عدالت:

از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمودند:نخستین پرتوی عدالت قائم علیه السلام ان است که، منادی اش ندا می دهد ان کس که طواف مستحبی می کند حجر الاسود وطواف  را رها سازدوان مکان را به کسی که طواف واجب دارد بسپارد.(الکافی ج۴ص۴۲۷، منلایحضره الفقیه ج۲ص۵۲۵ ،بحار الانوار ج۵۲ص۳۷۴)

عدالت با نیکوکار وبد کار:

بشر بن غالب اسدی میگوید امام حسین علیه السلام به من فرمودند: ای بشربن غالب!هر کس ما را دوست بدارد وتنها به خاطر خدا دوست داشته باشد ما واو در روز قیامت مانند این دو می ائیم وسپس دو انگشت اشاره اش را کنا رهم گذاشت ( کنایه از اینکه تفاوتی نداریم) وسپس فرمود هر کس ما را فقط به خاطر دنیا دوست داشته باشد وقتی قیام کننده به عدل قیام کند عدالتش نیکوکار وبد کار را فرا می گیرد.(المحاسن ج۱ص۱۳۴ وبحار الانوارج۲۷ص۹۰)

مبارزه با تصرف های نامشروع وزمین خواری:

امام صادق از امام باقر علیهماالسلم نقل کردند که ان حضرت فرمودند چون قاءم ما قیام کند انچه به تیول داده شده از میان می رود وتیول داری نخواهد بود.(قرب الاسناد ص۸۰باذکر سند صحیح وبحار الانوار ج۵۲ص۳۰۹)

به نقل از عبد الله بن سنان از پدرش نقل کرده که به امام صادق علیه السلام عرض کردم، من زمینی از زمینهای تصرف شده به دست سپاه اسلام را که مالیات دارند در دست دارم واز ان به تنگ امده ام ایا ان را وانهم؟حضرت لختی خاموش شد وسپس فرمود : قائم وقتی قیام کند مقدار زمینی که سهم تو می شود بیش از ان اسن وفرمود : قائم ما وقتی قیام کند حق هر انسا بیشتر از قطعه زمینهایی است که این حاکمان ستمگر می دهند.(تهذیب الاحکام ج۷ص۱۴۹ والکافی ج۵ص۲۸۳ ووسائلالشیعه ج۱۱ ص۱۲۱)

عدالت فردی واجتماعی:

امام رضا علیه السلام فرمودند:چهارمین نسل من ، فرزند سرور کنیزان، که خداوند زمین را با دستان او از هر ستمی پاک می کند واز هر ظلمی منزه می دارد واو همان کسی است که مردم در ولادتش شک می کنند واو همان است که پیش از خروجش غایب می شود وچون خروج می کند ، زمین از نورش درخشان می شود وترازوی عدل را میان مردم می نهد تا کسی به کسی ستم نکند ، واو همان کسی است که زمین زیر پایش پیچیده می شود وسایه ندارد واو همان کسی است که منادی اسمانی در فراخوان مردم به سوی او ندا می دهد ، چنان ندایی که همه اهل زمین ان رامی شنوند  ومی گویند ، هان حجت خدا نزذ خانه خدا ظهور کرده است ، از او پیروی کنید که حق با اوست واو همان سخن خدای متعال است که فرمود”بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِیمِ

طسم ﴿١﴾ تِلْکَ آیَاتُ الْکِتَابِ الْمُبِینِ ﴿٢﴾ لَعَلَّکَ بَاخِعٌ نَّفْسَکَ أَلَّا یَکُونُوا مُؤْمِنِینَ ﴿٣﴾ إِن نَّشَأْ نُنَزِّلْ عَلَیْهِم مِّنَ السَّمَاءِ آیَهً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِینَ ﴿۴/شعرا﴾این آیات کتاب روشنگر است. طسم‌ گویی می‌خواهی جان خود را از شدّت اندوه از دست دهی بخاطر اینکه آنها ایمان نمی‌آورند! اگر ما اراده کنیم، از آسمان بر آنان آیه‌ای نازل می‌کنیم که گردنهایشان در برابر آن خاضع گردد.(کمال الدین ص۳۷۱ باسند معتبر  وکفایه الاثر ص۲۷۰ واعلام الوری ج۲ص۲۴۱ وکشف الغمه ج۳ ص۳۱۴ وبحار الانوار ج۵۲ص۳۲۱)

عدالت در خانواده:

امام صادق علیه السلام فرمودند:قائم ما چون قیام کند با جهالی روبرو می شود که سخت تر از چیزی است که پیامبر خدا با ان از سوی جاهلان روبرو بود، گفتم چگونه؟ فرمودند:پیامبر خدا در حالی نزد مردم امدند که انان سنگها وصخره ودرخت خرما وچوبهای تراشیده به دست خودشان را می پرستیدند ، قائم ما چون قیا م کند در حالی نزد مردم می اید که همگی کتاب خدا را در برابر او تاویل کنند وبا قران علیه او احتجاج میکنند سپس فرمود هان به خدا سوگند عدالت او تا درون خانه هایشان راه می یابد همانگونه که سرما وگرما داخل خانه راه می یابد.(الغیبه نعمانیص۲۹۶ وبحار الانوارج۵۲ص۳۶۲)!

جستجو