فهرست مطالب کتاب سلسه نور

فهرست مطالب
پیشگفتار  13
مقدمه  17

بخش اول:‌ ولایت خدای متعال:‌ 21
معنای لغوی و کاربرد ولی  23
مفهوم ولایت  24
جواب  25
ولایت تکوینی و ولایت تشریعی  26
مستندات قرآنی  27
ولایت به معنای نصرت  27
ولایت تشریعی خداوند  27
ولایت تشریعی خداوند  28
ولایت تشریعی رسول خدا 6 28
ولایت تشریعی امیرالمؤمنین علی7 28
تشریح ولایت  29
اقسام ولایت خداوند سبحان 30
راه تحصیل ولایت خدای متعال 30
ولایت الهی با توحید در حاکمیت  31
ولی مطلق خداست 33
ولایت خدای متعال بر مؤمنین 33
ولایت عامه و و لایت خدای متعال مؤثر است 34
فقدان ولایت 34
بخش دوم: ولایت انبیاء الهی  35
لزوم ولایت انبیاء: 37
انبیاء الگوی بشریت 39
شناخت شأن و منزلت انبیاء: 41
تعداد انبیاء‌الهی 43

بخش سوم : ولایت پیامبر اسلام 6 45
ولایت پیامبر اسلام6 47
گواهی حضرت عیسی7 بر ولایت پیامبر 6 48
ولایت پیامبر فراتر از خود انسان 49
ولایت پیامبر 6 برای چه کسی حاصل می‌شود؟ 50
هدف از بعثت پیامبر6  51
تلاش برای هدایت 52
حضرت محمد 6 خاتم پیامبران  53
پیامبر 6 و یاران او 54
پیامبر اسلام 6 شاهد بر امت 55
علی 7 شاهد بر پیامبر 6  56
رسول 6 خدا هدایت‌کننده به دین حق 58
پیامبر الگوی بشریت است  59
پیامبر از زبان فاطمه زهرا 3 60

بخش چهارم :‌ولایت اهل بیت : 63
مفهوم ولایت امام معصوم 65
لزوم ولایت امام معصوم  66
اولی‌الامر چه کسانی هستند 67
ولایت تکوینی امام 7  67
مقام امامت از نبوت عامه بالاتر است  68
امامت از اصول دین است  69
ولایت حصار الهی و معیار قبولی عمل 70
ولایت شرط اصلی پذیرش توبه 71
آثار دوستی و دشمنی باامامان  73
شأن و مقام امامت 74
اما رضا7 از شأن ولایت می‌گوید 75
توصیف امامت و امام  80
ادعای ولایت داشتن کفایت نمی‌کند 83
ولایت ائمه ولایت خداست 84
وظایف ولایت و حاکمیت 84
بخش پنجم: نصوص ولایت ائمة اطهار 87
لوح حضرت فاطمه 3 89
زمین خالی از امام معصوم نمی‌شود 92
کلامی از حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در باب ثقلین 95
امامان دوازده نفرند 98
اهل بیت پناهگاه امت اسلام 98
اهل بیت کشتی نجات امت 99
اهل بیت سزاوارترین افراد برای حاکمیت و ولایت  99
محبان اهل بیت:چند گروهند  100
لزوم اطاعت از امامان : 102
ولایت امیرالمؤمنین علی7  104

بخش ششم: ولایت امیرالمؤمنین7 105
علی7 ولی الله است 107
ولایت علی 7 در قرآن کریم 108
ولایت امیرالمؤمنین علی7 امانت الهی است 110
نقش نگین انگشتر پیامبر6 111
غدیر تجلی گاه ولایت امیرالمؤمنین7 110
بخش هفتم: جانشینان علی7 117
وصیت امیرالمؤمنین 7 به امام حسن7 119
ولایت امام حسن7 120
دعای مستجاب 120
فضیلت امام مجتبی نزد دشمنان 121
وصیت به امام حسین7 122
فرزندان پیامبر 123
ولایت امام حسین7 125
خبر شهادت و مژده ولایت 125
مادری ایرانی 126
ولایت امام علی بن الحسین7 127
تسبیح عالم موجودات همراه با علی بن الحسین7 129
ولایت امام باقر7 129
موجودات عالم ولایت را پذیرفته‌اند 131
نص بر ولایت امام صادق7 132
شیعه تنوری ولایت باشیم 132
ولایت امام کاظم7 134
امام به چه چیز شناخته می‌شود 135
ولایت امام رضا7 136
امین خدا در روی زمین 143
ولایت شرط ورود به توحید 145
امام رضا از جواد الائمه7 می‌گوید 146
عصا هم شهادت می‌دهد  147
ولایت امام هادی7 148
فراهم کردن زمینه غیبت حضرت مهدی (عج) 150
ولایت امام عسگری7 151

بخشش هشتم: ولایت حضرت بقیة الله الاعظم، امام زمان7 153
امامت حضرت حجت7 155
امام زمان و مشیت الهی 158
نکاتی در آیات ذکر شده  160
حکومت صالحان بر اساس قانون تکوینی نظام آفرینش است 161
بیان اهل بیت در مورد امام مهدی7 161
سنت‌های انبیاء و حضرت قائم7 162
میلاد امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف 166
نرجس خاتون کیست؟ 169
چگونگی ازدواج نرج خاتون با امام عسکری7 169
افرادی که امام را دیده‌اند 171
عثمان بن سعید عمروی 171
قابل غیر شیعه 173
ابوغانم خادم امام عسکری7 172
ابوالادیان می‌گوید 173
محمدبن عثمان عمروی  173
رشیق مازانی 174
غیبت امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف 175
علت غیبت 175
دوران غیبت 177
نواب چهارگانه و خاص حضرت بقیه الله (عج) 178
آخرین توقیع به علی بن محمدسمری 181
متن آخرین توقیع حضرت به علی بن محمد سمری 181
وظایف و فعالیت‌های اساسی سفیران خاص 182
کلام رسول خدا6 در مورد غیبت کبری 183
انتظار فرج 184
اعتقاد به مهدویت اختصاص به شیعه دارد 185
امام زمان 7 در انجیل 186
ظهور آن حضرت حتمی است 188

بخش نهم:‌ولایت فقیه جامع الشرائط 191
ولایت انسان مومن  193
ولایت فقیه منشاء مشروعیت حکومت اسلامی 194
لزوم حاکمیت ولایت فقیه 197
مراد از ولایت مطلقه فقیه چیست؟ 200
شرایط و صفات رهبر در قانون اساسی 202
لزوم حکومت و امامت و رهبری  202
نقش علما در زمان غیبت امام عصر عج الله تعالی فرجه 206
حاکمیت علماء شیعه 207
حکومت و قضاوت از شئون علمای شیعه است 209
فقهاء امانت‌دار پیامبرند 210
علماء دین کارگزاران امت اسلامی 213
خصوصیات والیان در جامعه اسلامی 213
ولایت فقیه از صدر اسلام تاکنون مطرح بوده است 216
دیدگاه بعضی از صدر اسلام تاکنون مطرح بوده است 220
دیدگاه محمدبن ادریس حلی 221
دیدگاه شیخ عبدالعالی کرکی 222
دیدگاه مرحوم جواهر 222
نظر میرزار محمّد حسین نائینی 223

بخش دهم: ولایت فقیه در دوران 225
جمهوری اسلامی ایران 226
ولایت و نیابت حضرت روح‌الله الموسوی الامام خمینی 227
وجوب تشکیل حکومت بر فقها 229
استمرار ولایت در رهبری آیت الله العظمی خامنه‌ای 230
حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای در آینه کلام حضرت امام خمینی; 232
خورشید انقلاب اسلامی 233
دیدگاههای دانشمندان و عالم بزرگ شیعه در مورد رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای روحی فداه 235
متن پیام حضرت آیت‌الله العظمی اراکی: 235
دیدگاه حضرت آیت الله مصباح یزدی 236
مقام معظم رهبری در نظر حضرت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی 236
دست خدا به همراه مردم و مسئولین بود 237
دیدگاه حضرت آیت الله ملکوتی امام جمعه تبریز 238
شرط بیعت از شرایط اساسی زمامداری اسلامی 239
شایسته‌ترین فرد برای این مقام 239
سکینه‌ای که علامت حقانیت ایشان بود 240
ایشان مصداق بیان حضرت امیر7 شناخته شد 241

جستجو