پاورقیهای دعای روز چهارم ماه مبارک رمضان

پاورقیهای دعای روز چهارم ماه مبارک رمضان

1- مفاتيح الجنان، دعاي كميل

2- سوره مزمّل، آيه 8

3- تفسيرالميزان، ج 20، ص 101-

100 4- سوره رعد، آيه 28

5- سوره احزاب، آيه 42-41

6- بحارالانوار، ج 78، ص 215

7- سوره آل عمران، آيه 119

8- بحارالانوار، ج 42، ص 203

9- ميزان الحكمه، ج 3، ص 418-

417 10- سوره نحل، آيه 43

11- غررالحكم و دررالكلم، ح 6465

12- سوره نحل، آيه 114

13- سوره ابراهيم، آيه 7

14- اقبال الاعمال، ص 662

15- سوره بقره، آيه 152

16- تصنيف غررالحكم و دررالكلم، ص 279

17- تصنيف غررالحكم و دررالكلم، ص 721، ح 9106

18- سوره بقره، آيه 152

19- بحارالانوار، ج 71، ص 100

20- سوره يوسف، آيه 38

21- سوره هود، آيه 114

22- سوره آل عمران، آيه 195

23- سوره انفال، آيه 29

24- سوره تغابن، آيه

17 25- سوره بقره، آيه 271

26- سوره نساء، آيه 31

27- سوره غافر، آيه

جستجو