علمی – برگه 3 – موقوفه مجازی حجه الاسلام دکتر محسن زاده

بهداشت توالت

دوشنبه - 8 فوریه 2010

دفع بهداشتی مدفوع و بهداشت توالت :

 

يکی از مباحث مهم در بهداشت دفع بهداشتی مدفوع می باشد،نجس بودن بول و مدفوع و ضرورت اجتناب از آن بطور مستقيم و غير مستقيم از نکات بسيار مهمی است که اهل ايمان را به تدابير لازم وا داشته است،اهميت مسأله به اندازه ای است که حتی در حديثی از امام باقر (ع) می خوانيم که فرمود : پدرم به من فرمود : برای مستراح رفتن لباس خاصی استفاده کن زيرا من مگس ها را ديدم که روی چيزهای آلوده مرطوب و رقيق می نشينند و سپس روی لباس من نشستند،وقتی برای او لباس ديگری آوردم فرمود : البته پيامبر اکرم(ص) و يارانش معمولاً بيش از يک لباس نداشتند.

بهداشت وسلامت در اسلام

دوشنبه - 8 فوریه 2010

بهداشت وسلامت در اسلام

﴿ قد جاءکم من الله نورٌ و کتابٌ مبين يهدی به الله من اتبع رضوانَهُ سبل السلام قسمتی از آيات 15و16 سوره مائده ( به تحقيق از سوی خدا برای شما نور و کتاب آشکاری آمده است که پروردگار بوسيله آن کسی را که خشنودی پروردگار را پيروی می کند به راههای سلامت هدايت می نمايد.

در فراز دعای بيست سوم صحيفه سجاديه ارتقاء سلامت با کلمه ناميه به روشنی ذکر شده است : ﴿ اللهم صل علی محمد و آل محمد و عافنی عافيةًکافيهً شافيةً ناميةً تولد فی بدنی العافيه،عافيةً الدنيا و الاخره(خداوندا بر پيامبر و فرزندانش درود فرست و به من سلامت همه جانبه،شفابخش،برتر و رو به فزونی عنايت فرما،آنگونه که از آن سلامت دنيا و آخرت فراهم آيد). با نگاهی گذرا و سيری کوتاه در کتاب سراسر حکمت آفرينش،خلقت انسان را مقصود نظام آفرينش می يابيم ﴿ هُوَ الَّذِی خَلَقَ لَکُم مَّا فِی الْاَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ اسْتَوَیٰ ِالیَ السَّمَآءِ فَسَوّٰهُنَّ سَبْعَ سَمَوَٰت وَ هُوَ بِکُلِّ شَی ءٍ عَلِيمٌ

و نيز حديث قدسی: ﴿ خلقت الشياء لِاجلک و خلقتُک لِاجلی (الجواهرالسنيه فی احاديث القدسيه ص361)، همچنين ازخلقت انسان نيز انسان ،کمال جو و شايسته بندگی خدا را ، هدف نهايی خلقت او می يابيم ، بنابراين هم حيات انسان بسيار مهم و ارزشمند است﴿ من اجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائيل فکانما قتل الناس جميعا و من احيا ها فکانا احيا الناس جميعا و لقد جآءتهم رسلنا بالبينٰت ثم أن کثيرا منهم بعد ذلک فی الارض لمسرفون (32مائده).

روش تدریس3

دوشنبه - 8 فوریه 2010

روشها (فن تمرين)

روشي است كه معلم با بيان مطالبي از فراگير مي خواهد كه با تكرار مطالبي را بياموزد، پس براساس تكرار استوار است.

1- تمرين مروري (براي تقويت يادگيري) مثل خلاصه كردن و يادداشت كردن و طراحي كردن.

2- تكرار: براي حفظ كردن و به ذهن سپردن است در اين روش ارتباط يكطرفه است و تمرين استنباطي است مانند حل مسائل هندسي بعد از يادگيري قضاياي آن.

3- استنباطي  4- تمرين براي مهارتهاي عملي به كار مي رود.

روش تدریس3

دوشنبه - 8 فوریه 2010

روشها (فن تمرين)

روشي است كه معلم با بيان مطالبي از فراگير مي خواهد كه با تكرار مطالبي را بياموزد، پس براساس تكرار استوار است.

1- تمرين مروري (براي تقويت يادگيري) مثل خلاصه كردن و يادداشت كردن و طراحي كردن.

2- تكرار: براي حفظ كردن و به ذهن سپردن است در اين روش ارتباط يكطرفه است و تمرين استنباطي است مانند حل مسائل هندسي بعد از يادگيري قضاياي آن.

 

3- استنباطي  4- تمرين براي مهارتهاي عملي به كار مي رود

روش تدریس 2

دوشنبه - 8 فوریه 2010

نتايج يادگيري

تغييراتي كه پس از هر آموزش در شناخت- عواطف- مهارتي- حركتي در متربي ايجاد
مي شود نتايج يادگيري ناميده مي شود.

و لذا مربي انتظار دارد در پايان هر جلسه آموزشي و يا فعاليت تربيتي، مشربي در ارتباط با:

1- حيطه شناختي: مطلبي را بداند يا بفهمد يا بكار ببرد، تجزيه و تحليل كند، تركيب و قضاوت كند.

2- حيطه عاطفي: توجه كند، واكنش نشان دهد، ارزش گذاري كند، سازمان بندي نموده و در شخصيت او تبلور پيدا كند.

 

3- حيطه مهارتي حركتي: مهارتي را تقليد- اجراي مستقل- دقت- هماهنگي و عادت كند.

اصول كلاسداري

دوشنبه - 8 فوریه 2010

تمرين

آموزش:

آموزش چيست: آموزش ماهيتاً فعاليت است، فرايندي است كه رفتار انسانها را تغيير مي دهد.

در تعليم و تربيت فرايند «جريان» معني شده كه پويا و حركت هدفدار دارد و در آن عوامل مختلفي دخالت دارند و شايد عواملي هم مُخل آن باشند.

فرايند: جريان منظم و به هم پيوسته اي است كه در طول زمان آموزش تغييرات مناسبي را در فرد ايجاد مي كند.

رفتار: هيوگارد مي گويد رفتار واكنش قابل مشاهده انسان است كه مبين افكار و احساسات اوست و ما در آموزش و پرورش رفتارهاي تعليم و تربيتي را مورد بررسي قرار مي دهيم.

استفاده از روش نمايشي در كلاس بسيار مفيد است.