حكم جنين در رحم زنى كه فوت كرده

یکشنبه - 1 نوامبر 2009

Normal 0 MicrosoftInternetExplorer4 51- آيت‏الله‏ العظمى خامنه‏ اى: اگر جنين با مرگ مادرش فوت كند و يا فوت مادر پيش از دميده شدن روح در جنين باشد خارج كردن آن از شكم مادر واجب نيست بلكه جايز هم نيست ولى اگر جنين روح در او دميده شده و در شكم مادرش كه از دنيا رفته […]

استمناء براى تشخيص بيمارى

یکشنبه - 1 نوامبر 2009

Normal 0 MicrosoftInternetExplorer4 47- آيت‏الله‏ العظمى خامنه ‏اى: استمناء از نظر شرعى جايز نيست هر چند براى تشخيص قدرت وى بر بچه‏دار شدن باشد مگر آنكه تشخيص و شناخت بيمارى كه علت بچه‏دار شدن زن يا شوهر است متوقف بر آن باشد.(استفتائات ج 1 س 810) 48- جواب استفتاء از آيت‏الله‏العظمى خامنه‏اى: شخص مجرد در […]

استمناء براى تشخيص نطفه

یکشنبه - 1 نوامبر 2009

46- سؤال از آيت‏الله العظمى امام خمينى: در بعضى از بيمارستانها براى اينكه بفهمند انسان بچه‏دار مى‏شود يا نه از مرد مى‏خواهند كه با عمل استمناء منى خودش را در اختيار آزمايشگاه قرار دهد آيا اين كار جايز است يا خير؟ جواب: حرام است.(سؤال 96)

پيوند اعضا

یکشنبه - 1 نوامبر 2009

Normal 0 MicrosoftInternetExplorer4 44- آيت‏الله‏العظمى خامنه‏اى: استفاده از عروق و رگهاى جسد شخص متوفى براى پيوند به بدن يك فرد بيمار اگر با اذن ميت در دوران حياتش و يا با اذن اولياى او بعد از مردن باشد و يا نجات جان نفس محترمى منوط به آن باشد اشكال ندارد. (استفتائات ج 2 س 201) […]

اجازه از بيمار براى عمل جراحى

یکشنبه - 1 نوامبر 2009

43- آيت‏الله‏العظمى خامنه‏اى: برداشتن اعضاى حياتى انسانى كه مبتلا به بيمارى بوده و پزشكان از درمان وى نااميد شده‏اند اگر منجر به مرگ وى شود حكم قتل او را دارد و در غير اينصورت اگر با اجازه خود او باشد اشكال ندارد.(استفتائات ج 2 س 200)

حكم طهارت يا نجاست چيزهايى كه وارد بدن مى‏شود

یکشنبه - 1 نوامبر 2009

42- حضرت امام خمينى(ره): اگر چيزى داخل بدن شود و به نجاست برسد در صورتيكه بعد از بيرون آمدن آلوده به نجاست نباشد پاك است پس اگر اسباب اماله يا آب آن در مخرج غائط وارد شود يا سوزن و چاقو و مانند اينها در بدن فرد رود و بعد از بيرون آمدن به نجاست […]

فروش اعضاء

یکشنبه - 1 نوامبر 2009

38- حضرت امام خمينى(ره): اگر قطع عضو بعد از مردن را جايز دانستيم بعيد نيست در حال حيات فروش آن جايز باشد و انسان بتواند اعضاى خود را بفروشد براى پيوند، در مواردى كه قطع جايز است بلكه جواز فروش تمام جسم را براى تشريح در موردى كه جايز است خيلى بعيد نيست اگر چه […]

جراحى براى زيبايى

یکشنبه - 1 نوامبر 2009

34- آيت‏الله‏العظمى اراكى: سؤال، آيا جايز است انسان كارى بكند كه مو از موضعى از مواضع بدن نرويد و آيا اين عمل نقص است به بدن؟ جواب: احوط ترك است.(استفتائات ص 260 س 37) 35- آيت‏الله‏العظمى خامنه‏اى: عمل جراحى زيبايى براى زنان توسط پزشك مرد درمان بيمارى محسوب نمى‏شود و نگاه كردن و لمس حرام […]

مرگ مغزى

یکشنبه - 1 نوامبر 2009

32- استفتاء از آيت‏الله العظمى خامنه‏اى: بعضى از افراد دچار ضايعات مغزى غيرقابل درمان و برگشت مى‏شوند كه بر اثر آن همه فعاليتهاى مغزى آنان از بين رفته و به حالت اغماى كامل فرو مى‏روند و همچنين فاقد تنفس و پاسخ به محركات نورى و فيزيكى مى‏شوند، دراين‏گونه موارد احتمال بازگشت فعاليتهاى مذكور به وضع […]

بچه‏اى كه در رحم مرده

چهار شنبه - 14 اکتبر 2009

31- حضرت امام خمينى(ره): اگر بچه در رحم مادر بميرد و ماندنش در رحم براى مادر خطر داشته باشد بايد با آسانترين راه او را بيرون آورد و چنانچه ناچار شوند كه او را قطعه قطعه كنند اشكال ندارد ولى بايد بوسيله شوهرش اگر از اهل فن باشد يا زنى كه اهل فن باشد او […]

مس ميت

چهار شنبه - 14 اکتبر 2009

 30- حضرت امام خمينى(ره): براى مَسّ بچه مرده، حتى بچه سقط شده‏اى كه چهار ماه او تمام شده غسل ميت واجب است بلكه بهتر است براى مس بچه سقط شده‏اى كه از چهارماه كمتر دارد غسل كرد بنابراين اگر بچه چهارماهه‏اى مرده به دنيا بيايد مادر او بايد غسل مس ميت كند، بلكه اگر چهارماه […]

انتقال خون

چهار شنبه - 14 اکتبر 2009

26- حضرت امام خمينى(ره): انتقاع بردن به خون در غير خوردن و فروختن آن براى انتقاع حلال جايز است پس آنچه اكنون متعارف است كه خون را مى‏فروشند براى استفاده مريضها و مجروحين مانع ندارد و بهتر آن است كه مصالحه كنند يا آنكه پول را در مقابل حق اختصاص يا در ازاى اجازه خون […]