مرکز تحقیقان زن و خانواده – موقوفه مجازی زن خانواده سبک زندگی

دوره مجازی مهارت‌افزایی و سبک زندگی خانوادگی (گام نخست)

سه شنبه - 31 دسامبر 2019

اولین دوره مجازی مهارت‌افزایی و سبک زندگی خانوادگی (گام نخست) برگزار می شودبه گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات زن و خانواده، اولین دوره آموزشی مجازی مهارت‌افزایی و سبک زندگی خانوادگی (گام نخست) به همت مرکز تحقیقات زن و خانواده، در سه ترم برگزار می شود. غلامرضا پریمی مدیر آموزش مرکز تحقیقات زن و خانواده، با […]