نقش راهبردی بانوی قهرمان کربلاء در اشعار شاعران مسیحی عرب معاصر / مریم رحمتی ترکاشوند – جبار آذربار – فاطمه فیض الهی

فصلنامه زن و فرهنگ – دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز – مصوب دانشگاه آزاد سال 11 پیاپی 41 پائیز – 1398
چکیده:

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی بازتاب شخصیت حضرت زینب (س) – به عنوان پرچمدار نهضت کربلا- در شعر شاعران مسیحی معاصر است زیرا شخصیت والا و نقش تعیین‌کنندۀ ایشان در حوادث عاشورا و مابعد آن، از جمله خطبه­ های افشاگرانه­ ای که برای بیداری افکار عمومی، بیان مظلومیت اهل‌بیت (ع) و افشای هویت دشمنان آنان ایراد کردند، سبب شده است تا نویسندگان و شاعران زیادی از آیین و مذاهب مختلف به مدح و ستایش ایشان به عنوان نماد ظلم ستیزی و آزادگی بپردازند. روش تحقیق حاضر توصیفی-تحلیلی می باشد و از طریق منابع کتابخانه­ ای مورد برررسی و واکاوی قرار گرفته­ اند. جامعه ­آماری مورد بررسی در این پژوهش دیوان اشعار شاعرانی مانند بولس سلامه، ریمون قسیس، جورج شکور، جوزف هاشم و میشال سلیم کعدی است. یافته ­های پژوهش نشان داد که شاعران مسیحی در اشعار خویش بیشتر روی نقش حضرت زینب (س) در کربلا و حوادث بعد از آن ازجمله حضور در واقعه عاشورا، ایراد خطبه در مجلس یزید و عبیدالله و دفاع از جان امام سجاد (ع)، روشنگری در مورد قیام عاشورا، رسوایی خاندان اموی و … توجه داشته­ اند و حضرت زینب (س) را نماد و الگویی برای مبارزه با استعمار و ظلم ستیزی دانسته و در عصر معاصر،خود را ادامه دهنده راه ایشان در مبارزه با ظلم و بیداد می­دانند.

https://lib.wrc.ir/Download.php?ID=35928&fn=ff2dcf588391b29da460f63e436699d9.pdfکلیک کنید

جستجو