جنسیت از منظر دین و روانشناسی (مجموعه مقالات)

تحقیق و تنظیم کتاب : معاونت پژوهش موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

ناشر کتاب : انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

سال نشر : 1390

تعداد صفحات : 304

معرفی کتاب

کتاب حاضر، مجموعه مقالاتی در مورد دیدگاه دین اسلام و علم روان شناسی در مورد ابعاد مختلف جنسیت است که در همایشی تحت عنوان «جنسیت از منظر دین و روان شناسی» با همکاری برخی از مراکز پژوهشی در تاریخ بیست و ششم آبان 1390 در موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) در قم برگزار شد، ارایه گردیده است.

در این مقالات به بحث در مورد مسایلی مانند: معنویت و جنسیت، آسیب شناسی اشتغال زنان از نگاه اسلام و روان شناسی، تفاوت های ساختارهای مغزی زن و مرد و تأثیرهای شناختی آنها و … پرداخته شده است.

برای خرید این کتاب می توانید کلیک کنید.

جستجو