زن منتظر و منتظر پروری رسالت های زن منتظر / علی غلامی و مریم معین الاسلام

مولف : علی غلامی | مریم معین الاسلام

ناشر کتاب : مولف

سال نشر : 1394

تعداد صفحات : 240

معرفی کتاب

این اثر در همایش بین المللی دکترین مهدویت به عنوان کتاب برگزیده مورد تقدیر قرار گرفته و در مراسم اختتامیه جشنواره های مهدوی در سال ۱۳۸۸، رتبه اول بخش کتب را به خود اختصاص داد.
در این اثر، در قالب سه چشم انداز، ابتدا به ضرورت بحث از رسالت های زن منتظر شده، سپس رسالت های شناختی و اعتقادی تبیین گردیده و در پایان، به رسالت های رفتاری زن منتظر پرداخته شده است. همچنین با تأسی به روایتی از امام صادق(ع) که « ایمان، مانند نردبانی ده پله ای که مؤمن، پله ای را پس از دیگری بالا می رود» توصیف نمودند. ده پله ای را که برای ایمان حقیقی و مملو از انگیزه، آگاهی و عمل زن منتظر به انتظار و رفع غربت از حضرت مهدی (عج) لازم تشخیص داده شده تصویر گردیده است. این ده پله عبارتند از:
۱- جایگاه شناسی ۲- ضرورت شناسی ۳- وظیفه شناسی ۴-رسالت های شناختی در عرصه فردی ۵- رسالت های شناختی در عرصه خانوادگی ۶- رسالت های شناختی در عرصه اجتماع ۷- رفتار شناسی ۸- شاخص شناسی ۹- آزمون شناسی سنجش تکالیف عمومی ۱۰- آزمون شناسی سنجش تکالیف اختصاصی زن منتظر.

از دیگر ویژگی های این کتاب می توان به آغاز هر یک از پله های ده گانه با یک حکایت و نیز بیان اهداف مدنظر از آن «پله» در ابتدای آن و نیز بیان خلاصه مطالب و منابع جهت مطالعه بیشتر در پایان هر یک از آن «پله» اشاره کرد.

آنچه در این کتاب به صورت برجسته مشهود است، تلاش نویسندگان برای بیان کلیّاتی از نیازمندی های یک زن برای حضور فعّال در جامعه مهدوی و مهیّا سازی زمینه ظهور است. لذا همّت خویش را در جهت ارائه راهکارهای عملی و نیز روش های سنجش میزان موفقیت در عمل به وظایف به عنوان یک زن مننتظر، مصروف داشته اند

در چشم انداز اول که به منظور ایجاد انگیزه جهت شناخت رسالت های زن منتظر و بیان ضرورت این شناخت تلاش شده است تا با تبیین جایگاه زن در اسلام در جامعه مهدوی، و نیز تشریح دشواری های دوران آخر الزمان و وضعیت زنان در این دوران، از تمسک به ولایت ائمه اطهار(ع) به عنوان تنها راه نجات از گذرگاه صعب العبور آخر الزمان، سنجش گفته شود. سپس به ضرورت پاسخگویی زن منتظر به انتظارات امام عصر(ع) و همچنین آثار سوء بی توجهی به وظایف اشاره شده است. در پایان این چشم انداز نیز برخی وظایف زن منتظر و نیز مراحل حرکت به سمت کسب افتخار قرار گرفتن در زمرۀ «زنان منتظر»،مورد بررسی قرار گرفته است.

در چشم انداز دوم که به بررسی رسالت های شناختی و اعتقادی زن منتظر اختصاص دارد، ابتدا رسالت های فردی در قالب خداشناسی، هستی شناسی، انسان شناسی، دین شناسی و دشمن شناسی بیان گردیده و سپس به رسالت های زن منتظر در عرصه خانوادگی پرداخته شده است. خانواده شناسی، منزلت شناسی (جایگاه زن در خانواده) و مهارت شناسی (سازوکارهای تربیت نسل منتظر) از جمله بخش های مربوط به رسالت های خانوادگی است.

نویسندگان در پایان چشم انداز دوم، رسالت های شناختی زن منتظر در عرصه اجتماع را با بررسی جایگاه، اجتماع، رسالت های زن منتظر در اجتماع و آسیب شناسی انحرافات اجتماع در عرصه مهدویت، پی گرفته اند.

چشم انداز سوم که به رسالت های رفتاری زن منتظر اختصاص دارد. ابتدا با رفتارشناسی آغاز شده و پس از آشنایی با برنامه دین برای رفتار مؤمنانه، از ضرورت سنجش میزان دینداری و نیز ملاک ها و شاخصه های محاسبه و سنجش رفتار دینی سخن گفته شده است. در ادامه به ارائه آزمون هایی برای سنجش تکالیف عمومی زن منتظر در حوزه های مختلف دینداری پرداخته شده و در پایان، آزمون های مربوط به سنجش تکالیف اختصاصی زن منتظر نسبت به امام عصر(عج) تبیین گردیده است.

این اثر در همایش بین المللی دکترین مهدویت به عنوان کتاب برگزیده مورد تقدیر قرار گرفته و در مراسم اختتامیه جشنواره های مهدوی در سال ۱۳۸۸، رتبه اول بخش کتب را به خود اختصاص داد.
در این اثر، در قالب سه چشم انداز، ابتدا به ضرورت بحث از رسالت های زن منتظر شده، سپس رسالت های شناختی و اعتقادی تبیین گردیده و در پایان، به رسالت های رفتاری زن منتظر پرداخته شده است. همچنین با تأسی به روایتی از امام صادق(ع) که « ایمان، مانند نردبانی ده پله ای که مؤمن، پله ای را پس از دیگری بالا می رود» توصیف نمودند. ده پله ای را که برای ایمان حقیقی و مملو از انگیزه، آگاهی و عمل زن منتظر به انتظار و رفع غربت از حضرت مهدی (عج) لازم تشخیص داده شده تصویر گردیده است. این ده پله عبارتند از:
۱- جایگاه شناسی ۲- ضرورت شناسی ۳- وظیفه شناسی ۴-رسالت های شناختی در عرصه فردی ۵- رسالت های شناختی در عرصه خانوادگی ۶- رسالت های شناختی در عرصه اجتماع ۷- رفتار شناسی ۸- شاخص شناسی ۹- آزمون شناسی سنجش تکالیف عمومی ۱۰- آزمون شناسی سنجش تکالیف اختصاصی زن منتظر.

از دیگر ویژگی های این کتاب می توان به آغاز هر یک از پله های ده گانه با یک حکایت و نیز بیان اهداف مدنظر از آن «پله» در ابتدای آن و نیز بیان خلاصه مطالب و منابع جهت مطالعه بیشتر در پایان هر یک از آن «پله» اشاره کرد.

آنچه در این کتاب به صورت برجسته مشهود است، تلاش نویسندگان برای بیان کلیّاتی از نیازمندی های یک زن برای حضور فعّال در جامعه مهدوی و مهیّا سازی زمینه ظهور است. لذا همّت خویش را در جهت ارائه راهکارهای عملی و نیز روش های سنجش میزان موفقیت در عمل به وظایف به عنوان یک زن مننتظر، مصروف داشته اند

در چشم انداز اول که به منظور ایجاد انگیزه جهت شناخت رسالت های زن منتظر و بیان ضرورت این شناخت تلاش شده است تا با تبیین جایگاه زن در اسلام در جامعه مهدوی، و نیز تشریح دشواری های دوران آخر الزمان و وضعیت زنان در این دوران، از تمسک به ولایت ائمه اطهار(ع) به عنوان تنها راه نجات از گذرگاه صعب العبور آخر الزمان، سنجش گفته شود. سپس به ضرورت پاسخگویی زن منتظر به انتظارات امام عصر(ع) و همچنین آثار سوء بی توجهی به وظایف اشاره شده است. در پایان این چشم انداز نیز برخی وظایف زن منتظر و نیز مراحل حرکت به سمت کسب افتخار قرار گرفتن در زمرۀ «زنان منتظر»،مورد بررسی قرار گرفته است.

در چشم انداز دوم که به بررسی رسالت های شناختی و اعتقادی زن منتظر اختصاص دارد، ابتدا رسالت های فردی در قالب خداشناسی، هستی شناسی، انسان شناسی، دین شناسی و دشمن شناسی بیان گردیده و سپس به رسالت های زن منتظر در عرصه خانوادگی پرداخته شده است. خانواده شناسی، منزلت شناسی (جایگاه زن در خانواده) و مهارت شناسی (سازوکارهای تربیت نسل منتظر) از جمله بخش های مربوط به رسالت های خانوادگی است.

نویسندگان در پایان چشم انداز دوم، رسالت های شناختی زن منتظر در عرصه اجتماع را با بررسی جایگاه، اجتماع، رسالت های زن منتظر در اجتماع و آسیب شناسی انحرافات اجتماع در عرصه مهدویت، پی گرفته اند.

چشم انداز سوم که به رسالت های رفتاری زن منتظر اختصاص دارد. ابتدا با رفتارشناسی آغاز شده و پس از آشنایی با برنامه دین برای رفتار مؤمنانه، از ضرورت سنجش میزان دینداری و نیز ملاک ها و شاخصه های محاسبه و سنجش رفتار دینی سخن گفته شده است. در ادامه به ارائه آزمون هایی برای سنجش تکالیف عمومی زن منتظر در حوزه های مختلف دینداری پرداخته شده و در پایان، آزمون های مربوط به سنجش تکالیف اختصاصی زن منتظر نسبت به امام عصر(عج) تبیین گردیده است.

برای خرید این کتاب می توانید کلیک کنید.

جستجو