پیامدهای حقوقی و کیفری ازدواج اینترنتی / محمدرضا کدخدایی

دوشنبه - 18 ژانویه 2021

قبل از ازدواج اینترنتی این مقاله را بخوانید خانم الف در تماس با مرکز پاسخ گویی به شبهات حوزه علمیه قم می گوید: دو ماه است ، ازدواج کرده ام و شوهرم را خیلی دوست دارم. فرد مقیدی هستم ولی واقعه ای پیش آمده که مرا تا مرز دیوانگی پیش برده است. به گزارش سرویس […]

جریان شناسی و پدیدار شناسی فمینیسم از نگاه امام خمینی رحمه الله علیه / ابوالقاسم مقیمی حاجی

چهار شنبه - 9 دسامبر 2020

چکیده حقوق زن از مباحث مهمی است که در قرون اخیر ذهن اندیشه مندان جهان را به خود مشغول نموده است و جریان ها و نهضت های مختلفی در راستای احیای حقوق زنان و اصلاح وضعیت فردی و اجتماعی آنان شکل یافته است. این جریان در غرب به صورت (فمینیسم) ظهور نمود. در این مقاله […]