ترجمه دعای اللهم کل ولیک الحجه بن الحسن به زبان اشاره

ترجمه دعای الهم کل ولیک الحجه بن الحسن به زبان اشاره
چهار شنبه - 1 ژانویه 2020

ترجمه دعای الهم کل ولیک الحجه بن الحسن به زبان اشاره مترجم سرکار خانم فاطمه رضا پور

نوحه حضرت زهرا برای ناشنوایان

مستند #ناشنوایان قسمت اول
سه شنبه - 17 دسامبر 2019

نوحه حضرت زهرا برای ناشنوایان کاری از گروه جهادی تبلیغی بلیغ تحت اشراف پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی(مد ظله)

مصیبت خوانی حضرت زهرا برای ناشنوایان

مستند #ناشنوایان قسمت اول
سه شنبه - 17 دسامبر 2019

مصیبت خوانی حضرت زهرا برای ناشنوایان کاری از گروه جهادی تبلیغی بلیغ تحت اشراف پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مدظله)

ترجمه برای ناشنوایان روضه حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی(مدظله)

مستند #ناشنوایان قسمت اول
سه شنبه - 17 دسامبر 2019

ترجمه برای ناشنوایان روضه حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی(مدظله)+ ترجمه مداحی کریمی برای ناشنوایان عزیز گروه جهادی بلیغ تحت اشراف پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی(مدظله)

مستند ناشنوایان ترجمه ناشنوایان دستی که بسته بود: علی فانی

مستند #ناشنوایان قسمت اول
سه شنبه - 17 دسامبر 2019

#مستند_ناشنوایان #ترجمه_ ناشنوایان دستی که بسته بود: علی فانی کاری از گروه چهادی بلیغ تحت اشراف پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی(مد ظله العالی)

موشن مسائل متفرقه + ترجمه به زبان اشاره ویژه ناشنوایان عزیز

حجه الاسلام دکتر محسن زاده تخصصی نابینایان و ناشنو ایان
یکشنبه - 15 دسامبر 2019

@makarem_eshareh طرحی جدید از پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مدظله) موشن گرافی آموزش احکام رمضان مسائل متفرقه  + ترجمه به زبان اشاره ویژه ناشنوایان عزیز

موشن روزه های مکروه و مستحب + ترجمه به زبان اشاره ویژه ناشنوایان عزیز

حجه الاسلام دکتر محسن زاده تخصصی نابینایان و ناشنو ایان
یکشنبه - 15 دسامبر 2019

@makarem_eshareh طرحی جدید از پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مدظله) موشن گرافی آموزش احکام رمضان روزه های مکروه و مستحب  + ترجمه به زبان اشاره ویژه ناشنوایان عزیز

موشن روزه های حرام و باطل + ترجمه به زبان اشاره ویژه ناشنوایان عزیز

حجه الاسلام دکتر محسن زاده تخصصی نابینایان و ناشنو ایان
یکشنبه - 15 دسامبر 2019

@makarem_eshareh طرحی جدید از پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مدظله) موشن گرافی آموزش احکام رمضان روزه های حرام و باطل + ترجمه به زبان اشاره ویژه ناشنوایان عزیز

موشن رویت هلال ماه شوال ۲ + ترجمه به زبان اشاره ویژه ناشنوایان عزیز

حجه الاسلام دکتر محسن زاده تخصصی نابینایان و ناشنو ایان
یکشنبه - 15 دسامبر 2019

@makarem_eshareh طرحی جدید از پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مدظله) موشن گرافی آموزش احکام رمضان رویت هلال ماه شوال 2 + ترجمه به زبان اشاره ویژه ناشنوایان عزیز

موشن رویت هلال ماه شوال ۱ + ترجمه به زبان اشاره ویژه ناشنوایان عزیز

حجه الاسلام دکتر محسن زاده تخصصی نابینایان و ناشنو ایان
یکشنبه - 15 دسامبر 2019

@makarem_eshareh طرحی جدید از پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مدظله) موشن گرافی آموزش احکام رمضان رویت هلال ماه شوال 1 + ترجمه به زبان اشاره ویژه ناشنوایان عزیز