حضور حجه الاسلام دکتر محسن زاده دبیر فرق، ادیان، اقوام و مذاهب استان یزد در مراسم یادبود شهدای افغانستانی

شنبه - 20 ژانویه 2024

حضور حجه الاسلام دکتر محسن زاده دبیر فرق ، ادیان، اقوام و مذاهب استان یزد در مراسم یادبود شهدای افغانستانی، در حادثه تروریستی سالگرد شهید، حاج قاسم سلیمانی در کرمان. http://mafaamyazd.ir