حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی – موقوفه مجازی قرارگاه علی اکبر (حمید) قرقچیان نفس زکیه