شبکه ماهواره ای ولایت عیسی مسیح علی نبینا و آله و علیه السلام

شهید حمید قرقچیان موقوفه مجازی حجه الاسلام دکتر محسن زاده
یکشنبه - 29 دسامبر 2019

شبکه ماهواره ای ولایت کلیپی زیبا از آیه قران در مورد حضرت عیسی مسیح و داستانی زیبا واقع شده بین حضرت عیسی و خداوند و گرفتن نورهمراه با اندوه او را فرا گرفت و کتاب نورانی انجیل توسط فرشته خدا بر قلبش نازل شد پس روح القدس عیسی را بجانب شرقی برد در آن خلوت […]