چرا باید” اسرائیل از صفحه روزگار محو شود(بازنشر)

چرا باید” اسرائیل از صفحه روزگار محو شود
چهارشنبه - ۱۰ مرداد ۱۳۹۷

سلام بر نوح در میان جهانیان، ما نیکوکاران را این گونه پاداش می‌دهیم؛ به راستی او از بندگان مؤمن ما بود.   نتیجه اقدامات شیطان و حزب او در فاصله زمانی آدم تا نوح(ع)، بیرون کرد اکثریت انسان‌ها از خط هدایت بود. نوح پس از تلاش چند صد ساله با اجتماعی روبه‌رو بود که اکثریت […]

جرا باید«اسرائیل از صفحه روزگار محو شود.»(بازنشر)

چرا باید” اسرائیل از صفحه روزگار محو شود
چهارشنبه - ۱۰ مرداد ۱۳۹۷

امام خامنه ای روحی فداه: امروز در دنیای اسلام، مکلفیم دشمن‌شناسی و تکلیف‌شناسی را در حد اعلا برای جهان اسلام و مردم ایران تدارک ببینیم. دنیا عرصة کارزار حق و باطل است و در این میان، شناخت دشمن و آگاهی از جایگاه و قدرت او از ضروریات عقلی است. اگر شخصی آشنا با فنون رزمی […]

حمله نظامی به ایران به صرفه نیست(بازنشر)

حجه الاسلام دکتر محسن زاده دفاع مقدس
چهارشنبه - ۱۰ مرداد ۱۳۹۷

14 دلیل که نشان میدهد حمله نظامی به ایران “به‌صرفه” نیست

چرا باید”اسرائیل از صفحه روزگار محو شود18″

چرا باید” اسرائیل از صفحه روزگار محو شود
سه شنبه - ۲ خرداد ۱۳۹۱

دشمن ترین مردم نسبت به کسانی که ایمان آورده‌اند، یهود و مشرکان‌اند.  در بیشتر کتب تاریخ موجود، آن گونه که در تشریح عملیات بدر و احد سرمایه‌گذاری و ریشه‌یابی شده، در عملیات پیامبر(ص) با یهودیان کار پژوهشی صورت نگرفته است. در تاریخ‌نگاری معمول، عملیات پیامبر(ص) با یهود همیشه نبردی کم ارزش و دست دوم است. […]

چرا باید” اسرائیل از صفحه روزگار حذف شود17″

چرا باید” اسرائیل از صفحه روزگار محو شود
سه شنبه - ۲ خرداد ۱۳۹۱

یهود گفتند: آتش دوزخ جز چند روزی ما را نسوزاند. بگو: آیا با خدا چنین پیمانی بسته‌اید، تا او خلاف پیمان خود نکند؟ یا آنکه از روی نادانی چنین نسبتی به خدا می‌دهید؟  با هجرت پیامبر به مدینه، مکه در شوک فرو رفت. پیامبر در مدینه درصدد تشکیل حکومت بودند. اهل مکه حکومت نادیده بودند […]

چراباید اسرائیل از صفحه روزگار محو شود9

چرا باید” اسرائیل از صفحه روزگار محو شود
سه شنبه - ۲ خرداد ۱۳۹۱

انحطاط بنی اسرائیل :بر کلامی که بر شما امر می‌فرمایم، چیزی میفزایید و چیزی از آن کم منمایید. الف. نفس پرستی و آزمندی :پس از استقرار بنی اسرائیل در منطقة قدس، دانش‌هایی که آنان در صحرای سینا از موسی(ع) آموخته بودند، با تجربة عملی همراه شد و مجموعة توانمندی در آنان به وجود آورد. اگر این […]

چراباید” اسرائیل از صحفه روزگار محو شود8″

چرا باید” اسرائیل از صفحه روزگار محو شود
سه شنبه - ۲ خرداد ۱۳۹۱

خداوند به ما، امت برگزیده‌اش، آوارگی را به مثابة یک نعمت الهی عطا کرده است و این مسئله که همه آن را ضعف ما پنداشته‌اند، در واقع ما بوده است. آوارگی اکنون ما را در آستانه سلطة جهانی قرار داده است.  در این سال‌ها بین پیروان موسی(ع) و پیروان فرعون همواره درگیری و کمکش بود. […]

چرا باید “اسرائیل از صفحه روزگار محو شود6”

چرا باید” اسرائیل از صفحه روزگار محو شود
سه شنبه - ۲ خرداد ۱۳۹۱

من تمرد و گردنکشی شما را می‌دانم. اینک امروز که من هنوز با شما زنده هستم، بر خداوند فتنه انگیخته‌اید؛ پس چند مرتبه زیاده بعد از وفات من! می دانم که بعد از وقات من، خویشتن را بالکل فاسد گردانیده، از طرفی که به شما امر فرمودن، خواهید برگشت. و در روزهای آخر بدی بر […]

چراباید”اسرائیل از صفحه روزگار محو شود5″

چرا باید” اسرائیل از صفحه روزگار محو شود
سه شنبه - ۲ خرداد ۱۳۹۱

ابراهیم به فرزندان خود وصیت کرد که در برابر خدا تسلیم شوند. و یعقوب به فرزندان خود گفت: ای فرزندان من، خدا برای شما این دین را برگزیده است. مبادا بمیرید بی‌آنکه بدان گردان نهاده باشید. ابراهیم(ع) در شهر الخیل فلسطین از دنیا رفت و پیامبری به اسحاق(ع) منتقل شد.  ما از این پس در […]

چرا باید”اسرائیل از صفحه روزگار محو شود4″

چرا باید” اسرائیل از صفحه روزگار محو شود
سه شنبه - ۲ خرداد ۱۳۹۱

ابراهیم، نه یهودی بود و نه مسیحی، بلکه حق گرایی فرمانبردار بود و از مشرکان نبود.  خداوند شما را برگزید و برایتان در این دین هیچ تنگنا و دشواری ننهاد. این همان دین پدرتان ابراهیم است. او پیش از این شما را مسلمان نامید. نمرود، از فرزندان نسل نجات یافته از عذاب بود؛ وی از […]

چرا باید”اسرائیل از صفحه روزگار محو شود3″

چرا باید” اسرائیل از صفحه روزگار محو شود
سه شنبه - ۲ خرداد ۱۳۹۱

آفرینش :ما انسان را در بهترین صورت و سیرت آفریدیم.  بزرگا خداوندی که نیکوترین آفرینندگان است. آنچه ملایک نمی‌دانستند بشر، مهمان تازه وارد کرة زمین است. از آفرینش جهان، کرّوبیان، فرشتگان، حیوانات و جنبدگان، سال‌های درازی می‌گذشت، که بشر پای بر عرصة خاکی گذاشت. آنگاه که خداوند، ارادة آفرینش انسان کرد تا او را نمایندة […]

چراباید”اسرائیل از صحنه روزگار محو شود2″

چرا باید اسرائیل از صفحه روزگار محو شود
سه شنبه - ۲ خرداد ۱۳۹۱

ای فرزند عزیم، هرچند من عمری به درازای تاریخ ندارم، اما در کار و کردار نسل‌های پیشین نیک نگریسته‌ام، در اخبارشان اندیشیده‌ام، در میان آثار به جای مانده‌شان گردیده‌ام، آنچنان که خود یکی از آنان شده‌ام. حتی چون سرگذشت گذشتگان به من انجامیده است، گویی با نخستین تا واپسین فردشان زیسته‌ام. تاریخ پژوهی نگاه به […]