تصاویر زیبا – موقوفه مجازی حجه الاسلام دکتر محسن زاده

عکس نوشته/داستانی از سعدی

داستان سعدی با خط خوش نستعلیق/ موقوفه مجازی حجه الاسلام دکتر محسن زاده
یکشنبه - 17 فوریه 2019

عکس نوشته مقاله مبانی مدیریت جهادی ، مطالبه امام خامنه ای روحی فداه در گام دوم انقلاب اسلامی(۱) … بنابراین در حکومت اسلامی ، خدمت نباید وسیله‌ای برای حاکمیت و ریاست باشد بلکه به عکس حکومت باید وسیله‌ای برای خدمت باشد. سعدی ، شاعر محبوب و بلند آوازه ایرانی در حکایتی زیبا این مطلب را […]

عکس نوشته/ مدیریت علوی/از دیدگاه اسلام ، مدیریت تکلیف است نه حق

موقوفه مجازی حجه الاسلام دکتر محسن زاده
جمعه - 18 ژانویه 2019

عکس نوشته /مبانی مدیریت جهادی ، مطالبه امام خامنه ای روحی فداه در گام دوم انقلاب اسلامی(۱) کلیک کنید. مدیریت علوی از دیدگاه اسلام ، مدیریت تکلیف است نه حق . مدیران پرورش یافته در مکتب آسمانی اسلام ، خدمت در منصب مدیریت را تکلیف شرعی خود می‌دانند و معتقدند که مدیریت ، وظیفه است […]