زندگی نامه شهدا *مستند* – موقوفه مجازی قرارگاه علی اکبر (حمید) قرقچیان نفس زکیه

ثبت خاطرات و مستند سازی برای شهدا

شهید حمید قرقچیان موقوفه مجازی حجه الاسلام دکتر محسن زاده
دوشنبه - 30 دسامبر 2019

حدیث داریم که حداقل شفاعتی که یک شهید داره 70 نفره منم به امیدی این شب جمعه مطلب را نوشتم . ان شا الله بعدا مطلب در مورد شهید را کامل تر می کنم  آخرین نامه که دو ماه قبل از شهادتش برای خاله اش می نویسد و …. کسانی که شهید را دیده اند […]