دفاع از حریم معشوق(عکس) – موقوفه مجازی قرارگاه علی اکبر (حمید) قرقچیان نفس زکیه

سپهبد حاج قاسم سلیمانی به روایت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

سپهبد حاج قاسم سلیمانی به روایت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
دوشنبه - 6 ژانویه 2020

سپهبد حاج قاسم سلیمانی به روایت آیت الله العظمی مکارم شیرازی  14 دی 1398  255 هشت ویژگی فرماندهی سردار سلیمانی در جبهه مقاومت/ سردار سلیمانی، عامل ناکامی آمریکا در خاورمیانه/ سردار سلیمانی و همرزمانش شایسته جایزه صلح نوبل/ نام سردار سلیمانی در تاریخ اسلام و جهان باقی خواهد ماند/ آمریکایی ‌ها با شهادت سپهبد سلیمانی […]