قدرت جنسي در مردان
نوشته شده توسط محمد علی محسن زاده   
پنجشنبه ، 30 ارديبهشت 1389 ، 22:31

وقتی تعريف از قدرت جنسي ميشود متوجه خواهيد شد كه چه اهميتي دارد زيرا باور خواهيد نمود که تقريباً نصف مردم به عدم قدرت جنسي دچارند.

مگر نيست اگر زن و شوهر داراي ايده و عقيده مخالف باشند اما توافق جنسي داشته باشند دولت جنسي اشان پايدار است و بدون آنكه در معرض خطر جدائي قرار گيرند زندگي را ادمه میدهند اما در محيطي كه عشق و توافق جنسي نباشد كوچكترين اختلاف فكري كار را بمجادله مي كشاند.

 

زن نيمخواهد با نشان دادن تمايلات جنسي، سكس را از جمله آرزوهاي خود نشان دهد بلكه اين كار را بصورت قبضه كردن و در اختيار درآوردن شوهر بطور محافظه كارانه انجام ميدهد و دليل آن مسرت خاطر زن است اگر پس از انجام آميزش از شوهر بشنود كه لذت برده است.

ولي اگر زن بشوهر بگويد لذت بردم شايد پاسخ فقط به كلمه اي اكتفا شود و براي مردي كه لذت نبرده عكس العمل خاصي از آنكه لذت برده روي ندهد.

بهتر است قبل از اين كه در مورد قدرت جنسي مردان مطلبي نوشته شود ما از دستگاه تناسلي مردان ابتدا مختصري بنويسيم دستگاه تناسلي و توليد مثل مرد از بیضه ها يا غدد جنسي مرد نام برده ميشود 2- اپيديديم 3- مجاري مني بر 4- مجاري انزالي 5- آلت تناسلي 6- غدد ضميمه كه شامل كيسه هاي مني – پروستات ، غده هاي برلبرادرنزال تا غدد كوپر تشكيل شده است و هركدام توضيح مخصوص به خود دارد.

موضوع بحث ما درباره قدرت جنسي مردان مي باشد و اشكال در هر يك از زن یا مرد مي تواند نوعي ناتواني جنسي را در برداشته باشد و يا ضعف قدرت جنسي باشد.

در توضيح یادآور میشویم که عمل جنسي چهارمرحله دارد 1- مرحله پيدايش و انگيزش يا خواستن 2- پلاتو ( برانگيختگي ) كه همان شق شدن آ‌لت 3- مرحله ارگاسم 4- توانايي آميزش

 

1- مرحله اول مرحله انگيزش يا تحريك رواني، تخيل و تجسم، وجود موضوع مطبوع و دلخواه يا تركيبي از هر دو مورد به وجود مي آيد كه علايم آن در مرد با شق شدن الت همراه مي باشد اين مرحله از چند دقيقه تا چند ساعت به طول مي انجامد.

2- مرحله پلاتو ( برانگيختگي ) با ادامه يافته تحريك در محوطه ارگاسمي انقباض مشخص اتفاق مي افتد و اين مرحله بين 30 ثانيه تا چند دقيقه در نوسان است.

3- مرحله ارگاسم اين مرحله عبارت اوج لذت جنسي و رها شدن تنش هاي جنسي است ارگاسم درمرد با احساس ذهني غير اجتناب بودن انزال شروع شده وبا دفع مني پايان مي يابد.

4- مرحله فرونشيني. بازگشت به حالت سكون اوليه احساس آرامش خوشي و رفع تنش هاي عضلاني از مشخصات اين مرحله است با ظهور ارگاسم اين مرحله سريع روي مي دهد.

تلقين با توجه در حين آميزش زيان آور است مثلا گفته شود اين كار چه بيهوده و حيواني است يا در آن زمان به مرگ و طلبكار و حوادث تأسف آور يادگردد يا يك مسئله لاينحل درآن لحظه به حل نزديك گردد يا ترس از حامله شدن ترس نداشتن قدرت جنسي، ترس بيماري ترس دستگير شدن و مهمتر از همه ترس مرد مبتلا به ضعف جنسي است كه ميترسد اميزش كند و همسرش نيز مبتلا شود نوعي از ضعف جنسي است كه درباره اش درست قضاوت نميشود آن اشتغالات روزانه و كار زياد است كه اغلب يكي از دو جنس آنرا بهانه مينمايد و ممكن است هرجنس آنرا بخود نسبت دهد يا به ديگري.

مثلا زن بگويد از بس براي مردم كار ميكني بما نميرسي يا بگويد از پس كار خانه زياد بود حوصله ندارم و مرد نيز همينطور و حال آنكه قضاوت درست نبوده اغلب كسانيكه ضعف جنسي دارند براي جبران آن بيشتر كار مينمايند.

نوع ديگر شماتت است كه مرد دائم به زن بگويد ميل جنسي نداري يا زن مرتب مرد را سرزنش كند كه قوي نيست.

احساس گناه نيز نزد برخي كه زمينه ديني دارند با احساس ترحم نزد بعضي كه زمينه عاطفي دارند ممكن است سبب ضعف جنسي گردد زن نبايد درحين اميزش مرد را از كارهائي كه کرده يا روابطي كه داشته سوال پيچ كند و آزرده اش كند بلكه بايد همه سخن از تحريك و تشويق بزند.

ناتواني در رسيدن به ارگاسم حالتي است كه با داشتن تمايل جنسي و با وجود عمل جنسي در رسيدن به اوج لذت جنسي مشكل وجود دارد.

به صورت طبيعي ارگاسم شامل ويژگي هاي محسوس واكنش فيزيكي و روحي حاصله از اوج تحريكات است و زن و شوهر بايد براي شناسايي نقاط حساس باهم همكاري و هماهنگي كنند در غير ا ين صورت براي رسيدن به ارگاسم با مشكل مواجه ميشوند و همچنین درك صحيح و درست كمك بزرگي براي لذت جنسي مي باشد.

 

عوامل رواني بر روي واكنش جنسي زن تاثيرات عميقي دارد ما نند: آموزش هاي منفي جنسي یا شوك شديد جنسي یا سرخوردگي، ديدگاه كودكانه جنسي، تمايلات انحرافي جنسي، گرايشات منفي و غيره در ناتواني ارگاسمي تاثيردارند.

پس روابطه جنسي ايده ال بستگي به اين دارد كه طرفين با هم رابطه حسنه و نزديك داشته باشند و اگر اين ارگاسم به اوج خود نرسد واكنش طبيعي صورت نگيرد نهايتا ً اختلال در سيستم كلي فيزيولوژيكي و بازتاب هاي روحي و رواني ايجاد مي كند و در درازمدت ضايعات منفي به بار مي آورد ارگاسم جزء ضروري سيستم توليد مثل زن نيست و اما درمورد مرد تقريبا برعكس است واين امر در مرد كاملاً ضروري است.

از جمله ناتواني جنسي در مرد بدين گونه تعريف شده : ناتوان به كسي مي گويند كه شق شدن الت كافي براي مقاربت نداشته و يا اين كه نعوظ كافي دارد اما به محض شروع مقاربت شقی الت از بين مي رود به عبارتي ديگر نداشتن نعوظ كافي وكامل تا پايان مقاربت ناتواني جنسي نام ندارد.

و اضطراب يكي ازعوامل عمده سرد مزاجي است. و اگر به طور طبيعي درفرايند تدريجي از بين نرود سرد مزاجي و ناتواني جنسي پديد می آ‌يد.

زود انزال شدن ممكن است بعلل زير باشد :

ميل خواستن اندك باشد یا زن براي آميزش جالب نباشد، ترس از بيماري و گرفتاري يا بدگوئي زن در آن حالت از مردتعطيل اميزش در مدت طولاني، خستگي، دلتنگي، ترس از عدم موفقيت در آميزش خشن بودن خشک بودن مهبل،‌ حركات شديد بلافاصله پس از دخول از طرف مرد يا زن، ‌دلخوري مرد از زن يا زن از مرد بواسطه دعواي قبلي ، مطلب مهم آنكه اگر مرد به اوج لذت جنسي برسد و زن نرسد قريب باتفاق چنين مرد و زني به دردهائي مبتلا ميشوند كه زن هميشه درد كمر و در مرد هرجاي بدن مي تواند ایجاد درد کند.

و برعكس يعني اگر زن به اوج لذت جنسي برسد و مرد نرسد فقط روحيه مرد رنج آور است ولي پرستاتش پرخون مي نمايد و بطوركلي علت كمردرد زن نيزپرخوني رگهاي لگن اوست كه اگر به ارگاسم نرسد پيش ميايد.

در اشكال خفيف انزال زودرس مرد مي تواند با كنترل و تمرين مداوم خود را از شر اين عارضه نجات دهد.

براي رهائي از سريع رسيدن به اورگاسم پس از دخول مرد بايد ساكت و آرام بوده و فعاليتي انجام ندهد به محض اين كه حس كرد كه انزال نزديك است حركتي داده و قبل از انزال مجددا بي حركت بماند موقعي كه انزال نزديك است تنفس عميق و سست نمودن عضلات تناسلي مفيد مي باشد. با اين فواصل استراحت مي تواند كم كم عادت كند با اين كه در نعوظ خود را مدت بيشتري نگاه دارد در برقدرت كنترل جنسي بيافزايد و درا وائل كار زن بايد با شوهر همكاري كند و بطرق مختلفه درتشويق و كمك او كوشش و جديت به خرج دهد.

سوالي ديگري كه مطرح ميشود اين است كه آيا قدرت و ميل جنسي مردها متفاوت مي باشد؟

بله . مردها هم از لحاظ قدرت و ميل جنسي كاملا با هم متفاوت مي باشند احتياج جنسي خيلي از مردها زياد است و در عده اي كم است طبق امار و گزارشات مردان كوچك تر از 30 سال تعداد متوسط انزالشان چه در مقاربت و چه در اثر ساير فعاليت هاي جنسي 3/3 مرتبه در هفته مي باشد عده اي در هفته كمتر از يك انزال دارند و بعضي ها هم هفت مرتبه يا بيشتر.

حال اگر مردي زود به اوج شهوت برسد. آيا مي توان آن را به دلیل ضعف جنسي بدانيم. همان طوركه مدت عمل جنسي در مردها متقاوت مي باشد معمولا بايد نعوظ مدتي باقي بماند و نبايد زودتر از يكي دو دقيقه پس از دخول را پس از 10 -20 حركت انزال واقع شود خيلي از مردها نمي توانند اينقدر خود را نگهدارند و بزودي به اورگاسم مي رسند و در اينها بلافاصله پس از دخول انزال واقع مي شود و در موارد شديد به محض تماس آلت با دستگاه تناسلي خارجي و قبل از دخول انزال واقع مي شود و در اينجاست كه دخول و هم خوابگي غير ممكن مي باشد و انزال پيش رس يكي از علل شايع در ناهماهنگي جنسي و ناسازگاريهاي زناشوئي بشمار مي رود.

اگر مردي از لحاظ جنسي سرد باشد نمي توان گفت كه ناتوان مي باشد چون هنگام مقاربت ممكن است كاملا قادر باشد و عمل جنسي را انجام دهد فقط اشتهاي او كم بوده ميتواند با ماهها بدون لذت جنسي بسر ببرد ولي مرد ناتوان ممكن است ميل جنسي شديد و مدامي داشته باشد ولي قدرت شقی الت نداشته باشد و يا اگر دارد نميتواند آنقدر خود را نگه دارد تا دخول انجام گيرد.

در اینجا اين سوال مطرح مشود كه ضعف جنسي قابل درمان است بله ولي بايد تحت نظر اطباي حاذق و ورزيده انجام گيرد زيرا درمان برحسب علت عارضه فرق ميكند.

توجه به اختلالات سرشتي، تجويز هورمون ها و ويتامين هاي مختلف درمان موضعي اختلالات دستگاه تناسلي ، درمان به وسيله جريان الكتريكی گاهي موثر واقع ميشود وگاهي اوقات بايد درمان رواني متوسل شد.

و همين طور تحريكاتي خوشايند و موثر نيز از ضروريات يك واقعه جنسي طبيعي است تحريكاتي مانند بصري – لمسي ، شنوايي رويايي يا گاها تركيبي ازهمه اين ها مي باشد.

بيماريهايي كه ممكن است قدرت جنسي را ضعيف سازد بيماري قند و اواخر بيماري مزمن كليه هاست درباره سل ريوي عقايد مختلف است برخي آنرا سبب تحريك نيز ميدانند.

چاقي نيز نزد برخي ضعيف كننده است، بيماريهاي عفوني و مسموميت هاي حاد يا مزمن از انجمله اند.

بيرون آوردن بيضه ها نيز اغلب همينطورند آلت مرد اگر دو تا باشد يا زياد كوچك باشد يا از وسط دو نيم باشد يا بزرگ باشد و سخت نشود ختنه شده باشند كه هنگام سخت شدن آلت كج شود فتق شديد هم ممكن است سبب شود مرد خجالت بكشد و كم كم قدرت جنسي را از دست بدهد اما آلت بزرگ تر از معمول از وضع خاصي دارد كه مرد و زن با تناسب مخصوص بهم خواهند رسيد.

اما به طور خلاصه و كامل عواملي كه در ناتواني جنسي مرد دخالت دارند بدين شرح خلاصه مي توان كرد :

1- روابط با همسر

2- محيط خانوادگي

3- اعتقادات متعصبانه

4- تماسهاي همجنسي بازانه

5- احساس حقارت

6- شكست در اولين مقاربت

7- ضعف بدني

8- ساختار ژنتيكي

9- تغذيه

10- بيماري رواني

11- اعتماد به نفس پايين

12- اضطراب و شخصيت خجالتي

13-ديابت

14- داروها . الكل

15- فشارهاي شغلي

16- افسردگي

17- عوامل اقتصادي .

 

از عوامل ناباوري در مرد مي توان به علل زير اشاره كرد:

1- بي كفايتي بيضه ها پيش از بلوغ

2- استعمال مواد مخدر و الكل

3- گرماي موجود دراطراف بيضه به علت چاقي

4-پرهيز طولاني از عمل جنسي

5- بعضي بيماري هاي دوران كودكي مانند اوريون – آبله مرغان بالابودن بيضه ها

6- بعضي بيماريها ي دستگاه تناسلي مانند سل پروستات – اسنداد مجرا

7- بعضي حوادث چون در معرض اشعه ايكس قرا گرفتن راديواكتيو

8- سرطان .

 

 

اما درمورد بعضي از اين موارد بالا بهتر است كه توضيح داده به عنوان مثال هرگونه بيماري ويروسي تا سه ماه اسپرم را تحت تاثير قرار داده و موجب كاهش آن ها مي شود يا بيماري موجب ناباوري اسپرم مي شود.

نقش استروييدها در ناباوري مانع از فعاليت غده هيپوفيزشده و باعث برهم خوردن تعادل هورمون ها در بدن مي شود و ناباوري در ورزشكاران امري بسيار شايع مي باشد كه استفاده طولاني مدت از استروييد ها مي تواند باعث وارد آمدن آسيب هاي جبران ناپذيري به بيضه ها شود.

خنگ نگه داشتن بيضه ها : اگر دماي دروني بدن و با دماي بيضه ها افزايش يابد ممكن است توليد اسپرم دچار اختلال گردد. و فعاليت بدني بيش از حد، دماي زياد، حمام داغ، لباسهاي زير تنگ و چسبان كه موجب افزايش دماي اين عضو شده و به مرداني كه قصد بچه دار شدن دارند هشدار مي دهد.

بنابراين بايد از پرخوري و شيريني هاي مصنوعي وچربيها كه به وجود آوردنده تصلب اند خود داري كرد و ويتامين A و B و E بيشتر توجه كرد و عناصر سازمان دهنده مانند كلسيم و فسفر استفاده كرد و از كارخسته كننده و سرماخوردي و گريپ و الكل و شب نشيني خود داري كرد.

از اختلالات ديگر اعضاء تناسلي :

1- تنگي مجراي گلوي زهدان

2- كوچك بودن زهدان برگشتي غير طبيعي زهدان به عقب يا به جلو چسبندگي تخمدانها آماس تصلمي وكيسه هاي تخمدان –عدم كفايت تخمدانها – هيستري سوراخ نبودن پرده بكارت اماس لوله هاي تخمدان .

ودرمردان هم عواملي كه موجب ناباوري مي گردد:

1- بي تجربگي و يا تحريك ناكافي اسپرماتوزوئيد تعداد كم اسپرم، ‌فرم ناقص اسپرم . مواردي كه انسداد مجرا بين مجرای خروج بول وبيضه ها باشد كه با درمان طبي و جراحي ممكن است مشكلات را برطرف كرد.

ازجمله روش هاي درماني و اختلالات جنسي :

روشهاي درماني برحسب ضرورت نسبت به بيماري انتخاب مي شود وتا رسيدن به نتيجه مطلوب ادامه پيدا مي كند. از مهم ترين روشهاي درماني اختلالات جنسي مي توان از روشي كه بر فيزيولوژي زوجين تاكيد دارد نام برد و روش هاي ديگر چون رفتار درماني هيپتوتيزم درماني، ‌گروه درماني ، روش هاي درماني فيزيولوژي زوجين تاكيد كرد.

یک نسخه درمانی تقویت کننده و کاملا بی ضرر:

500گرم خارخسک

یک مثقال زعفران

یک مثقال کندر خوراکی

100گرم صعد کوفی

500گرم خشخاش

500گرم مغز پسته وگردو

2گیلوشکر

پس از اسیاب کردن هر روز سه وعده مانند قهوه دم کرده و میل کنند در ضمن اگر به جای شکر از عسل استفاده کنند برای تقویت حافظه و تکرار آمیزش جنسی مفید است.

در این مقاله از نظرات پزشکی شهید دکتر سید رضا پاکنژاد در کتاب ازدواج در اسلام بهره برده شده است.

 

 

نظرات  

 
#28 حمید 17 مهر 1395 ساعت 14:47
با سلام از خود ارضایی زیاد کمرم همیشه درد میکنه احساس میکنم قوتم کشیده شده یک ماه خود ارضایی نکردم کمرم هنوز درد میکنه و بی اختیار منی خارج میشه چکاری کنم الان خوب بشم
-----------------------------------------------------
خود ارضائی از گناهان کبیره ومستوجب عذاب الهی است
از طرفی اعتیاد اور و در بر دارنده بیماریهای متعدد از جمله کمر درد است
برای همیشه ان را کنار بگذارید واز خانواده خود بخواهید کمر شما را با روغن سیاهدانه وپودر جنسیگ ماساز دورانی نرم بدهند از بر خورد هوای سرد با ستون فقراتتان جلو گیری کنید ودر غذا از دارچین زنجبیل و فلفل استفاده کنید
نقل قول
 
 
#27 محمود 21 شهریور 1395 ساعت 22:41
من پسری هستم موقع نزدیکی اصلا حسی ندارم شق هم نمیشه ، چکار کنم تو را خدا کمکم کنید
----------------------------------------------
به مقاله تقویت قوای جنسی در همین سایت در بخش مقالات علمی رجوع کنید
نقل قول
 
 
#26 نیما پارسا 29 مرداد 1395 ساعت 22:07
سلام من 15سالمه مشکلم اینه که با دیدن فیلم سکس و چت کردن با نامحرم زود شهوتی میشوم و زود ارضا میشوم البته وقتی ارضا میشوم فقط دو یا سه قطره آب منی از آلت تناسلی من ریخته میشود میخام بدانم آیا این امری طبیعی است یا خیر
=========================================
از دیدن اینگونه فیلمها ومعاشرت با نا محرم پرهیز کنید که حرام شرعی است واز گناهان بزرگ والبته طبیعی است این حالتی که بیان کردید
نقل قول
 
 
#25 آدم 24 تیر 1395 ساعت 12:05
با سلام.خسته نباشید...حدود یک سالی است که در خواب محتلم (ارضا) نمیشوم و اصلا خواب های سکسی نمیبینم...البته مدت طولانی ای بود که مبتلا به خودارضایی بودم و از خروج منی جلوگیری میکردم (در این زمان هم کم و بیش خودارضایی میکنم)...به پزشک هم مراجعه کردم ولی درمان خاصی را تجویز نکردند..ممنون میشم اگر کمکم کنید.


-------------------------------------------------
خود ارضایی از گناهان کبیره است
خواب سکسی ومحتلم شدن جزء ض2روریات جوانی ومانند ان نیست برای یک زندگی سالم وشاد ازذواج کنیئ
نقل قول
 
 
#24 سیاوش صدیقی 15 تیر 1395 ساعت 00:57
باسلام : ضمن خسته نباشیدبنده درحدود25سال بیماری دیابت دارم که قبل ازناشتا200وبعدا زناشتا380تقریبا"می باشددرضمن48سال دارم یه دوسالی هست متوجه قوه جنسی خیلی ضعیفی شده ام پیش چنددکترمتخصص هم رفته ام وداروهای ازقبیلMale formula و AndrioL Testocaps 40MG capsules ,تازگی ام داروی بنام Ginsanaجنسانا تجویز کردن متاسفانه مشکلم برطرف نشده می خواستم بپرسم راه حلی هست که من دنبال کنم باعث افسردگی وپریشانی جهت این مشکل برایم پیش آمده است ممنون میشم راهنمایی کنید. سیاوش صدیقی48ساله
-------------------------------------------------------------------------------------------
داروی گیاهی برگ مخملی که در عطاریهای کرمان به ان مور پرزو ودر یزد به ان علف کلاغ می گویند را تهیه ویک نیم لیوان ناشتا وبعاز هر وعده غذایی یک نیم لیوان به صورت دم کرده مصرف کنید تا قندتان تنظیم شود
سپس نسخه هایی که در همین سایت در بخش مقالات علمی با موضوع تقویت قوای جنسی امده را تهیه ومصرف کنید انشالله بهبودی حاصل می شود
نقل قول
 
 
#23 معصوم 14 تیر 1395 ساعت 10:05
سلام،همسرمن 40 ساله وهر روز چندين بار با خود ور رفته ولي قبل از خروج مني دست ميکشد اين.موضوع منو ناراحت ونگران کرده ،ميخوام بدونم ايا اين کار به سلامت جنسي همسرم لطمه ومورد وارد ميکند يا نگراني من بيمورد است ونيز تمايل کمي به رابطه بامن دارد هر دفعه بهانه اي سر باز ميزند وميگويد ماهي يک يا دو با رابطه از نظر علمي کافي هست،لطفا راهنماييم کنيد.ممنون
-----------------------------------------------------
متاسفانه همسر شما معتاد به خود ارضایی که از گناهان کبیره به شمار می رود شده شما باید با تدبیر خود اورا به سوی خود جلب نمائید تا کم کم ان عادت ترک شود
نقل قول
 
 
#22 مرتضی 09 تیر 1395 ساعت 12:16
عرض احترام دارم!
یه چند مدت پیش از یک نوع کریم یا ملم های تقویه جنسی استفاده میکردم اما حالا حالت تناسلی مه را بسیار ضغیف شده و احساس خوبی ندارم و وقتی نذدیک میشم لذت قبلی را نداره

----------------------------------------------------
به بخش مقالات علمی سایت مراجعه واز نسخه هایی که در مقاله تقویت قوای جنسی امده استفاده کنید وجدا از کرمها وقرصهای ی که موجود است پرهیز کنید
نقل قول
 
 
#21 فواد 09 تیر 1395 ساعت 10:35
فواد
سلام مانده نباشید
من شهوت زیاد داردم، درهفته دوباد یاسه بار خود راانزال نکنم، زهنم آروم نمیگیرد؛ اما زود انزال میشوم حتا یک دقیقه هم طول نمیکشد.
علت چیست؟
------------------------------------------------------------
خود انزالی یا خود ارضایی یه عادت زشت ونوعی اعتیاد است واز جمله گناهان کبیره هر چه زود تر ان را ترک کنید
اولا ازدواج کنید
از خوردن غذاهای سرد مزاج پرهیز کنید
در رژ یم غذایی خود ار دارچین ، زنجبیل ، زعفران ، عسل ونسخه هایی که در بخش مقالات علمی همین سایت امده مقاله تقویت قوای جنسی بهره ببرید
نقل قول
 
 
#20 نمیا 31 خرداد 1395 ساعت 16:04
با سلام
بنده 31 سالمه مشکلی که دارم شهوتم انقدر بالاست هر هفته 3 یا 4 بار باید نزدیکی کنم اگر هم به یک هفته هم برسم تو خواب نا خواسته ارضا میشم چیکار کنم که این اوج شهوتم به پایین بیاد؟
-------------------------
جواب
روزهای دوشنبه وپنچ شنبه را زوزه بگیرید
عصرانه بخوزید ولی شام نخورید
ادویه جات مانند فلفل دازچین زنجبیل زعفران مصرف نکنید
بعاز صرف غذا نیم استکان سرکه سیب بنوشید
از چربیها وشیرینیها دوری کنید
نقل قول
 
 
#19 سیدرضا 20 خرداد 1395 ساعت 12:06
سلام علیکم
با احترام
مدتی است در هم بستری و نزدیکی با همسرم آن لذتی که قبلا می بردم را نمی برم یعنی اینکه انزال می شوم ولی در انتها آن لذتی که قبلا می بردم را نمی برم حدود 42 سال سن دارم و تا چند ماه قبل در نزدیکی که با همسرم می کردم خیلی لذت می بردم لطفا راهنمایی کنید
با تشکر
-------------------------------------------------------------------------------------------------
این مکوارد طبیعی است از غذاهائی با طبع گرم مانند دارچین برای خود وزنجبیل برای همسرتان استفاده کنید
نقل قول
 

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید

آخرین مطالب

ترجمه سایت

آمار سایت

حدیث تصویری

اوقات شرعی

ذکر امروز

ذکر روزهای هفته

ارتباط جهت طرح سوال و موضوع

ایمیل:
موضوع:
متن پیام:
5 + 2 =