قدرت جنسي در مردان
نوشته شده توسط محمد علی محسن زاده   
پنجشنبه ، 30 ارديبهشت 1389 ، 22:31

وقتی تعريف از قدرت جنسي ميشود متوجه خواهيد شد كه چه اهميتي دارد زيرا باور خواهيد نمود که تقريباً نصف مردم به عدم قدرت جنسي دچارند.

مگر نيست اگر زن و شوهر داراي ايده و عقيده مخالف باشند اما توافق جنسي داشته باشند دولت جنسي اشان پايدار است و بدون آنكه در معرض خطر جدائي قرار گيرند زندگي را ادمه میدهند اما در محيطي كه عشق و توافق جنسي نباشد كوچكترين اختلاف فكري كار را بمجادله مي كشاند.

 

زن نيمخواهد با نشان دادن تمايلات جنسي، سكس را از جمله آرزوهاي خود نشان دهد بلكه اين كار را بصورت قبضه كردن و در اختيار درآوردن شوهر بطور محافظه كارانه انجام ميدهد و دليل آن مسرت خاطر زن است اگر پس از انجام آميزش از شوهر بشنود كه لذت برده است.

ولي اگر زن بشوهر بگويد لذت بردم شايد پاسخ فقط به كلمه اي اكتفا شود و براي مردي كه لذت نبرده عكس العمل خاصي از آنكه لذت برده روي ندهد.

بهتر است قبل از اين كه در مورد قدرت جنسي مردان مطلبي نوشته شود ما از دستگاه تناسلي مردان ابتدا مختصري بنويسيم دستگاه تناسلي و توليد مثل مرد از بیضه ها يا غدد جنسي مرد نام برده ميشود 2- اپيديديم 3- مجاري مني بر 4- مجاري انزالي 5- آلت تناسلي 6- غدد ضميمه كه شامل كيسه هاي مني – پروستات ، غده هاي برلبرادرنزال تا غدد كوپر تشكيل شده است و هركدام توضيح مخصوص به خود دارد.

موضوع بحث ما درباره قدرت جنسي مردان مي باشد و اشكال در هر يك از زن یا مرد مي تواند نوعي ناتواني جنسي را در برداشته باشد و يا ضعف قدرت جنسي باشد.

در توضيح یادآور میشویم که عمل جنسي چهارمرحله دارد 1- مرحله پيدايش و انگيزش يا خواستن 2- پلاتو ( برانگيختگي ) كه همان شق شدن آ‌لت 3- مرحله ارگاسم 4- توانايي آميزش

 

1- مرحله اول مرحله انگيزش يا تحريك رواني، تخيل و تجسم، وجود موضوع مطبوع و دلخواه يا تركيبي از هر دو مورد به وجود مي آيد كه علايم آن در مرد با شق شدن الت همراه مي باشد اين مرحله از چند دقيقه تا چند ساعت به طول مي انجامد.

2- مرحله پلاتو ( برانگيختگي ) با ادامه يافته تحريك در محوطه ارگاسمي انقباض مشخص اتفاق مي افتد و اين مرحله بين 30 ثانيه تا چند دقيقه در نوسان است.

3- مرحله ارگاسم اين مرحله عبارت اوج لذت جنسي و رها شدن تنش هاي جنسي است ارگاسم درمرد با احساس ذهني غير اجتناب بودن انزال شروع شده وبا دفع مني پايان مي يابد.

4- مرحله فرونشيني. بازگشت به حالت سكون اوليه احساس آرامش خوشي و رفع تنش هاي عضلاني از مشخصات اين مرحله است با ظهور ارگاسم اين مرحله سريع روي مي دهد.

تلقين با توجه در حين آميزش زيان آور است مثلا گفته شود اين كار چه بيهوده و حيواني است يا در آن زمان به مرگ و طلبكار و حوادث تأسف آور يادگردد يا يك مسئله لاينحل درآن لحظه به حل نزديك گردد يا ترس از حامله شدن ترس نداشتن قدرت جنسي، ترس بيماري ترس دستگير شدن و مهمتر از همه ترس مرد مبتلا به ضعف جنسي است كه ميترسد اميزش كند و همسرش نيز مبتلا شود نوعي از ضعف جنسي است كه درباره اش درست قضاوت نميشود آن اشتغالات روزانه و كار زياد است كه اغلب يكي از دو جنس آنرا بهانه مينمايد و ممكن است هرجنس آنرا بخود نسبت دهد يا به ديگري.

مثلا زن بگويد از بس براي مردم كار ميكني بما نميرسي يا بگويد از پس كار خانه زياد بود حوصله ندارم و مرد نيز همينطور و حال آنكه قضاوت درست نبوده اغلب كسانيكه ضعف جنسي دارند براي جبران آن بيشتر كار مينمايند.

نوع ديگر شماتت است كه مرد دائم به زن بگويد ميل جنسي نداري يا زن مرتب مرد را سرزنش كند كه قوي نيست.

احساس گناه نيز نزد برخي كه زمينه ديني دارند با احساس ترحم نزد بعضي كه زمينه عاطفي دارند ممكن است سبب ضعف جنسي گردد زن نبايد درحين اميزش مرد را از كارهائي كه کرده يا روابطي كه داشته سوال پيچ كند و آزرده اش كند بلكه بايد همه سخن از تحريك و تشويق بزند.

ناتواني در رسيدن به ارگاسم حالتي است كه با داشتن تمايل جنسي و با وجود عمل جنسي در رسيدن به اوج لذت جنسي مشكل وجود دارد.

به صورت طبيعي ارگاسم شامل ويژگي هاي محسوس واكنش فيزيكي و روحي حاصله از اوج تحريكات است و زن و شوهر بايد براي شناسايي نقاط حساس باهم همكاري و هماهنگي كنند در غير ا ين صورت براي رسيدن به ارگاسم با مشكل مواجه ميشوند و همچنین درك صحيح و درست كمك بزرگي براي لذت جنسي مي باشد.

 

عوامل رواني بر روي واكنش جنسي زن تاثيرات عميقي دارد ما نند: آموزش هاي منفي جنسي یا شوك شديد جنسي یا سرخوردگي، ديدگاه كودكانه جنسي، تمايلات انحرافي جنسي، گرايشات منفي و غيره در ناتواني ارگاسمي تاثيردارند.

پس روابطه جنسي ايده ال بستگي به اين دارد كه طرفين با هم رابطه حسنه و نزديك داشته باشند و اگر اين ارگاسم به اوج خود نرسد واكنش طبيعي صورت نگيرد نهايتا ً اختلال در سيستم كلي فيزيولوژيكي و بازتاب هاي روحي و رواني ايجاد مي كند و در درازمدت ضايعات منفي به بار مي آورد ارگاسم جزء ضروري سيستم توليد مثل زن نيست و اما درمورد مرد تقريبا برعكس است واين امر در مرد كاملاً ضروري است.

از جمله ناتواني جنسي در مرد بدين گونه تعريف شده : ناتوان به كسي مي گويند كه شق شدن الت كافي براي مقاربت نداشته و يا اين كه نعوظ كافي دارد اما به محض شروع مقاربت شقی الت از بين مي رود به عبارتي ديگر نداشتن نعوظ كافي وكامل تا پايان مقاربت ناتواني جنسي نام ندارد.

و اضطراب يكي ازعوامل عمده سرد مزاجي است. و اگر به طور طبيعي درفرايند تدريجي از بين نرود سرد مزاجي و ناتواني جنسي پديد می آ‌يد.

زود انزال شدن ممكن است بعلل زير باشد :

ميل خواستن اندك باشد یا زن براي آميزش جالب نباشد، ترس از بيماري و گرفتاري يا بدگوئي زن در آن حالت از مردتعطيل اميزش در مدت طولاني، خستگي، دلتنگي، ترس از عدم موفقيت در آميزش خشن بودن خشک بودن مهبل،‌ حركات شديد بلافاصله پس از دخول از طرف مرد يا زن، ‌دلخوري مرد از زن يا زن از مرد بواسطه دعواي قبلي ، مطلب مهم آنكه اگر مرد به اوج لذت جنسي برسد و زن نرسد قريب باتفاق چنين مرد و زني به دردهائي مبتلا ميشوند كه زن هميشه درد كمر و در مرد هرجاي بدن مي تواند ایجاد درد کند.

و برعكس يعني اگر زن به اوج لذت جنسي برسد و مرد نرسد فقط روحيه مرد رنج آور است ولي پرستاتش پرخون مي نمايد و بطوركلي علت كمردرد زن نيزپرخوني رگهاي لگن اوست كه اگر به ارگاسم نرسد پيش ميايد.

در اشكال خفيف انزال زودرس مرد مي تواند با كنترل و تمرين مداوم خود را از شر اين عارضه نجات دهد.

براي رهائي از سريع رسيدن به اورگاسم پس از دخول مرد بايد ساكت و آرام بوده و فعاليتي انجام ندهد به محض اين كه حس كرد كه انزال نزديك است حركتي داده و قبل از انزال مجددا بي حركت بماند موقعي كه انزال نزديك است تنفس عميق و سست نمودن عضلات تناسلي مفيد مي باشد. با اين فواصل استراحت مي تواند كم كم عادت كند با اين كه در نعوظ خود را مدت بيشتري نگاه دارد در برقدرت كنترل جنسي بيافزايد و درا وائل كار زن بايد با شوهر همكاري كند و بطرق مختلفه درتشويق و كمك او كوشش و جديت به خرج دهد.

سوالي ديگري كه مطرح ميشود اين است كه آيا قدرت و ميل جنسي مردها متفاوت مي باشد؟

بله . مردها هم از لحاظ قدرت و ميل جنسي كاملا با هم متفاوت مي باشند احتياج جنسي خيلي از مردها زياد است و در عده اي كم است طبق امار و گزارشات مردان كوچك تر از 30 سال تعداد متوسط انزالشان چه در مقاربت و چه در اثر ساير فعاليت هاي جنسي 3/3 مرتبه در هفته مي باشد عده اي در هفته كمتر از يك انزال دارند و بعضي ها هم هفت مرتبه يا بيشتر.

حال اگر مردي زود به اوج شهوت برسد. آيا مي توان آن را به دلیل ضعف جنسي بدانيم. همان طوركه مدت عمل جنسي در مردها متقاوت مي باشد معمولا بايد نعوظ مدتي باقي بماند و نبايد زودتر از يكي دو دقيقه پس از دخول را پس از 10 -20 حركت انزال واقع شود خيلي از مردها نمي توانند اينقدر خود را نگهدارند و بزودي به اورگاسم مي رسند و در اينها بلافاصله پس از دخول انزال واقع مي شود و در موارد شديد به محض تماس آلت با دستگاه تناسلي خارجي و قبل از دخول انزال واقع مي شود و در اينجاست كه دخول و هم خوابگي غير ممكن مي باشد و انزال پيش رس يكي از علل شايع در ناهماهنگي جنسي و ناسازگاريهاي زناشوئي بشمار مي رود.

اگر مردي از لحاظ جنسي سرد باشد نمي توان گفت كه ناتوان مي باشد چون هنگام مقاربت ممكن است كاملا قادر باشد و عمل جنسي را انجام دهد فقط اشتهاي او كم بوده ميتواند با ماهها بدون لذت جنسي بسر ببرد ولي مرد ناتوان ممكن است ميل جنسي شديد و مدامي داشته باشد ولي قدرت شقی الت نداشته باشد و يا اگر دارد نميتواند آنقدر خود را نگه دارد تا دخول انجام گيرد.

در اینجا اين سوال مطرح مشود كه ضعف جنسي قابل درمان است بله ولي بايد تحت نظر اطباي حاذق و ورزيده انجام گيرد زيرا درمان برحسب علت عارضه فرق ميكند.

توجه به اختلالات سرشتي، تجويز هورمون ها و ويتامين هاي مختلف درمان موضعي اختلالات دستگاه تناسلي ، درمان به وسيله جريان الكتريكی گاهي موثر واقع ميشود وگاهي اوقات بايد درمان رواني متوسل شد.

و همين طور تحريكاتي خوشايند و موثر نيز از ضروريات يك واقعه جنسي طبيعي است تحريكاتي مانند بصري – لمسي ، شنوايي رويايي يا گاها تركيبي ازهمه اين ها مي باشد.

بيماريهايي كه ممكن است قدرت جنسي را ضعيف سازد بيماري قند و اواخر بيماري مزمن كليه هاست درباره سل ريوي عقايد مختلف است برخي آنرا سبب تحريك نيز ميدانند.

چاقي نيز نزد برخي ضعيف كننده است، بيماريهاي عفوني و مسموميت هاي حاد يا مزمن از انجمله اند.

بيرون آوردن بيضه ها نيز اغلب همينطورند آلت مرد اگر دو تا باشد يا زياد كوچك باشد يا از وسط دو نيم باشد يا بزرگ باشد و سخت نشود ختنه شده باشند كه هنگام سخت شدن آلت كج شود فتق شديد هم ممكن است سبب شود مرد خجالت بكشد و كم كم قدرت جنسي را از دست بدهد اما آلت بزرگ تر از معمول از وضع خاصي دارد كه مرد و زن با تناسب مخصوص بهم خواهند رسيد.

اما به طور خلاصه و كامل عواملي كه در ناتواني جنسي مرد دخالت دارند بدين شرح خلاصه مي توان كرد :

1- روابط با همسر

2- محيط خانوادگي

3- اعتقادات متعصبانه

4- تماسهاي همجنسي بازانه

5- احساس حقارت

6- شكست در اولين مقاربت

7- ضعف بدني

8- ساختار ژنتيكي

9- تغذيه

10- بيماري رواني

11- اعتماد به نفس پايين

12- اضطراب و شخصيت خجالتي

13-ديابت

14- داروها . الكل

15- فشارهاي شغلي

16- افسردگي

17- عوامل اقتصادي .

 

از عوامل ناباوري در مرد مي توان به علل زير اشاره كرد:

1- بي كفايتي بيضه ها پيش از بلوغ

2- استعمال مواد مخدر و الكل

3- گرماي موجود دراطراف بيضه به علت چاقي

4-پرهيز طولاني از عمل جنسي

5- بعضي بيماري هاي دوران كودكي مانند اوريون – آبله مرغان بالابودن بيضه ها

6- بعضي بيماريها ي دستگاه تناسلي مانند سل پروستات – اسنداد مجرا

7- بعضي حوادث چون در معرض اشعه ايكس قرا گرفتن راديواكتيو

8- سرطان .

 

 

اما درمورد بعضي از اين موارد بالا بهتر است كه توضيح داده به عنوان مثال هرگونه بيماري ويروسي تا سه ماه اسپرم را تحت تاثير قرار داده و موجب كاهش آن ها مي شود يا بيماري موجب ناباوري اسپرم مي شود.

نقش استروييدها در ناباوري مانع از فعاليت غده هيپوفيزشده و باعث برهم خوردن تعادل هورمون ها در بدن مي شود و ناباوري در ورزشكاران امري بسيار شايع مي باشد كه استفاده طولاني مدت از استروييد ها مي تواند باعث وارد آمدن آسيب هاي جبران ناپذيري به بيضه ها شود.

خنگ نگه داشتن بيضه ها : اگر دماي دروني بدن و با دماي بيضه ها افزايش يابد ممكن است توليد اسپرم دچار اختلال گردد. و فعاليت بدني بيش از حد، دماي زياد، حمام داغ، لباسهاي زير تنگ و چسبان كه موجب افزايش دماي اين عضو شده و به مرداني كه قصد بچه دار شدن دارند هشدار مي دهد.

بنابراين بايد از پرخوري و شيريني هاي مصنوعي وچربيها كه به وجود آوردنده تصلب اند خود داري كرد و ويتامين A و B و E بيشتر توجه كرد و عناصر سازمان دهنده مانند كلسيم و فسفر استفاده كرد و از كارخسته كننده و سرماخوردي و گريپ و الكل و شب نشيني خود داري كرد.

از اختلالات ديگر اعضاء تناسلي :

1- تنگي مجراي گلوي زهدان

2- كوچك بودن زهدان برگشتي غير طبيعي زهدان به عقب يا به جلو چسبندگي تخمدانها آماس تصلمي وكيسه هاي تخمدان –عدم كفايت تخمدانها – هيستري سوراخ نبودن پرده بكارت اماس لوله هاي تخمدان .

ودرمردان هم عواملي كه موجب ناباوري مي گردد:

1- بي تجربگي و يا تحريك ناكافي اسپرماتوزوئيد تعداد كم اسپرم، ‌فرم ناقص اسپرم . مواردي كه انسداد مجرا بين مجرای خروج بول وبيضه ها باشد كه با درمان طبي و جراحي ممكن است مشكلات را برطرف كرد.

ازجمله روش هاي درماني و اختلالات جنسي :

روشهاي درماني برحسب ضرورت نسبت به بيماري انتخاب مي شود وتا رسيدن به نتيجه مطلوب ادامه پيدا مي كند. از مهم ترين روشهاي درماني اختلالات جنسي مي توان از روشي كه بر فيزيولوژي زوجين تاكيد دارد نام برد و روش هاي ديگر چون رفتار درماني هيپتوتيزم درماني، ‌گروه درماني ، روش هاي درماني فيزيولوژي زوجين تاكيد كرد.

یک نسخه درمانی تقویت کننده و کاملا بی ضرر:

500گرم خارخسک

یک مثقال زعفران

یک مثقال کندر خوراکی

100گرم صعد کوفی

500گرم خشخاش

500گرم مغز پسته وگردو

2گیلوشکر

پس از اسیاب کردن هر روز سه وعده مانند قهوه دم کرده و میل کنند در ضمن اگر به جای شکر از عسل استفاده کنند برای تقویت حافظه و تکرار آمیزش جنسی مفید است.

در این مقاله از نظرات پزشکی شهید دکتر سید رضا پاکنژاد در کتاب ازدواج در اسلام بهره برده شده است.

 

 

نظرات  

 
#17 احسان 31 شهریور 1396 ساعت 14:25
ایا نعوظ به سفت شدن می گویند یا بالا امدن؟
مشکل من اینه که در حال مجاورت سفت می شود ولی تقریبا افتاده است. ولی باید ارادی الت را بالا نگه دارم که بش از دو سه ثانیه نمی شود. ای این بیماری است و اگر بله نحوه معالجه به چه نحو است؟
----------
نعوظ به شق یا سفت شدن وبالا امدن الت گفته می شود که باید تا دقایقی بعد از ارگانسم ادامه یابد
برای مشکل شما به مقاله تقویت قوای جنسی مراجعه کنید ضمنا هویج را در سبد غذایی خود قرار دهید
دقت کنید هویج
نه اب هویج
حد اقل روزانه سه عدد
واز دارچین وزنجبیل بهره ببرید از گوشت بره یا همان گوسفند نر استفاده کنید هر نوع دخانیات را ترک کنید
و...
نقل قول
 
 
#16 mustafa 26 خرداد 1396 ساعت 18:33
من 34سالمه و آلتم در حالت نعوظ تقريبا 8سانتي متر مي باشد اما اطباي سنتي مي گويند بايد از داروهايي استفاده كني تا بزرگتر شود من از اين داروها و عوارضش مي ترسم آيا صحبت اينها درست است ياخير؟
---------------------------------
این داروها تاثیری در رشد عضو جنسی شما ندارد زیرا دوران رشد شما به پایان رسیده است
نقل قول
 
 
#15 ساغر 22 خرداد 1396 ساعت 15:19
سلام
من نزدیک 9 ماه هست که با همسرم سکس دارم، ایشون گاهی زود انزال میشن و گاهی بطور طبیعی 10 تا 15 دقیقه طول میکشه تا بشن، من بصورت داخلی ارضا نمیشم، سوال اصلی من راجب این هست که گاهی اوقات بدون اینکه تحریکی اتفاق افتاده باشه آلت همسرم راست میشه، مثلا شب سکس داشتیم و هنگام سحر آلتش راست میشه بدون دلیل. میخاستم بدونم علت این مساله چی میتونه باشه؟که گاهی بدون هیچ علتی نعوذ پیدا میکنه؟
------
در مردان این یک امر طبعی به شمار می رود
نقل قول
 
 
#14 دنیا 24 ارديبهشت 1396 ساعت 09:27
با سلام
من سوالی داشتم خدمتتون .تقریبا یکسال و نیم هست ازدواج کردیم قبلشم دوست بودیم و همسرم خیلی تلاش کرد که به هم برسیم .ولی از اونجایی که در خانواده ای کاملا بسته بوده بعد از ازدواج تازه احساس آزادی کرده و دنبال دوست دختر و دوستی هستش ازو اول عروسی تا به الان هزار راه رو امتحان کردم اینم بگم که در ارتباط جنسی با من هیییچ مشکلی نداره و مثلا شب قبلش سکس کرده باشه فرداش با دخترا دنبال سکس چت هستش .چون دوران مجردی فو العاده چت میکرده .کلا احساس میکنم خیلی کمبود داشته توی زندگیش خودشم میگه و این شده عقده براش تا با زنی سکس کنه غیر زن خودش .خسته شدم از بس هکش کردم و با نام های مختلف حتی دکتر باهاش ارتباط برقرار کردم.منم آدمم دلم بچه میخواد برای آینده چطوری روی همچین مرد سست ایمانی میشه حساب کرد؟چطور میخوا پدر بشه؟ دارم به جدایی فکر میکنم بنظرم درست نمیشه .خیلی باهاش صحبت میکنم خیلی دیگه کشش ندارم پیرم کرده.هر دو 30 سالمونه

--------
سلام
به مشاور خانواده که تخصص دینی هم داشته باشه مراجعه کنید ومشکل رو در میان بگذارید
طلاق اخرین راهه نه اولین راه
نقل قول
 
 
#13 ابوالفضل 02 ارديبهشت 1396 ساعت 08:13
با سلام
من پسر 23 ساله هستم اصلا تحریک نمیشم و آلتم هم سفت نمیشه یا اگه کمی شق بشه خیلی سریع شل میشه حتی وقتی کنار جنس مخالف باشم، دچار زود انزالی هم شدم و بعد از انزال کل بدنم تا چند روز ضعف شدید میگیره لطفا راهنماییم کنید دیگه از سکس میترسم اصلا حال خوبی ندارم
ممنون
جواب
به مقاله تفویت قوای جنسی در بخش مقالات همین سلیت مراجعه کنید
نقل قول
 
 
#12 اسماعیل 29 فروردين 1396 ساعت 18:44
سلام
خسته نباشید و ممنون از سایت خوبتون
من 35 سال سن دارم و تا حالا مشکلی از لحاظ جنسی نداشتم
من از اون دسته مردها هستم که اگر چند ماه هم سکس نداشته باشم فشاری بهم نمیاد
فقط تو یک ماه گذشته دو بار سکس داشتم که دفعه اول در حال سکس بودیم که متوجه شدم التم از سفتی خارج و شل شد و خیلی اذیت شدم تا ارضا شدم که بعدا فهمیدم حامله شده در صورتی که مطمئنم داخل نریختم و بار دوم هم سردرد شدیدی داشتم که سکس را رها کردم و اصلا ارضا نشدم و الان دوباره میبینم که حامله شده
سوالی که دارم رو خواهشا اگر میشه برام ایمیل کنید این خیلی واجبه برام
سوالم اینه که امکانش هست که من ارضا شده باشم و خودم هم متوجه نشده باشم چون من آدم قوی هیکل هستم و قدرتی و اصلا هم مریض یا بیماری ای ندارم بزرگواری کنید و جواب سوالم رو واضح بهم بدید
ممنونم از بزرگواری شما
-------------------------------------------
جواب
سلام
این امکان داره که شما خروج منی رو حس نکرده باشید ان هم به دلیل غرق شدن فکر وذهنتان در اصل سکس در هر صورت فرزند دار شدنتان را تبریک می گویم
نقل قول
 
 
#11 وفا 15 فروردين 1396 ساعت 11:39
سلام
ممنون از سايت و مطالب عاليتون
عذر ميخوام يك سوال از خدمتتون داشتم
بعد از اينكه آلت مرد راست ميشه، چه اتفاقي ميفته؟دچار درد ميشه و حتما بايد نزديكي كنه؟
واقعيتش منو همسرم در دوران عقد هستيم
ايشون آلتشون راست ميشه اما بعدش هيچ چيزي به من نميگن و درخواست نزديكي نميكنن
البته من ازشون پرسيدم كه درد دارن يا نه اما به من گفتن كه ندارن.
من نگرانم، نميدونم ايشون چيزي رو از من پنهان ميكنن يا رعايت شرايط منو ميكنن!!
ممنون ميشم منو راهنمايي كنيد
-------
تجمع منی در مجرای خروج منی وارضاء نشدن احتمال درد برای مردان را در ناحیه مجرای خروج منی دارد
نقل قول
 
 
#10 بهنام 24 اسفند 1395 ساعت 02:05
با سلام .من در حین نزدیکی هیچ مشکلی ندارم ولی در آخر کامل ارضا نمیشوم.و انگار اسپرم کامل بیرون نمیریزه و نیازم کاملا بر طرف نمیشه.چند وقته اینجور شدم.ممنون میشم اگه راهنمایی کنید
---------
به مقاله تقویت قوای جنسی در همین سایت مراجعه کنید
پس از مصرف غذاها ونسخه ها ضعف جنسی شما بر طرف خواهد شد
نقل قول
 
 
#9 salma 20 آذر 1395 ساعت 14:38
آیا مشکل راست نشدن آلت جنسی مردان ممکن است به هیچ عنوان قابل درمان نباشد؟
ممنون
---------------------------------------------------------------------
جواب
به دلیل ضعف شدید سیستم عصبی واسفنجی الت این امکان وجود دارد ، به فوق تخصص غدد واعصاب رجوع شود
نقل قول
 
 
#8 وحیده 19 اسفند 1393 ساعت 08:44
ممنون واقعا مفید بود
نقل قول
 

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید

آخرین مطالب

ترجمه سایت

آمار سایت

حدیث تصویری

اوقات شرعی

ذکر امروز

ذکر روزهای هفته

ارتباط جهت طرح سوال و موضوع

ایمیل:
موضوع:
متن پیام:
5 + 2 =