قدرت جنسي در مردان
نوشته شده توسط محمد علی محسن زاده   
پنجشنبه ، 30 ارديبهشت 1389 ، 22:31

وقتی تعريف از قدرت جنسي ميشود متوجه خواهيد شد كه چه اهميتي دارد زيرا باور خواهيد نمود که تقريباً نصف مردم به عدم قدرت جنسي دچارند.

مگر نيست اگر زن و شوهر داراي ايده و عقيده مخالف باشند اما توافق جنسي داشته باشند دولت جنسي اشان پايدار است و بدون آنكه در معرض خطر جدائي قرار گيرند زندگي را ادمه میدهند اما در محيطي كه عشق و توافق جنسي نباشد كوچكترين اختلاف فكري كار را بمجادله مي كشاند.

 

زن نيمخواهد با نشان دادن تمايلات جنسي، سكس را از جمله آرزوهاي خود نشان دهد بلكه اين كار را بصورت قبضه كردن و در اختيار درآوردن شوهر بطور محافظه كارانه انجام ميدهد و دليل آن مسرت خاطر زن است اگر پس از انجام آميزش از شوهر بشنود كه لذت برده است.

ولي اگر زن بشوهر بگويد لذت بردم شايد پاسخ فقط به كلمه اي اكتفا شود و براي مردي كه لذت نبرده عكس العمل خاصي از آنكه لذت برده روي ندهد.

بهتر است قبل از اين كه در مورد قدرت جنسي مردان مطلبي نوشته شود ما از دستگاه تناسلي مردان ابتدا مختصري بنويسيم دستگاه تناسلي و توليد مثل مرد از بیضه ها يا غدد جنسي مرد نام برده ميشود 2- اپيديديم 3- مجاري مني بر 4- مجاري انزالي 5- آلت تناسلي 6- غدد ضميمه كه شامل كيسه هاي مني – پروستات ، غده هاي برلبرادرنزال تا غدد كوپر تشكيل شده است و هركدام توضيح مخصوص به خود دارد.

موضوع بحث ما درباره قدرت جنسي مردان مي باشد و اشكال در هر يك از زن یا مرد مي تواند نوعي ناتواني جنسي را در برداشته باشد و يا ضعف قدرت جنسي باشد.

در توضيح یادآور میشویم که عمل جنسي چهارمرحله دارد 1- مرحله پيدايش و انگيزش يا خواستن 2- پلاتو ( برانگيختگي ) كه همان شق شدن آ‌لت 3- مرحله ارگاسم 4- توانايي آميزش

 

1- مرحله اول مرحله انگيزش يا تحريك رواني، تخيل و تجسم، وجود موضوع مطبوع و دلخواه يا تركيبي از هر دو مورد به وجود مي آيد كه علايم آن در مرد با شق شدن الت همراه مي باشد اين مرحله از چند دقيقه تا چند ساعت به طول مي انجامد.

2- مرحله پلاتو ( برانگيختگي ) با ادامه يافته تحريك در محوطه ارگاسمي انقباض مشخص اتفاق مي افتد و اين مرحله بين 30 ثانيه تا چند دقيقه در نوسان است.

3- مرحله ارگاسم اين مرحله عبارت اوج لذت جنسي و رها شدن تنش هاي جنسي است ارگاسم درمرد با احساس ذهني غير اجتناب بودن انزال شروع شده وبا دفع مني پايان مي يابد.

4- مرحله فرونشيني. بازگشت به حالت سكون اوليه احساس آرامش خوشي و رفع تنش هاي عضلاني از مشخصات اين مرحله است با ظهور ارگاسم اين مرحله سريع روي مي دهد.

تلقين با توجه در حين آميزش زيان آور است مثلا گفته شود اين كار چه بيهوده و حيواني است يا در آن زمان به مرگ و طلبكار و حوادث تأسف آور يادگردد يا يك مسئله لاينحل درآن لحظه به حل نزديك گردد يا ترس از حامله شدن ترس نداشتن قدرت جنسي، ترس بيماري ترس دستگير شدن و مهمتر از همه ترس مرد مبتلا به ضعف جنسي است كه ميترسد اميزش كند و همسرش نيز مبتلا شود نوعي از ضعف جنسي است كه درباره اش درست قضاوت نميشود آن اشتغالات روزانه و كار زياد است كه اغلب يكي از دو جنس آنرا بهانه مينمايد و ممكن است هرجنس آنرا بخود نسبت دهد يا به ديگري.

مثلا زن بگويد از بس براي مردم كار ميكني بما نميرسي يا بگويد از پس كار خانه زياد بود حوصله ندارم و مرد نيز همينطور و حال آنكه قضاوت درست نبوده اغلب كسانيكه ضعف جنسي دارند براي جبران آن بيشتر كار مينمايند.

نوع ديگر شماتت است كه مرد دائم به زن بگويد ميل جنسي نداري يا زن مرتب مرد را سرزنش كند كه قوي نيست.

احساس گناه نيز نزد برخي كه زمينه ديني دارند با احساس ترحم نزد بعضي كه زمينه عاطفي دارند ممكن است سبب ضعف جنسي گردد زن نبايد درحين اميزش مرد را از كارهائي كه کرده يا روابطي كه داشته سوال پيچ كند و آزرده اش كند بلكه بايد همه سخن از تحريك و تشويق بزند.

ناتواني در رسيدن به ارگاسم حالتي است كه با داشتن تمايل جنسي و با وجود عمل جنسي در رسيدن به اوج لذت جنسي مشكل وجود دارد.

به صورت طبيعي ارگاسم شامل ويژگي هاي محسوس واكنش فيزيكي و روحي حاصله از اوج تحريكات است و زن و شوهر بايد براي شناسايي نقاط حساس باهم همكاري و هماهنگي كنند در غير ا ين صورت براي رسيدن به ارگاسم با مشكل مواجه ميشوند و همچنین درك صحيح و درست كمك بزرگي براي لذت جنسي مي باشد.

 

عوامل رواني بر روي واكنش جنسي زن تاثيرات عميقي دارد ما نند: آموزش هاي منفي جنسي یا شوك شديد جنسي یا سرخوردگي، ديدگاه كودكانه جنسي، تمايلات انحرافي جنسي، گرايشات منفي و غيره در ناتواني ارگاسمي تاثيردارند.

پس روابطه جنسي ايده ال بستگي به اين دارد كه طرفين با هم رابطه حسنه و نزديك داشته باشند و اگر اين ارگاسم به اوج خود نرسد واكنش طبيعي صورت نگيرد نهايتا ً اختلال در سيستم كلي فيزيولوژيكي و بازتاب هاي روحي و رواني ايجاد مي كند و در درازمدت ضايعات منفي به بار مي آورد ارگاسم جزء ضروري سيستم توليد مثل زن نيست و اما درمورد مرد تقريبا برعكس است واين امر در مرد كاملاً ضروري است.

از جمله ناتواني جنسي در مرد بدين گونه تعريف شده : ناتوان به كسي مي گويند كه شق شدن الت كافي براي مقاربت نداشته و يا اين كه نعوظ كافي دارد اما به محض شروع مقاربت شقی الت از بين مي رود به عبارتي ديگر نداشتن نعوظ كافي وكامل تا پايان مقاربت ناتواني جنسي نام ندارد.

و اضطراب يكي ازعوامل عمده سرد مزاجي است. و اگر به طور طبيعي درفرايند تدريجي از بين نرود سرد مزاجي و ناتواني جنسي پديد می آ‌يد.

زود انزال شدن ممكن است بعلل زير باشد :

ميل خواستن اندك باشد یا زن براي آميزش جالب نباشد، ترس از بيماري و گرفتاري يا بدگوئي زن در آن حالت از مردتعطيل اميزش در مدت طولاني، خستگي، دلتنگي، ترس از عدم موفقيت در آميزش خشن بودن خشک بودن مهبل،‌ حركات شديد بلافاصله پس از دخول از طرف مرد يا زن، ‌دلخوري مرد از زن يا زن از مرد بواسطه دعواي قبلي ، مطلب مهم آنكه اگر مرد به اوج لذت جنسي برسد و زن نرسد قريب باتفاق چنين مرد و زني به دردهائي مبتلا ميشوند كه زن هميشه درد كمر و در مرد هرجاي بدن مي تواند ایجاد درد کند.

و برعكس يعني اگر زن به اوج لذت جنسي برسد و مرد نرسد فقط روحيه مرد رنج آور است ولي پرستاتش پرخون مي نمايد و بطوركلي علت كمردرد زن نيزپرخوني رگهاي لگن اوست كه اگر به ارگاسم نرسد پيش ميايد.

در اشكال خفيف انزال زودرس مرد مي تواند با كنترل و تمرين مداوم خود را از شر اين عارضه نجات دهد.

براي رهائي از سريع رسيدن به اورگاسم پس از دخول مرد بايد ساكت و آرام بوده و فعاليتي انجام ندهد به محض اين كه حس كرد كه انزال نزديك است حركتي داده و قبل از انزال مجددا بي حركت بماند موقعي كه انزال نزديك است تنفس عميق و سست نمودن عضلات تناسلي مفيد مي باشد. با اين فواصل استراحت مي تواند كم كم عادت كند با اين كه در نعوظ خود را مدت بيشتري نگاه دارد در برقدرت كنترل جنسي بيافزايد و درا وائل كار زن بايد با شوهر همكاري كند و بطرق مختلفه درتشويق و كمك او كوشش و جديت به خرج دهد.

سوالي ديگري كه مطرح ميشود اين است كه آيا قدرت و ميل جنسي مردها متفاوت مي باشد؟

بله . مردها هم از لحاظ قدرت و ميل جنسي كاملا با هم متفاوت مي باشند احتياج جنسي خيلي از مردها زياد است و در عده اي كم است طبق امار و گزارشات مردان كوچك تر از 30 سال تعداد متوسط انزالشان چه در مقاربت و چه در اثر ساير فعاليت هاي جنسي 3/3 مرتبه در هفته مي باشد عده اي در هفته كمتر از يك انزال دارند و بعضي ها هم هفت مرتبه يا بيشتر.

حال اگر مردي زود به اوج شهوت برسد. آيا مي توان آن را به دلیل ضعف جنسي بدانيم. همان طوركه مدت عمل جنسي در مردها متقاوت مي باشد معمولا بايد نعوظ مدتي باقي بماند و نبايد زودتر از يكي دو دقيقه پس از دخول را پس از 10 -20 حركت انزال واقع شود خيلي از مردها نمي توانند اينقدر خود را نگهدارند و بزودي به اورگاسم مي رسند و در اينها بلافاصله پس از دخول انزال واقع مي شود و در موارد شديد به محض تماس آلت با دستگاه تناسلي خارجي و قبل از دخول انزال واقع مي شود و در اينجاست كه دخول و هم خوابگي غير ممكن مي باشد و انزال پيش رس يكي از علل شايع در ناهماهنگي جنسي و ناسازگاريهاي زناشوئي بشمار مي رود.

اگر مردي از لحاظ جنسي سرد باشد نمي توان گفت كه ناتوان مي باشد چون هنگام مقاربت ممكن است كاملا قادر باشد و عمل جنسي را انجام دهد فقط اشتهاي او كم بوده ميتواند با ماهها بدون لذت جنسي بسر ببرد ولي مرد ناتوان ممكن است ميل جنسي شديد و مدامي داشته باشد ولي قدرت شقی الت نداشته باشد و يا اگر دارد نميتواند آنقدر خود را نگه دارد تا دخول انجام گيرد.

در اینجا اين سوال مطرح مشود كه ضعف جنسي قابل درمان است بله ولي بايد تحت نظر اطباي حاذق و ورزيده انجام گيرد زيرا درمان برحسب علت عارضه فرق ميكند.

توجه به اختلالات سرشتي، تجويز هورمون ها و ويتامين هاي مختلف درمان موضعي اختلالات دستگاه تناسلي ، درمان به وسيله جريان الكتريكی گاهي موثر واقع ميشود وگاهي اوقات بايد درمان رواني متوسل شد.

و همين طور تحريكاتي خوشايند و موثر نيز از ضروريات يك واقعه جنسي طبيعي است تحريكاتي مانند بصري – لمسي ، شنوايي رويايي يا گاها تركيبي ازهمه اين ها مي باشد.

بيماريهايي كه ممكن است قدرت جنسي را ضعيف سازد بيماري قند و اواخر بيماري مزمن كليه هاست درباره سل ريوي عقايد مختلف است برخي آنرا سبب تحريك نيز ميدانند.

چاقي نيز نزد برخي ضعيف كننده است، بيماريهاي عفوني و مسموميت هاي حاد يا مزمن از انجمله اند.

بيرون آوردن بيضه ها نيز اغلب همينطورند آلت مرد اگر دو تا باشد يا زياد كوچك باشد يا از وسط دو نيم باشد يا بزرگ باشد و سخت نشود ختنه شده باشند كه هنگام سخت شدن آلت كج شود فتق شديد هم ممكن است سبب شود مرد خجالت بكشد و كم كم قدرت جنسي را از دست بدهد اما آلت بزرگ تر از معمول از وضع خاصي دارد كه مرد و زن با تناسب مخصوص بهم خواهند رسيد.

اما به طور خلاصه و كامل عواملي كه در ناتواني جنسي مرد دخالت دارند بدين شرح خلاصه مي توان كرد :

1- روابط با همسر

2- محيط خانوادگي

3- اعتقادات متعصبانه

4- تماسهاي همجنسي بازانه

5- احساس حقارت

6- شكست در اولين مقاربت

7- ضعف بدني

8- ساختار ژنتيكي

9- تغذيه

10- بيماري رواني

11- اعتماد به نفس پايين

12- اضطراب و شخصيت خجالتي

13-ديابت

14- داروها . الكل

15- فشارهاي شغلي

16- افسردگي

17- عوامل اقتصادي .

 

از عوامل ناباوري در مرد مي توان به علل زير اشاره كرد:

1- بي كفايتي بيضه ها پيش از بلوغ

2- استعمال مواد مخدر و الكل

3- گرماي موجود دراطراف بيضه به علت چاقي

4-پرهيز طولاني از عمل جنسي

5- بعضي بيماري هاي دوران كودكي مانند اوريون – آبله مرغان بالابودن بيضه ها

6- بعضي بيماريها ي دستگاه تناسلي مانند سل پروستات – اسنداد مجرا

7- بعضي حوادث چون در معرض اشعه ايكس قرا گرفتن راديواكتيو

8- سرطان .

 

 

اما درمورد بعضي از اين موارد بالا بهتر است كه توضيح داده به عنوان مثال هرگونه بيماري ويروسي تا سه ماه اسپرم را تحت تاثير قرار داده و موجب كاهش آن ها مي شود يا بيماري موجب ناباوري اسپرم مي شود.

نقش استروييدها در ناباوري مانع از فعاليت غده هيپوفيزشده و باعث برهم خوردن تعادل هورمون ها در بدن مي شود و ناباوري در ورزشكاران امري بسيار شايع مي باشد كه استفاده طولاني مدت از استروييد ها مي تواند باعث وارد آمدن آسيب هاي جبران ناپذيري به بيضه ها شود.

خنگ نگه داشتن بيضه ها : اگر دماي دروني بدن و با دماي بيضه ها افزايش يابد ممكن است توليد اسپرم دچار اختلال گردد. و فعاليت بدني بيش از حد، دماي زياد، حمام داغ، لباسهاي زير تنگ و چسبان كه موجب افزايش دماي اين عضو شده و به مرداني كه قصد بچه دار شدن دارند هشدار مي دهد.

بنابراين بايد از پرخوري و شيريني هاي مصنوعي وچربيها كه به وجود آوردنده تصلب اند خود داري كرد و ويتامين A و B و E بيشتر توجه كرد و عناصر سازمان دهنده مانند كلسيم و فسفر استفاده كرد و از كارخسته كننده و سرماخوردي و گريپ و الكل و شب نشيني خود داري كرد.

از اختلالات ديگر اعضاء تناسلي :

1- تنگي مجراي گلوي زهدان

2- كوچك بودن زهدان برگشتي غير طبيعي زهدان به عقب يا به جلو چسبندگي تخمدانها آماس تصلمي وكيسه هاي تخمدان –عدم كفايت تخمدانها – هيستري سوراخ نبودن پرده بكارت اماس لوله هاي تخمدان .

ودرمردان هم عواملي كه موجب ناباوري مي گردد:

1- بي تجربگي و يا تحريك ناكافي اسپرماتوزوئيد تعداد كم اسپرم، ‌فرم ناقص اسپرم . مواردي كه انسداد مجرا بين مجرای خروج بول وبيضه ها باشد كه با درمان طبي و جراحي ممكن است مشكلات را برطرف كرد.

ازجمله روش هاي درماني و اختلالات جنسي :

روشهاي درماني برحسب ضرورت نسبت به بيماري انتخاب مي شود وتا رسيدن به نتيجه مطلوب ادامه پيدا مي كند. از مهم ترين روشهاي درماني اختلالات جنسي مي توان از روشي كه بر فيزيولوژي زوجين تاكيد دارد نام برد و روش هاي ديگر چون رفتار درماني هيپتوتيزم درماني، ‌گروه درماني ، روش هاي درماني فيزيولوژي زوجين تاكيد كرد.

یک نسخه درمانی تقویت کننده و کاملا بی ضرر:

500گرم خارخسک

یک مثقال زعفران

یک مثقال کندر خوراکی

100گرم صعد کوفی

500گرم خشخاش

500گرم مغز پسته وگردو

2گیلوشکر

پس از اسیاب کردن هر روز سه وعده مانند قهوه دم کرده و میل کنند در ضمن اگر به جای شکر از عسل استفاده کنند برای تقویت حافظه و تکرار آمیزش جنسی مفید است.

در این مقاله از نظرات پزشکی شهید دکتر سید رضا پاکنژاد در کتاب ازدواج در اسلام بهره برده شده است.

 

 

نظرات  

 
#20 نمیا 31 خرداد 1395 ساعت 16:04
با سلام
بنده 31 سالمه مشکلی که دارم شهوتم انقدر بالاست هر هفته 3 یا 4 بار باید نزدیکی کنم اگر هم به یک هفته هم برسم تو خواب نا خواسته ارضا میشم چیکار کنم که این اوج شهوتم به پایین بیاد؟
-------------------------
جواب
روزهای دوشنبه وپنچ شنبه را زوزه بگیرید
عصرانه بخوزید ولی شام نخورید
ادویه جات مانند فلفل دازچین زنجبیل زعفران مصرف نکنید
بعاز صرف غذا نیم استکان سرکه سیب بنوشید
از چربیها وشیرینیها دوری کنید
نقل قول
 
 
#19 سیدرضا 20 خرداد 1395 ساعت 12:06
سلام علیکم
با احترام
مدتی است در هم بستری و نزدیکی با همسرم آن لذتی که قبلا می بردم را نمی برم یعنی اینکه انزال می شوم ولی در انتها آن لذتی که قبلا می بردم را نمی برم حدود 42 سال سن دارم و تا چند ماه قبل در نزدیکی که با همسرم می کردم خیلی لذت می بردم لطفا راهنمایی کنید
با تشکر
-------------------------------------------------------------------------------------------------
این مکوارد طبیعی است از غذاهائی با طبع گرم مانند دارچین برای خود وزنجبیل برای همسرتان استفاده کنید
نقل قول
 
 
#18 انسان 09 ارديبهشت 1395 ساعت 16:52
شوهر من 6 سال است که اصلا با من ارضا نمی شود و فقط از طریق خودارضایی به انزال می رسد و در توجیه این مساله می گوید من به شما علاقه و حس ندارم آیا توجیه درستی است و یا ایشان بیمار هستند؟
عمل ایشان از گناهان کبیره است واستمناء برای ایشان عادت شده وبیمار به حساب می اید وبا مراجعه به روانپزشک احتمال درمان هست.
نقل قول
 
 
#17 علی 25 فروردين 1395 ساعت 10:11
سلام ایا مواد الکلی با اینکه حرام هست برای تقویت امیزش جنسی مفید هست زرر و زیان ندارد که پیامبر اسلام حرام کردند
---------------------------------------------
چواب سلام علیکم
امام صادق علیه السلام فرمودند خداوند شفا را در هیچ حرامی قرار نداده وقران اثار مخرب شراب را بیشتر از منافع ان می دانذ از جهت علمی هم ثابت شده که مصرف الکل و مواد الوده به ان بر روی تمام اعضای بدن اثر منفی می گذلرد خصوصا روی قوای جنسی برای اطلاعات بیشتر می توانید به بخش مقالات علمی همین سایت رفته وضررهای متنابه مشروبات الکلی را مطالعه فرمائید
نقل قول
 
 
#16 سالار 20 فروردين 1395 ساعت 04:58
سلام خسته نباشید
من مرد 29ساله مجرد هستم.
میل جنسی خوبی داشتم.
تقریبا مدتی هست جنس مخالف تحریکم نمیکنه هیچ.حتی توجه ام رو جلب نمیکنن.
متاسفانه از این شرایط رازی هستم چون بعد سالها راحت با تمرکز به کارهام میرسم.
احساس میکنم به حدی سرکوب کردم جزیی از ناخود اگاهم شده
================================================
جواب
سلام علیکم
سرکوب میل جنسی کار پسندیده ای نیست، ازدواج کنید واز طریق حلال میل خود را ارضاء نمائید
ادم عاقل همیشه از راه صحیح به امور وارد میشه!
نقل قول
 
 
#15 سحر 10 اسفند 1394 ساعت 12:18
چندوقتی هست شوهرم دچارتنتلی جنسی شده وآلاتش شق نمی شود چیکار باید تکند.
-------------------------------------------------
راهکارهای تقویت جنسی در همین سایت را دنبال کنید بهبود می یابند
نقل قول
 
 
#14 الهه 11 بهمن 1394 ساعت 11:48
سلام خسته نباشید
آیا قبل از عقد راهی برای تشخیص سلامت جنسی پسر وجود دارد؟چگونه قبل از عقد میتوان فهمید پسر ازنظر جنسی سالم است یا نه؟
آیا آزمایشات یا معایناتی در این خصوص وجود دارد؟
------------------------------
بله با انجام سنو گرافی وازمایشات روی منی واسپرمها می توان تشخیص داد
نقل قول
 
 
#13 مهران#10 04 بهمن 1394 ساعت 19:59
سلام خسته نباشید بند چند روز پیش ب دکتر مراجعه کردم و دکتر تشخیص داد ک بنده دارای باد فتق خفیف شدم و نیاز ب عمل جراحی ندارم حالا مشکل من اينه ک حال می توانم رابطه ی جنسی داشته باشم یا ن؟؟؟؟؟؟؟
---------------------------------------------------------
رابطه جنسی ضرری برای بیماری فتق شما ندارد از برداشتن چیزهای سنگین وفشار بر بدن خود خودداری کنید
نقل قول
 
 
#12 میری 24 آذر 1394 ساعت 21:14
آیا ممکن است مردی به علت داشتن بیماری دیابت و اعصاب مدت چند سال آمیزش و میل جنسی نداشته باشد
-------
به پزشک متخصص مراجعه کنید
ولی در مورد اعصاب در حالتهایی خاص ممکن است
نقل قول
 
 
#11 علی 20 آذر 1394 ساعت 06:04
خشخاش باعث اعتیاد نمیشود ؟ وازکجا باید تهیه شود ؟
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
خشخاش اعتیاد اور نیست در عطاری ها خصوصا شهر کرمان می توانید تهیه کنید
نقل قول
 

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید

آخرین مطالب

ترجمه سایت

آمار سایت

حدیث تصویری

اوقات شرعی

ذکر امروز

ذکر روزهای هفته

ارتباط جهت طرح سوال و موضوع

ایمیل:
موضوع:
متن پیام:
5 + 2 =