حجه الاسلام و المسلمین دکتر محسن زاده – برگه 4 – موقوفه مجازی حجه الاسلام دکتر محسن زاده

العفو مع القدره داستان بخشش سید الساجدین

حجه الاسلام دکتر محسن زاده دفاع مقدس
جمعه - 3 آگوست 2018

العفو مع القدره داستان بخشش سید الساجدین نشانه بزرگمردی این است که العفو مع القدره سید الساجدین وضو می گرفتند کوزه را کنیز از دستش افتاد و دست حضرت زخم شد و کوزه شکست حضرت کنیز را بخشیدند و در راه خدا ازاد کردند از ثروت و دارایی خودشون به بخشیدند بگونه ای که بتواند […]

حدیث امیرالمومنین: جوانمردی چهار قسم است

چهار شنبه - 1 آگوست 2018

قال امیر المومنین علی علیه السلام: الفتوه اربعه التواضع مع الدوله و العفو مع القدره و النصیحه مع العداوه و العطیعه بلا منه

برخورد زنان با نامحرم زن مومن باید متکبر باشد

محسن زاده دکتر محسن زاده حجه الاسلام محسن زاده http://mohsenzade.com حجه الاسلام محسن زاده http://mohsenzade.com
دوشنبه - 30 جولای 2018

برخورد زنان با نامحرم زن مومن باید متکبر باشد تکبر بد است ولی زن در مقابل مرد نامحرم صفت خوبش بحساب میاد اگر تکبر داشته باشه