«مباحثي از روانشناسي اجتماعي در اسلام»

یکشنبه - ۴ بهمن ۱۳۸۸

«مباحثي از روانشناسي اجتماعي در اسلام»   فهرست مطالت فصل اول : تعريف روان در اسلام تعريف فرد ، اجتماع و جامعه عوامل موثر در شكل گيري شخصيت اثر محيط در ساختار شخصيت و رفتار انسان تاثير اجتماع بر انسان اجتماع دگرگون كننده فطرت وراثت رشد جسماني و فعاليت هاي رواني وراثت بيشترين اثر را […]

مباحثی از روانشناسی اجتماعی در اسلام

یکشنبه - ۴ بهمن ۱۳۸۸

آيا روانشناسي اسلام ايستاست يا پويا؟ لازم به ذكر است منظور از ايستا بودن در اينجا متكي بودن بر وراثت و عوامل اجتماعي و محيطي است، و منظور از پويائي تكيه انسان بر «خود» و متحول ساختن عوامل ديگر به نفع خود است. آنچه روانشناسي اسلام با نظر به آيات قراني مطرح مي كند اين […]

مباحثی از روانشناسی اجتماعی در اسلام

یکشنبه - ۴ بهمن ۱۳۸۸

فصل دوم : برخورداري از «خود» آنچه شخصيت واقعي انسان را تشكيل مي دهد و «من» واقعي او محسوب مي شود بدن و جهازات بدني و هر چه از توابع بدن بشمار مي رود نيست، زيرا بدن و جهازات بدني و توابع آنها به جايي تحويل نمي شوند و در همين جهان تدريجاً منهدم مي […]

اداب تدریس ومربی گری – فهرست موضوعات

یکشنبه - ۴ بهمن ۱۳۸۸

اداب تدریس ومربی گری فهرست موضوعات مقدمه…………………………………4 اهداف کلان دین در تدریس………………………………..5 آسیب شناسی دین و دین داری…………………………………8 گونه شماری آسیبها……………………….10 زبان دین را دانستن…………………..11 اهمیت و جایگاه مربی ومدرس……………12 فضیلت مربیان…………………….14 تدریس و ارزش آن …………14 اساتید و مربیان شایسته………..15 ویژگیها………………………………..15 حق محور باشد……………………16 حریم ها رعایت کند……………..17 در همه حال به یاد خدا […]

اداب تدریس ومربی گری 1

یکشنبه - ۴ بهمن ۱۳۸۸

اداب تدریس ومربی گری 1 مقدمه انسان از آغز تا پایان زندگی خویش به طور فطری ارزشهای اخلاقی را درک می کند و به آنها گرایش دارد ، به همین روی پژوهشهای اخلاقی همواره یکی از مهمترین دغدغه های اندیشمندان بوده است و امروزه توسعه تکنولوژیک جوامع صنعتی و پیچیده تر شدن روایط انسانی و […]

ا داب تدریس ومربی گری2

یکشنبه - ۴ بهمن ۱۳۸۸

داب تدریس ومربی گری2 آشنایی با مفاهیم و معارف قرآن سالها از آموزشهای قرآنی در بسیاری ار سازمانها و نهادهای انقلاب اسلامی می گذرد و هنوز بساری از افراد با مفاهیم و معارف قرآن ، این کتاب آسمانی آشنایی لازم را ندارند و از طرفی یکی از کاستیهای نظام آموزش ما در دانشگاه ها قرآن […]

اداب تدریس ومربی گری 3

یکشنبه - ۴ بهمن ۱۳۸۸

اداب تدریس ومربی گری3 در نظر گرفتن گروه سنی مخاطبان یکی از مبلغین روحانی می گوید روزی وارد مسجد شدم جوانی مشغول آموزش قرآن به نوجوانان بود٬ ده دقیقه ای به حرفها وحرکاتش که سرشارازایمان بود توجه کردم وچون مرا دید با فروتنی تمام از من خواست که برای آنها صحبت کنم. کنار تابلو روبروی […]

آراستگی و نظم ظاهری

یکشنبه - ۴ بهمن ۱۳۸۸

آراستگی و نظم ظاهری آراستگی و نظم ظاهری آراستگی ظاهر یعنی رسیدگی به وضع ظاهری از نظر پاکیزگی ، نظم و ترتیب و … در پوشاک و … البته این آراستگی ظاهری به معنای تجمل پرستی و پوشیدن لباسهای فاخر ، پیروی از مد و … نیست بلکه منظور استفاده مناسب از امکانات موجود و […]

کتابنامه عالمان بزرگ شیعه ازسال1320تا1420 قمری

جمعه - ۲ بهمن ۱۳۸۸

کتابنامه عالمان بزرگ شیعه ازسال1320تا1420 قمری

حسن حسن زاده آ»لی: علمای ایران در شهرهای آذربایجان ص 32

سیدحسین ترک: علمای ایران در شهرهای آذربایجان ص 40

سیدحسین کوه کمره ای: علمای ایران در شهرهای آذربایجان ص 40

فاضل شربیانی: علمای ایران در شهرهای آذربایجان ص 40

محمدث قمی: علمای ایران در شهرهای آذربایجان ص 41

مدرس تبریزی (صاحب ریحانه الادب) : علمای ایران در شهرهای آذربایجان ص 41

سیدمحمد کاظم یزدی: علمای ایران در شهرهای آذربایجان ج 1 ص 42

سیدابوتراب خوانساری: علمای ایران در شهرهای آذربایجان ج 1 ص 42

شیخ فتح الله شریعت اصفهانی: علمای ایران در شهرهای آذربایجان ج 1  ص 42

شیخ علی قوچانی: علمای ایران در شهرهای آذربایجان ج 1 ص 42

سیدمحمد فیروزآبادی: علمای ایران در شهرهای آذربایجان ج 1 ص 42

شیخ علی گنابادی: علمای ایران در شهرهای آذربایجان ج 1 ص 42

کتابنامه عالمان بزرگ شیعه ازسال1320تا1420 قمری

جمعه - ۲ بهمن ۱۳۸۸

کتابنامه عالمان بزرگ شیعه ازسال1320تا1420 قمری

حسن حسن زاده آ»لی: علمای ایران در شهرهای آذربایجان ص 32

سیدحسین ترک: علمای ایران در شهرهای آذربایجان ص 40

سیدحسین کوه کمره ای: علمای ایران در شهرهای آذربایجان ص 40

فاضل شربیانی: علمای ایران در شهرهای آذربایجان ص 40

محمدث قمی: علمای ایران در شهرهای آذربایجان ص 41

مدرس تبریزی (صاحب ریحانه الادب) : علمای ایران در شهرهای آذربایجان ص 41

سیدمحمد کاظم یزدی: علمای ایران در شهرهای آذربایجان ج 1 ص 42

سیدابوتراب خوانساری: علمای ایران در شهرهای آذربایجان ج 1 ص 42

شیخ فتح الله شریعت اصفهانی: علمای ایران در شهرهای آذربایجان ج 1  ص 42

شیخ علی قوچانی: علمای ایران در شهرهای آذربایجان ج 1 ص 42

سیدمحمد فیروزآبادی: علمای ایران در شهرهای آذربایجان ج 1 ص 42

شیخ علی گنابادی: علمای ایران در شهرهای آذربایجان ج 1 ص 42

کتابنامه عالمان بزرگ شیعه ازسال1320تا1420 قمری

جمعه - ۲ بهمن ۱۳۸۸

کتابنامه عالمان بزرگ شیعه ازسال1320تا1420 قمری

حاج میرزا علی آقا شیرازی: خرمن معرفت ص 76

توسلی: خرمن معرفت ص 77

سیدمحمدرضا بهاءالدینی: خرمن معرفت ص 77

الهی قمشه ای: خرمن معرفت ص 103

حسنعلی نخودکی اصفهانی: خرمن معرفت ص 102

آیت الله کشمیری (استاد آقا سیدمصطفی خمینی) : خرمن معرفت ص 105

سیدمصطفی خمینی: خرمن معرفت ص 105

سیدمحمدهادی میلانی: خرمن معرفت ص 111

شیخ ابراهیم سالیانی: خرمن معرفت ص 111

سیدجعفر اردبیلی: خرمن معرفت ص 111

میرزا علی ایروانی: خرمن معرفت ص 111

شیخ ابوالقاسم مامقانی: خرمن معرفت ص 111

شیخ الشریعه اصفهانی: خرمن معرفت ص 111

کتابنامه عالمان بزرگ شیعه ازسال1320تا1420 قمری

جمعه - ۲ بهمن ۱۳۸۸

کتابنامه عالمان بزرگ شیعه ازسال1320تا1420 قمری

شیخ علی ابیوردی: یادنامه آیت الله محیی الدین فال اسیری ص 22

شیخ مهدی کجوری: یادنامه آیت الله محیی الدین فال اسیری ص 24

شیخ حبیب الله رشتی: یادنامه آیت الله محیی الدین فال اسیری ص 24

سید ابوالحسن اصفهانی: یادنامه آیت الله محیی الدین فال اسیری ص 33

شیخ کاظم شیرازی: یادنامه آیت الله محیی الدین فال اسیری ص 33

سید ضیاءالدین عراقی: یادنامه آیت الله محیی الدین فال اسیری ص 33

شیخ حسین لنکرانی: یادنامه آیت الله محیی الدین فال اسیری ص 34

سید هدایت الله تقوی شیرازی: یادنامه آیت الله محیی الدین فال اسیری ص 34

حاج سیدنورالدین هاشمی الحسینی: یادنامه آیت الله محیی الدین فال اسیری ص 44

محیی الدین حائری یزدی: یادنامه آیت الله محیی الدین فال اسیری ص 47

سیدحسین بروجردی: یادنامه آیت الله محیی الدین فال اسیری ص 94

شهید سیدعبدالحسین دستغیب شیرازی: یادنامه آیت الله محیی الدین فال اسیری ص 129

روح الله الموسوی الخمینی: یادنامه آیت الله محیی الدین فال اسیری ص 129