چگونه مي‌توان از ولايت فقيه دفاع نمود؟

جمعه - ۹ اردیبهشت ۱۳۹۰

پاسخ: ۱- دفع تعدّي يا دفاع از حق و حريم مورد تهاجم ، نبايد از قانون عقلي يا دليل نقلي خارج شود ؛ زيرا براي هر دفع يا دفاعي ، مرز مشخصي است كه تجاوز از آن ، به نوبه‌ي خود ، تعدّي محسوب مي‌شود.
۲- گاهي تزاحمِ ((حُكم)) اهم با ((حُكم)) مهم است كه مثلاً ، امر داير است ميان دو كار لازم كه هر دو موافق قانونند ولي يكي اهم است و ديگري مهم ‌؛ در اين مورد ، به اهم عمل مي‌شود و آنكه مهم است ، ترك مي‌شود. اگر امر دائر است ميان دو كار كه هر دو مخالف قانونند و يكي فاسد است و ديگري اَفسد ، به حكم عقل ، بايد اَفسد را ترك كرد و به ناچار و براي ترك اَفسد مرتكب امر فاسد شد‌.

سوال: اجراي سرود همراه با موسيقي با نوار يا به صورت زنده در مساجد ومحافل ديني چگونه است؟

جمعه - ۹ اردیبهشت ۱۳۹۰

پاسخ آيات عظام:
تبريزي: نواختن موسيقي لهوي  وگوش دادن به ان حرام است چه با سرود همراه باشد يا بدون ان باشد.چه گوش دادن به آن از روي نوار باشد يا به صورت مستقيم وانجام اين کار در مسجد به جهت اينکه بي احترامي به مسجد است حرمت ان شديدتر ميشود.
فاضل لنکراني: چون معمولاً موجب هتک ووهن مسجد است جايز نيست.
مکارم شيرازي:جايز نيست.
صافي گلپايگاني: حرام است.
سيستاني:اگر موسيقي لهوي ويا صداي ترانه ومانند ان باشد در همه جا حرام است واگر از اين قبيل نباشد هم مناسب شان مسجد نيست  وبايد اجتناب شود.