شناخت قران

دوشنبه - ۲۷ شهریور ۱۳۹۱

شناخت
شناخت قرآن برای هر فردی ضروری است، چون در سرنوشت جوامع اسلامی، بلکه در سرنوشت بشریت مؤثر می‌باشد و بدون شناخت آن، نمی‌توان شناخت جامع و دقیقی از جوامع اسلامی و تأثیرات اسلام بر جوامع دیگر، در چهارده  قرن اخیر ارائه نمود.
قرآن معیار و مقیاس برای منابع دیگر نیز بشمار می‌رود و منابعی چون کتب روائی تاریخی فرع بر قرآنند و به اندازه قرآن قطعیت ندارند، با توجه به این مطلب اساسی است که اهمیت و ضرورت شناخت قرآن برای همگان روشن می‌شود.
اقسام شناخت قرآن
شهید مطهری (رض) در این خصوص می‌گوید:
بطور کلی در بررسی و مطالعه هرکتابی سه نوع شناخت ضروری است.

اول : شناخت سندی یا انتصابی
این نوع شناخت آن چیزی است که قرآن از آن بی‌نیاز است، زیرا کوچکترین تردیدی نیست که آورنده این آیات، حضرت محمد۶می‌باشد که آنها را به عنوان معجزه و کلام الهی آورده و احدی نمی‌تواند ادعا کند و یا احتمال دهد که نسخه دیگری از قرآن وجود داشته یا دارد.
یک نکته لازم یادآوری شود و آن اینکه در اثر توسعه سریع قلمرو اسلام و روی آوردن چشم‌گیر مردم جهان به قرآن و نیز بواسطه دور بودن عامه مسلمین از مدینه که مرکز صحابه و حافظان قرآن بود، این خطر وجود داشت که تدریجاً لااقل در نقاط دور افتاده به عمد یا اشتباه کم و زیادها و یا تغییراتی در نسخه‌های قرآن رخ دهد ولی هوشیاری و موقع سنجی مسلمین مانع این کار شد.

فهرست مطالب کتاب معرفه النور

دوشنبه - ۲۷ شهریور ۱۳۹۱

معرفة النور

در شناخت قرآن کریم

تحقیق و تدوین :‌
محمدعلی محسن‌زاده

مؤسسه انتشاراتی استاد مطهری

دفتر مرکزی:‌قم، خیابان پور زند (هدف)، بعد از سه راه مولوی،‌نرسیده به مجسد رضائی، پلاک ۱۹۹٫
۶۶۳۳۱۸۶ 
شعبة ۱: قم،‌خیابان ارم، پاساژ قدس، طبقة چهارم، پلاک ۱۳۸ .
۷۷۴۷۱۳۸

شناسنامه کتاب
نام کتاب: معرفة‌النور در شناخت قرآن کریم
 مؤلف: محمدعلی محسنزاده
ناشر: انتشارات استاد مطهری
 نوبت چاپ: چاپ اول
تیراژ: ۳۰۰۰ نسخه
تاریخ نشر: پائیز ۸۱
 قیمت:  ۱۰۰۰ تومان
 چاپخانه: امین
شابک:     ۸-۰۳-۷۷۳۳-۹۶۴
ISBN: 964 – ۷۷۳۳ – ۰۳ – ۸