انتقال خون

چهارشنبه - ۲۲ مهر ۱۳۸۸

26- حضرت امام خمينى(ره): انتقاع بردن به خون در غير خوردن و فروختن آن براى انتقاع حلال جايز است پس آنچه اكنون متعارف است كه خون را مى‏فروشند براى استفاده مريضها و مجروحين مانع ندارد و بهتر آن است كه مصالحه كنند يا آنكه پول را در مقابل حق اختصاص يا در ازاى اجازه خون […]

تنقيه نمودن

چهارشنبه - ۲۲ مهر ۱۳۸۸

25- حضرت امام خمينى(ره): اگر در حال ناچارى زن بخواهد زن ديگر يا مردى غير از شوهر خود را تنقيه كند يا عورت او را آب بكشد بايد چيزى در دست كند كه دست او به عورت نرسد و همچنين است اگر مرد بخواهد مرد ديگر يا زنى غير از زن خود را تنقيه كند […]

نگاه و لمس زن نامحرم توسط پزشك مرد

جمعه - ۱۷ مهر ۱۳۸۸

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 16- حضرت امام خمينى(ره): نگاه كردن مرد به زن نامحرم چه با قصد لذت و چه بدون آن حرام است و نگاه كردن به صورت و دستها اگر به قصد لذت باشد حرام است ولى اگر بدون قصد لذت باشد مانعى ندارد و نيز نگاه كردن زن به بدن […]

نگاه كردن به عورت براى انجام معاينه

جمعه - ۱۷ مهر ۱۳۸۸

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 18- حضرت امام خمينى(ره): نگاه كردن به عورت ديگرى حرام است اگر چه از پشت شيشه يا در آيينه يا آب صاف و مانند اينها باشد و احتياط واجب آن است كه به عورت بچه مميز هم نگاه نكنند ولى زن و شوهر مى‏تواند به تمام بدن يكديگر نگاه […]

مراجعه زن به پزشك مرد

جمعه - ۱۷ مهر ۱۳۸۸

13- حضرت امام خمينى(ره): مراجعه زن به پزشك مرد در صورتيكه بتواند پزشك زن در آن رشته بيابد با توجه به اينكه غالبا به او نگاه شده و گاهى هم از او معاينه به عمل مى‏آيد جايز نيست.(احكام بانوان ص 25) 14- جواب سؤال از آيت‏الله‏العظمى خامنه‏اى: جايز نيست مگر در صورتى كه مراجعه به […]

كنترل سلامتى جنسى

جمعه - ۱۷ مهر ۱۳۸۸

12- سؤال از دفترآيت‏الله‏العظمى اراكى: معاينه افراد غير بيمار براى كنترل سلامتى، استخدام، سربازى و كارهاى پژوهشى چه حكمى دارد. جواب: نگاه كردن به عورت ديگرى ولو مماثل حرام است و جايز نيست. (احكام پزشكان و مشاغل مربوط به پزشكى ص 111)

سوراخ كردن گوش

جمعه - ۱۷ مهر ۱۳۸۸

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 11- امام خمينى(ره): سوراخ كردن گوش زنان و دختران براى اينكه گوشواره گوش كنند اشكال ندارد.(احكام بانوان ص 25) جواب: سؤال از آيت‏الله‏العظمى خامنه‏اى: مانعى ندارد ـ استفتاء مستقل به شماره 59642

موهاى مصنوعى

سه شنبه - ۱۴ مهر ۱۳۸۸

7- آية‏الله‏العظمى مكارم شيرازى: براى زنان پوشانيدن موهاى مصنوعى و زينتهاى پنهانى مانند دستبند و گردن‏بند نيز لازم است.(مسأله 729) 8- آيت‏الله‏العظمى فاضل لنكرانى: پوشاندن موهاى مصنوعى و زينت‏هاى پنهانى و سرمه چشم در نماز لازم نيست ولى از نامحرم واجب است بپوشاند.(مسأله 796) 9- استفتاء از آيت‏الله‏العظمى خامنه‏اى: پوشاندن پاها تا مفصل (ساق) در […]

آرايش و زينت زن

سه شنبه - ۱۴ مهر ۱۳۸۸

5- سؤال از حضرت امام خمينى(ره): چنانچه زن با خود زينت داشته باشد مانند حلقه ازدواج يا انگشترى در دست يا چهره آراسته كرده باشد آيا واجب است وجه و كفّين را بپوشاند؟ پوشاندن از نامحرم در فرض مذكور واجب است.(احكام بانوان ص 19) 6- سؤال از حضرت امام خمينى(ره): آيا سرمه كشيدن يا ابرو […]

پوشش مرد

شنبه - ۱۱ مهر ۱۳۸۸

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 3- آيت‏ا… العظمى بهجت: احتياط واجب آن است كه مرد هم بدن خود را از زن نامحرم بپوشاند، اگرچه كمك به حرام نباشد و اگر كمك به حرام باشد پوشاندن بدن قطعا واجب است، همان‏طور كه پوشاندن عورت از زن نامحرم واجب است و نيز احتياط واجب آن است […]

پوشش زن

شنبه - ۱۱ مهر ۱۳۸۸

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 1- حضرت امام خمينى(ره): زن در غير حال نماز هنگاميكه در معرض ديد نامحرم قرار گيرد لازم است تمام بدنش را بپوشاند بجز دو مورد يكى دستها تا مچ و يكى هم صورت به اندازه‏اى كه در وضو، شستن آن واجب است.(احكام بانوان ص 15 نوشته محمد وحيدى). 2- […]