مفرداتنور در ترجمه وشرح لغات قران كريم7

سه شنبه - 28 دسامبر 2010

 

جلد ‌7 صفحه ‌4 سطر ‌1

بيان آيه ‌28-‌29-‌30 لغت

بسط: دراز كردن و گستردن،ضد قبض

تبوء: ترجع،بازگشت كني.” باؤوا بغضب من الله ” يعني ” رجعوا “.مصدر آن ” بوء ” بمعناي رجوع است.

 

طوعت: فعل ماضي از باب تفعيل از ريشه ” طوع “ به معناي رغبت،يعني رغبت نشان داده. افعال بر دو قسمند: دسته‌اي بفاعل هم متعدي مي شوند مثل: ” قتل نفسه” و دسته اي بفاعل متعدي نشوند،مثل امر و نهي كه از عالي بداني است و كسي خودش را امر يا نهي نكند.

مفردات نوردر ترجمه وشرح لغات قران كريم3

سه شنبه - 28 دسامبر 2010

 

جلد ‌3 صفحه ‌3 سطر ‌7

لغت:

قروء جمع قرء است و ” قرء ” دو معنا دارد: ‌1- پاكي ‌2- آلودگي به حيض.

بعولة: جمع ” بعل “: شوهران.

 

رجال: مردان، اصل اين كلمه ” رجل ” بمعناي قوه است و كلام ارتجالي به آن كلام گويند كه متكلم بدون فكر و تأمل آن را ادا كند.

مفردات نور در ترجمه وشرح لغات قران كريم6

سه شنبه - 28 دسامبر 2010

 

جلد ‌6 صفحه 4

آيات 97-98-99 نساء لغت :

توفي : قبض روح و ميراندن چيزي يا کسي و وفاة به معناي مرگ است زيرا شخصي که مي ميرد ، روحش قبض مي شود . نيز توفي به معناي شمردن است . شاعر مي گويد : ان بني ادرم ليسوا من احد ليسوا الي قيس و ليسوا من اسد و لا توفاهم قريش في العدد .

يعني : قبيله بني ادرم ( که يکي از قبايل قريش است ) از هيچ طليفه اي نيستند ، نه از طايفه قيس هستند و نه از طايفه ي اسد و طايفه ي قريش هم ايشان را در شمار خود نمي آورد .

ماوي : مرجع ، محل بازگشت ، منزل .

 

استضعاف : چيزي را ضعيف و ناتوان يافتن و ” مستضعفين ” کساني که ضعيف شمرده مي شوند مثل پيران و زنان و کودکان .

مفردات نور در ترجمه وشرح لغات قران كريم5

سه شنبه - 28 دسامبر 2010

 

جلد ‌5 صفحه ‌5 سطر ‌12

لغت

بث : نشر

رقيب : مراقبي كه هيچ چيز از او پنهان نمي‌ماند .

جلد ‌5 صفحه ‌9 سطر ‌3

بيان آيه 2 نساء

حوب : گناه . اين كلمه اسم مصدر از ” حوب ” بمعني گناه كردن است . روايت كرده‌اند كه حسن اين كلمه را بصورت مصدر قرا‏ت كرده است .

مفردات نور در ترجمه وشرح لغات قران كريم4

سه شنبه - 28 دسامبر 2010

 

جلد ‌4 صفحه ‌15

لغت آيه 25 :

 

کيف : براي سؤال از حال و کيفيت است و در اينجا تنبيه بر حال کساني است که به آتش مي روند و در اين جمله بلاغت و اختصار بسيار است و تقدير چنين است : چگونه خواهد بود حال کسانيکه به ادعاهاي باطل مغرور شده به حدي که آنها را به خلود در آتش کشانده مثل اينکه بگويي : و تقدير آيه چنين است : چگونه خواهد بود حالشان در وقت اجتماعشان در قيامت . >

مفردات نور در ترجمه وشرح لغات قران كريم4

سه شنبه - 28 دسامبر 2010

 

جلد ‌4 صفحه ‌15

لغت آيه 25 :

کيف : براي سؤال از حال و کيفيت است و در اينجا تنبيه بر حال کساني است که به آتش مي روند و در اين جمله بلاغت و اختصار بسيار است و تقدير چنين است : چگونه خواهد بود حال کسانيکه به ادعاهاي باطل مغرور شده به حدي که آنها را به خلود در آتش کشانده مثل اينکه بگويي : و تقدير آيه چنين است : چگونه خواهد بود حالشان در وقت اجتماعشان در قيامت . >

ترجمه وشرح لغات قران كريم در تفسير مجمع البيان2

یکشنبه - 26 دسامبر 2010

 

جلد ‌2 صفحه ‌1 سطر ‌1

شرح لغات

منع : باز داشت .

جلد ‌2 صفحه ‌16 سطر ‌16

شرح لغات :

جحيم : آتش شعله ور .

جلد ‌2 صفحه ‌18 سطر ‌1

شرح لغات :

و لن ترضي : هرگز خشنود نميگردد

 

ملتهم : طريقه آنانرا .

«ترجمه و شرح لغات برگزیده از تفسیر شریف مجمع البیان»1

شنبه - 25 دسامبر 2010

 

مفردات نور

«ترجمه و شرح لغات برگزیده از تفسیر شریف مجمع البیان»

جلد ‌1 صفحه ‌41 سطر ‌14

شرح لغات اين سوره

حمد : با مدح و شكر معنا‏ي نزديك بهم دارند و كلمات ” ذم ” و ” هجا ” و ” كفران ” در مقابل حمد و مدح و شكر مي باشند ، در حمد لازم نشده است كه در برابر نعمت باشد ولي شكر حتما در مقابل نعمت و نيكي است .

دین کامل باتاملی در ایه شریفه اکمال

جمعه - 20 آگوست 2010

  در  سوره مائده – آیه اکمال – خداوند متعال از روز بسیار مهمی سخن می گوید که در آن روز کفار از غلبه بر اسلام مأیوس شدند. نخست باید دریابیم این روز چه روزی است؟ و چرا تا این اندازه اهمیت دارد؟ خداوند متعال در رابطه با آن روز می فرماید: ( الیَومَ یَئِسَ […]

خمس رکن اصلی اقتصاد اسلامی

جمعه - 20 آگوست 2010

 

عدالت اقتصادي:

يكي از مهم‏ترين دلايل اجتماعي بعثت پيامبران را زمينه‏سازي براي اقامه قسط و گسترش مطلق عدالت توسط خود مردم مي‏داند: «لقد ارسلنا رسلنا بالبيّنات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط؛ ما پيامبران را با دلايل روشن و معجزات آشكار فرستاديم و كتاب و ميزان حق و باطل را با آنان همراه ساختيم تا مردم (در پرتو تربيت ديني) به عدل و قسط قيام كنند». پس از آن بلافاصله مي‏فرمايد: «و انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس؛ و آهن را فرود آورديم كه در آن نيرويي شديد و سودهايي براي مردم است.»

گرچه در آهن منافع فراواني نهفته است، منتها يادآوري آن در كنار بعثت رسولان و كتاب و ميزان، بدان دليل است كه اين فلز را مي‏تواند به صورت شمشير و تير و نيزه در آورده و متمرّدان از خط عدالت و بر هم زنندگان نظم اجتماعي را تنبيه كند.