پاسداری از مرقد پیامبران و امامان: نقدی بر کتاب زیارت از دیدگاه امامان / جعفر سبحانی.

برای دانلود کتاب کلیک کنید

 پاسداری از مرقد پیامبران و امامان: نقدی بر کتاب زیارت از دیدگاه امامان / جعفر سبحانی.

زبان
فارسی
مشخصات کتاب:
سرشناسه : سبحانی تبریزی جعفر، ۱۳۰۸ –
عنوان قراردادی : المزار عند الائمه الاطهار .برگزیده .شرح
عنوان و نام پدیدآور : پاسداری از مرقد پیامبران و امامان: نقدی بر کتاب زیارت از دیدگاه امامان / جعفر سبحانی.
مشخصات نشر : تهران: مشعر ۱۳۸۹.
یادداشت : کتاب حاضر نقدی بر برگزیده کتاب” المزار عندالائمه الاطهار” نوشته عبدالهادی الحسینی است.
موضوع : حسینی، عبدالهادی، المزارعندالائمه الاطهار — نقد و تفسیر.
موضوع : زیارت — دفاعیه ها و ردیه ها
موضوع : گورها و گورستان ها — زیارت — دفاعیه ها و ردیه ها
موضوع : زیارت — نظر وهابیه
موضوع : سوگواری ها — دفاعیه ها و ردیه ها
شناسه افزوده : حسینی، عبدالهادی . المزار عندالائمه الاطها. برگزیده. شرح

عناوین اصلی کتاب شامل:
اشاره؛ پیش گفتار؛ بخش اول: آثار سازنده زیارت از دیدگاه قرآن وسنّت ؛ بخش دوم: حفاظت از قبور اولیای الهی ؛ بخش سوم: مسجد سازی در کنار مشاهد مشرفه ؛ بخش چهارم: سوگواری در فراق عزیزان ؛ بخش پنجم: گناهانی در کنار مزار

 

جستجو