خواص درمانی سویق سیب: مانع خونریزی بینی، درد شکم،درمان گزیدگی مار وعقرب

امام صادق (علیه السلام):
برای مسمومیت، دارویی سودمندتر از سویق سیب، سراغ ندارم.( الکافی: ج 6 ص 356 ح 7.)
الکافی:
به نقل از ابن بکیر -: سالی در مدینه به خون دماغ مبتلا شدم. یارانمان از امام صادق (علیه السلام) درباره چیزی که مانع خونریزی بینی شود. پرسیدند. به آنان فرمود: به او سویق سیب بدهید.
آنان به من از این سویق خوراندند و خونریزی بینی ام قطع شد.( الکافی: ج 6 ص 356 ح 6.)
الکافی:
به نقل از زیاد قندی -: در حالی که برادرم سیف با من بود، به مدینه در آمدم. آن جا مردم به خون دماغ گرفتار شدند و کسی که خون دماغش دو روز ادامه می یافت، می مرد.
من به منزل بازگشتم و دیدم سیف، خون دماغ شدیدی دارد. نزد امام کاظم (علیه السلام) رفتم. فرمود: ای زیاد! به سیف، سیب(در این روایت، کلمه سویق وجود ندارد؛ اما به قرینه روایت قبلی، ممکن است این کلمه از آن، افتاده باشد. نیز شاید، هم سبب و هم سویق سیب، برای خون دماغ، نافع باشند و شاید برای برخی مزاج ها سیب، و برای برخی سویق آن، نافع باشد. به هر حال، آنچه می تواند به این سوال ها پاسخ دهد، برسی علمی و آزمایشگاهی است.) بخوران.
من آن را به او خوراندم و وی بهبود یافت.( الکافی: ج 6 ص 356 ح 4.)
الکافی:
به نقل از احمد بن محمد بن یزید -: ایشان، چون کسی از اهل خانه را مار یا کژدم می گزید، می گفت: به او سویق سیب بخورانید.( الکافی: ج 6 ص 356 ح 8.)
ر. ک: ص 235 (آنچه برای برخی دردهای شکم، سودمند است / آرد گاورس).

 

جستجو