خواص درمانی کدو:افزایش عقل، بزرگ شدن مغز، زیبایی چهره،خوش خلقی،برطرف کننده غم،رفع درد قولنج

پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم):
بر شما باد کدو؛ چرا که مغز را افزون می سازد.( عیون أخبار الرضا (علیه السلام): ج 2 ص 36 ح 86.)
پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم):
بر شما باد کدو؛ چرا که عقل را افزون می سازد و مغز را بزرگ می کند.( شعب الایمان: ج 5 ص 102 ح 5947.)
پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم):
بر شما باد کدو؛ چرا که عقل را می پالاید و مغز را می افزاید.( دعائم الاسلام: ج 2 ص 113 ح 376.)
پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم):
خطاب به امام علی (علیه السلام): -: کدو بخور؛ زیرا هر کس آن را بخورد، خویش نیکو و رویش شاداب می شود. آن، خوراک من و پیامبران پیش از من است.( الدعوات: ص 154 ح 419.)
امام کاظم (علیه السلام):
از جلمه سفارش هایی که پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) به امام علی (علیه السلام) کرد، این بود که به وی فرمود: ای علی! بر تو باد کدو. آن را بخور؛ چرا که مغز و عقل را افزون می سازد.( الکافی: ج 6 ص 371 ح 7.)
– پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم):
کدو بخورید، که اگر خداوند می دانست درختی سبک تر از این وجود دارد، آن را برای برادرم یونس می رویاند.
هر گاه کسی از شما خورشی می سازد، در آن کدوی بسیار بریزد؛ چرا که آن مغز و عقل را می افزاید.( مکارم الاخلاق: ج 1 ص 383 ح 1283.)
کنز العمال:
به نقل از انس -: پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم)، فراوان کدو می خورد. گفتم: ای پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم)! گویا خیلی کدو دوست داری؟!
فرمود: کدو، مغز را زیاد می کند و بر عقل می افزاید.( کنز العمال: ج 15 ص 455 ح 41808.)
الکافی:
به نقل از سیاری، در حدیثی که سند آن را به معصوم رسانده است -: پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) به کدو علاقه داشت و به زنان خود می فرمود: اگر در دیگ، چیزی طبخ می کنید، در آن، کدو بسیار بریزید.( الکافی: ج 6 ص 371 ح 6.)
1920 – پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم):
اگر خواستید چیزی بپزید، از کدو زیاد بهره بجویید؛ چرا که دل اندوهگین را شاد می کند.( عیون أخبار الرضا (علیه السلام): ج 2 ص 36 ح 85.)
امام علی (علیه السلام):
کدو بخورید؛ چرا که مغز را افزون می کند، پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) به کدو علاقه داشت.( الخصال: ص 632 ح 10.)
طب الائمة (علیهم السلام):
به نقل از ذریح -: به امام صادق (علیه السلام) گفتم: از امیرمومنان (علیه السلام) حدیثی درباره کدو روایت شده که فرموده است: کدو بخورید؛ چرا که مغز را افزون می سازد.
امام صادق (علیه السلام) فرمود: آری. من نیز می گویم که برای درد قولنج، خوب است.( طب الائمة (علیهم السلام): ص 138.)

 

جستجو