آنچه موجب پیری زودرس می شود


پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم):
ده چیز پیری به بار می آورد: فراوانی آمیزش (جنسی) با زنان، شستن سر با گل، توقف زیاد در آبریزگاه، سخن گفتن به گاه قضای حاجت، فراوانی (استعمال) بوی خوش، نوشیدن آب به هنگام شب، نگریستن به شرمگاه زن، به رو خفتن، شبانه ایستاده آب نوشیدن، و آستین را به صورت مالیدن.( المواعظ العددیة: ص 368.)
 پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم):
شام را وا مگذارید، هر چند به خوردن دانه خرمای خشکیده ای باشد. من بر امت خویش از این بیم دارم که وا گذاردن شام پیری و درهم شکستگی به سراغشان آید؛ چرا که شام، مایه نیرومندی پیر و جوان است.( المحاسن: ج 2 ص 196 ح 1571.)
 امام صادق (علیه السلام):
چهار چیز (انسان را) پیش از فرا رسیدن هنگام پیری پیر می کند: خوردن گوشت خشک شده، نشستن بر جای مرطوب، بالا رفتن بر پلکان، و آمیزش با پیر زنان.( تحف العقول: ص 317.)

جستجو