انچه تنگی نفس می آورد


: امام رضا (علیه السلام

پرخوری از تخم مرغ آب پز نفس تنگی و نفس بریدگی می آورد(گفتنی است در متن عربی واژه ربو و ابتهار و در بحار الانوار انبهار آمده است. علامه مجلسی می گوید: ربو، عبارت از مطلق نفس تنگی است و بهر نیز خود، نوعی از آن است. در قاموس آمده: آن عبارت است از بریدن نفس که از خستگی حاصل آید، مطاوع آن، انبهار است. ممکن است میان ربو و انبهار، این گونه تفاوت گذارده شود که ربو، از پری عروق ریه حاصل می آید و دیگری از پر شرگی شریان ها (بحار الانوار: ج ۶۲ ص ۳۴۷).).( طب الامام الرضا (علیه السلام): ص ۲۸، بحار الانوار: ج ۶۲ ص ۳۲۱٫)

آنچه برای درمان تنگی نفس، سودمند است:

: طب الائمه (علیهم السلام

– به نقل از مفضل بن عمر -: از امام صادق (علیه السلام) پرسیدم: ای پسر پیامبر خدا! در هنگام راه رفتن، نفس تنگی شدیدی مرا می آزارد تا جایی که گاه در فاصله میان خانه خود و خانه شما، دوبار می نشینم.

فرمود: ای مفضل! برای این عارضه، ادرار شتر شیرده بخور.

من از آن خوردم و خداوند، بیماری ام را زدود.( طب الائمه (علیهم السلام) : ص ۱۰۳٫))

جستجو