استحکام دهان ولثه

الف – سرکه شراب

امام صادق (علیه السلام):

– هنگامی که نزد ایشان از سرکه شراب یاد شد -: آن، جنبندگان شکم را می کشد و دهان را استحکام می دهد(الکافی: ج ۶ ص ۳۳۰ ح ۸٫)

(پرسش :آیا سرکه با ماندن تبدیل به شراب می شود و آیا مدت زمان سرکه شدن سیب هم مانند انگور، چهل روز می باشد؟پاسخ :سرکه تبدیل به شراب نمی شود و مدت زمان تبدیل انگور و سایر میوه ها به سرکه در فصول سال و شرایط محل نگهداری ظرف متفاوت است. گاهی ممکن است در مدت چهل روز تبدیل به شراب شود و گاه ۲ تا ۳ ماه؛ هرگاه بوی تند الکل داد شراب است و باید صبر کنند تا این حالت بعد از مدتی برطرف شود تا بتوانند استفاده کنند. https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44774&mid=255068)

امام صادق (علیه السلام):

سرکه شراب، لثه را تقویت می کند، جنبندگان شکم را می کشد و عقل را نیز نیرو می بخشد.( الکافی: ج ۶ ص ۳۳۰ ح ۹٫)

امام کاظم (علیه السلام):

سرکه شراب، لثه را تقویت می کند.( طب الائمه (علیهم السلام): ص ۲۴٫)

ب – پیاز

امام صادق (علیه السلام):

پیاز بخورید؛ چرا که سه ویژگی دارد: بوی دهان را خوش می سازد، لثه را نیرو می بخشد، و آب و توان آمیزش را افزون می کند.( الکافی: ج ۶ ص ۳۷۴ ح ۳٫)

جستجو