برخی عوامل بیماری های دستگاه ادراری و تناسلی

نگه داشتن پیشاب

امام رضا (علیه السلام):
هر کس می خواهد مثانه اش به عارضه ای گرفتار نشود، پیشاب خود را نگه ندارد، حتی اگر که بر پشت مرکب خویش نشسته باشد.( طب الامام الرضا (علیه السلام): ص ۳۵٫)

آمیزش بدون انزال

امام رضا (علیه السلام):
آمیزش بدون انزال، سنگ (مثانه) می آورد… و هر کس می خواهد از سنگ و دشواری دفع ادرار در امان باشد، نباید در هنگام حصول شهوت، منی را در خود نگه دارد، و نیز نباید آمیزش با زنان را (بسیار) به درازا بکشاند.( طب الامام الرضا (علیه السلام): ص ۲۷ و ص ۳۵٫)

خوردن قلوه و شکمبه گوسفند

امام رضا (علیه السلام):
عادت داشتن به خوردن قلوه و شکمبه (سیرابی) گوسفند، مثانه را دیگرگون می کند.( طب الامام الرضا (علیه السلام): ص ۶۴٫)

عادت به حمام رفتن

امام کاظم (علیه السلام):
حمام رفتن یک روز در میان، گوشت بدن را می افزاید؛ اما عادت به آن در هر روز، پیه کلیه ها را آب می کند.( الکافی: ج ۶ ص ۴۹۶ ح ۲٫)

تکیه زدن در حمام

امام صادق (علیه السلام):
در حمام (به دیوار) تکیه مزن؛ چرا که پیه کلیه ها را آب می کند(ممکن است این اثر، مربوط به حمام های آن دوران باشد.).( الکافی: ح ۶ ص ۵۰۱ ح ۲۴٫)

جستجو