درمان بواسیر:

انجیر

پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم):

انجیر، تازه و خشک، بخورید؛ چرا که بر قدرت همبستری می افزاید، بواسیر را ریشه کن می کند و برای درمان نقرس و سردی مزاج، سودمند است.( مکارم الاخلاق: ج ۱ ص ۳۷۷ ص ۱۲۵۴٫)

تره

الکافی:

به نقل از فرات بن احنف -: از امام صادق (علیه السلام)، درباره تره پرسیدند. فرمود: آن را بخور؛ چرا که در آن، چهار ویژگی است: بوی دهان را خوش می سازد؛ بادها را (از بدن) می راند؛ بواسیر را ریشه کن می کند؛ و برای کسی که بر (خوردن) آن مداومت ورزد، مایه ایمنی از جذام است.( الکافی: ج ۶ ص ۳۶۵ ح ۴٫)

زردک

امام صادق (علیه السلام):

زردک، مایه ایمنی از قولنج و بواسیر است و توان نزدیکی را تقویت می کند.( الکافی: ج ۶ ص ۳۷۲ ح ۲٫)

برنج

امام صادق (علیه السلام):

برنج، خوب خوراکی است! روده ها را فراخ می کند و بواسیر را ریشه کن می سازد. ما بر مردم عراق، غبطه می خوریم که برنج و خرما خرک می خورند. این دو، روده ها را فراخ می کنند و بواسیر را ریشه کن می سازد.( الکافی: ج ۶ ص ۳۴۱ ح ۲٫)

خرما با روغن گاو

امام رضا (علیه السلام):

هر کس می خواهد از درد نشیمنگاه درامان بماند و باد بواسیر، هیچ زیانی به او نرساند، هر شب، هفت خرمای هیرون( هیرون – بر وزن زیتون – نوعی از خرمای مرغوب است (تاج الاعروس: ج ۱۸ ص ۵۸۷). در بحارالانوار به جای این واژه برنی آمده که آن نیز نوعی خرمای مرغوب است.) با روغن گاو بخورد و بیضه های خود را با روغن زنبک خالص، چرب کند.( طب الامام رضا (علیه السلام): ص ۳۵، بحارالانوار: ج ۶۲ ص ۳۲۴٫)

هوبره

امام کاظم (علیه السلام):

در خوردن هوبره(حباری (هوبره) پرنده ای است خاکستری رنگ و شبیه مرغابی، با گردنی دراز و منقاری نسبتاً بلند. مذکر و مونث آن و نیز جمع و مفرد آن در زبان عربی یکسان است (المعجم الوسیط: ج ۱ ص ۱۵۱). اشکالی نمی بینم. آن، برای بواسیر و درد کمر، خوب است.( الکافی: ج ۶ ص ۳۱۳ ح ۶٫)

سنجد

امام صادق (علیه السلام):

سنجد… کلیه ها را گرم می کند، معده را پاک می سازد و مایه ایمنی از بواسیر و تقطیر (قطره قطره آمدن) پیشاب است.( الکافی: ج ۶ ص ۳۶۱ ح ۱٫)

طهارت گرفتن با آب سرد

امام کاظم (علیه السلام):

طهارت گرفتن با آب سرد، بواسیر را از میان می برد.( تهذیب الاحکام: ج ۱ ص ۳۵۴ ح ۱۰۵۶٫)

استنجا با مشکک

امام کاظم (علیه السلام):

هر کس پس از قضای حاجت، با مشکک، آلودگی مخرج را بزداید و پس از غذا خوردن نیز دهان خویش را با مشکک بشوید، نه بیماری ای از بیماریهای دهان به او می رسد و نه از باد بواسیر می ترسد.( الکافی: ج ۶ ص ۳۷۸ ح ۳٫)

جستجو