درمان بادهای شکم:

سیاه دانه

۷۵۴ – طب الائمه (علیهم السلام):

به نقل از عبدالرحمان بن جهم -: ذریح محاربی، نزد امام صادق (علیه السلام)، اظهار کرد که شکم وی غرغر می کند. امام پرسید: آیا درد هم داری؟.

گفت: آری.

فرمود: چرا برای درمان آن، از سیاه دانه و عسل، بهره نمی جویی؟.( طب الائمه (علیهم السلام): ص ۱۰۰٫)

زیتون

الکافی:

به نقل از اسحاق بن عمار یا راوی دیگری -: به امام صادق (علیه السلام) گفتم: مردم می گویند که زیتون، بادآور است.

فرمود: زیتون، بادبر است.( الکافی: ج ۶ ص ۳۳۱ ح ۳٫)

جستجو