درمان کرم های شکم ومسمومیت:

سرکه شراب(سرکه شراب، همان عصاره انگور است که مقداری سرکه در آن ریخته و در آفتاب گذارند تا به سرکه تبدیل شود.)

امام علی (علیه السلام):

سرکه شراب بخورید(۹۶۱)؛ چرا که کرم ها را در شکم می کشد.( عیون أخبار الرضا (علیه السلام): ج ۲ ص ۴۰ ح ۱۲۷، صحیفه الامام الرضا (علیه السلام): ص ۲۴۰ ح ۱۴۵٫)

امام صادق (علیه السلام):

سرکه شراب، جنبندگان شکم را می کشد.( طب الائمه (علیهم السلام): ص ۶۵٫)

امام صادق (علیه السلام):

بر تو باد (خوردن) سرکه شراب؛ چرا که هر جنبنده ای را در درونت می کشد.( الکافی: ج ۶ ص ۳۳۰ ح ۱۱٫)

خرما خوردن ناشتا

پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم):

ناشتا خرما بخورید؛ جرا که کرم های شکم را می کشد.( عیون أخبار الرضا (علیه السلام): ج ۲ ص ۴۸ ح ۱۸۵٫)

امام صادق (علیه السلام):

هر کس به هنگام خواب، هفت خرمای عجوه(نوعی خرمای مرغوب و درشت در مدینه و حوالی آن. )  بخورد، خرما کرم های شکم او را می کشند.( الکافی: ج ۶ ص ۳۴۹ ح ۲۰٫)

 زرده تخم مرغ برای درمان گوارا نیافتن غذا

مکارم الاخلاق:

به نقل از علی بن محمد بن اشیم -: نزد امام رضا (علیه السلام) از این شکایت کردم که کمتر غذا را گوارا می یابم.

فرمود: زرده تخم مرغ بخور.

من این کار را انجام دادم و از آن، سود بردم.( مکارم الاخلاق: ج ۱ ص ۳۵۲ ح ۱۱۴۷٫)

ب – سیب برای درمان مسمومیت

امام کاظم (علیه السلام):

سیب، برای درمان چند چیز سودمند است: مسمومیت، سحر، جنونی که از زمینیان( مقصود، جن است.) پیش می آید، و بلغمی که چیزه شده باشد. هیچ چیز منفعتش سریع تر از این نیست. (الکافی: ج ۶ ص ۳۵۵ ح ۲٫)

آب درمانی

الکافی:

به نقل از ابوطیفور طبیب -: بر امام کاظم (علیه السلام) وارد شدم و او را از نوشیدن آب، باز داشتم.

فرمود: نوشیدن آب، اشکالی ندارد. آب، غذا را در معده می چرخاند، خشم را فرو می نشاند، بر هوش می افزایند و تلخه را خاموش می کند.( الکافی: ج ۶ ص ۳۸۱ ح ۲٫)

امام صادق (علیه السلام):

پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم)، به هنگام روزه گشودن، با حلوا افطار می کرد. اگر حلوا نبود، با شکرینه ای دیگر یا چند دانه خرما، و اگر آن نیز نبود، با آب خالی. می فرمود: آب، معده و کبد را تمیز می کند، دهان را خوش بو می کند، دندان ها را محکم می سازد، چشم را قدرت می دهد و دیده را جلا می بخشد، گناهان را از انسان می شوید، رگ های بر آشفته و تلخه تحریک شده را فرو می نشاند، بلغم را از میان می برد، حرارت را از معده بر می دارد، و سردرد را نیز از میان می برد.( الکافی: ج ۴ ص ۱۵۳، ح ۴٫)

الفقه المنسوب للامام الرضا (علیه السلام):

دباره آب سرد، روایت می کنم که حرارت بدن را فرو می نشاند، صفرا را آرام می سازد، غذا را هضم می کند، پس مانده ای را که در سر معده هست، ذوب می سازد و تب را از میان می برد.( الفقه المنسوب للامام الرضا (علیه السلام): ص ۳۴۶٫)

درمان با قی کردن عمدی

امام باقر (علیه السلام):

هر کس پیش از آن که خود به خود، حالش به هم بخورد، عمداً قی کند، (این کار) از هفتاد دارو بهتر است و این نوع قی کردن، هر درد و بیماری ای را (که در او هست، از تنش) بیرون می آورد.( چنان که در حاشیه بحار الانوار آمده، مقصد از بند نخست روایت، یعنی عبارت من تقیأ قبل أن یتقیأ آن است که شخص پیش از آن که بی اختیار حالش به هم بخورد، عمداً قی کند – و این همان تفسیری است که در ترجمه حاضر دیده می شود – یا شاید مقصود از روایت، آن است که هر کس برای نخستین بار در عارضه ای که دارد، قی کند، این پس آوردن، از هفتاد دارو بهتر است ( ر. ک: حاشیه بحارلانوار).).( طب الائمه (علیهم السلام): ص ۶۷، بحارالانوار: ج ۶۲ ص ۱۲۳ ح ۵۳٫)

جستجو