تأثیر بوییدنی ها ، حجامت، زکام و عطسه در پیشگیری از بیماری های پوستی

پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم):

نرگس را ببویید، هر چند روزی یک بار، هر چند هفته ای یک بار، هر چند ماهی یک بار، هر چند سالی یک بار و هر چند در همه عمر، یک بار؛ چرا که در قلب، هسته ای از دیوانگی، جذام و پیسی وجود دارد و بوییدن نرگس، آن را دور می کند.( طب النبی (صلی الله علیه و آله و سلم): ص ۱۰٫)

اثر حجامت در پیشگیری و درمان بیماری های پوستی

پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم):

حجامت در سر، درمانی برای دیوانگی، جذام، شب کوری، پیسی و سر درد است.( المعجم الکبیر: ج ۲۳ ص ۲۹۹ ح ۶۶۷٫)

پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم):

بر شما باد حجامت در استخوان پس سر؛ چرا که درمان ۷۲ بیماری است و درمان پنج بیماری، از جمله: دیوانگی، جذام، پیسی و دندان درد است.( المعجم الکبیر: ج ۸ ص ۳۶ ح ۷۳۰۶٫)

پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم):

هر کس در روز سه شنبه هفدهم یا نوزدهم یا بیست و یکی ماه حجامت کند، این حجامت برای وی شفای همه دردهای سال خواهد بود و افزون بر آن، شفای سر درد، دندان درد، دیوانگی، جذام و پیسی نیز خواهد بود. الخصال: ص ۳۸۵ ح ۶۸٫)

امام رضا (علیه السلام):

حجامتی… که میان شانه ها صورت می گیرد، در بهبود ضربان قلب ناشی از شکم پری و حرارت، سودمند است. آن (حجامتی) که در ساق پا صورت پذیرد، ممکن است از کلیه، مثانه و زهدان بکاهد و خون قاعدگی را به جریان اندازد. تنها مشکلی که دارد، این است که تن را ضعیف می کند و ممکن است از آن، شب کوری شدیدی بر شخص عارض گردد. با این همه، برای کسانی که جوش و کورک دارند، سودمند است.( طب الامام رضا (علیه السلام): ص ۵۵٫)

مکارم الاخلاق:

از امام صادق (علیه السلام) روایت شده که مردی در حضور ایشان از خارش (کهیر)، اظهار ناراحتی کرد. امام (علیه السلام) فرمود: سه بار در هر دو پا، در فاصله میان پی پا و استخوان قوزک، حجامت کن.

آن مرد، این کار را انجام داد و خارش بدن وی از میان رفت.

مردی دیگر نیز اظهار ناراحتی کرد.

امام (علیه السلام) فرمود: در پی پا (یکی از پاها یا هر دو پا) سه بار حجامت کن که به خواست خداوند، بهبود یابی.( مکارم الاخلاق: ج ۱ ص ۱۷۶ و ۵۲۶ و ص ۱۷۷ ح ۵۲۹٫)

تأثیر زکام و عطسه در پیشگیری از بیماری های پوستی

پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم):

در هر یک از آدمی زادگان، دو رگ هست: رگی در سر، که جذام را تحریک می کند، و رگی در بدن، که پیسی را می انگیزد. چون آن رگی که در سر است، به حرکت آید، خداوند، زکام را بر آن مسلط می سازد تا هر بیماری ای که در آن است، بیرون رود. از این رو، اگر کسی از شما در بدن خود، احساس زکام کرد یا کورکی دید، خداوند را شکر عافیت گوید.

همچنین فرمود: زکام، فضولاتی در سر است.( الکافی: ج ۸ ص ۳۸۲ ح ۵۷۹٫)

پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم):

چهار چیز را ناخوشایند مدارید؛ زیرا که برای چهار چیز، سودمندند: زکام را ناخوشایند مدارید؛ زیرا مایه ایمنی از جذام است. کورک ها را ناخوشایند مدارید؛ زیرا مایه ایمنی از پیسی اند. چشم درد را ناخوشایند مدارید؛ زیرا مایه ایمنی از کوری است. و سرف را ناخوشایند مدارید؛ زیرا مایه ایمنی از فلح شدن است.( الخصال، ص ۲۱۰ ح ۳۲، طب النبی (صلی الله علیه و آله و سلم): ص ۱۲٫)

جستجو