عوامل بیماری های پوستی

الف – قرار گرفتن در مقابل آفتاب

پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم):

از نشستن در آفتاب، حذر کنید؛ چرا که جامه را کهنه می کند، بوی (بدن) را بد می سازد و درد نهفته را آشکار می نماید.( المستدرک علی الصحیحین: ج ۴ ص ۴۵۶ ح ۸۲۶۴٫)

پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم):

در آفتاب، چهار چیز است: رنگ را دیگرگون می سازد، بوی (بدن) را بد می کند، جامه را کهنه می نماید، و بیماری بر جای می نهد.( الخصال: ص ۲۴۹ ح ۱۱۱٫)

امام علی (علیه السلام):

رو به خورشید قرار مگیرید؛ زیرا بدبو کننده دهان است، رنگ را می پراند، جامعه را کهنه می سازد و دردهای نهفته را آشکار می نماید.( الخصال: ص ۹۷ ح ۴۴٫)

امام علی (علیه السلام):

هر گاه کسی از شما در زیر آفتاب می نشیند، پشت به خورشید قرار گیرد؛ چرا که آفتاب، بیماری های نهفته را آشکار می سازد.( الخصال: ص ۶۱۷ ح ۱۰٫)

غریب الحدیث:

امام علی (علیه السلام)، مردی را در آفتاب دید. فرمود: از آفتاب برخیز(۱۰۵۸). این حرارت، بدبو کننده دهان و سست کننده شهوت است، بوی بدن را بد می کند، جامعه را کهنه می سازد و دردهای نهفته را آشکار می کند.( در کنز العمال، عبارت های آغازین روایت، چنین است: مردی را در زیر آفتاب، نشسته دید. او را از این کار، باز داشت و فرمود: “برخیز…”.)

ب – خوردن گردو در گرمای شدید

امام علی (علیه السلام):

خوردن گردو در گرمای شدید، حرارت را در بدن بر می انگیزد و زخم های تن را تحریک می کند؛ اما خوردن آن در زمستان، کلیه ها را گرم می کند و سرما را می راند.( غریب الحدیث لابن قتیبه: ج ۱ ص ۳۴۵، کنز العمال: ج ۹ ص ۲۲۳ ح ۲۵۷۵۵٫)

ج – خوردن خاک

امام باقر (علیه السلام):

هر کس خاک بخورد، تنش به خارش می افتد، به بواسیر گرفتار می شود، بیماری و بدی در درونش برانگیخته می گردد، و نیرو از پاهایش می رود، و هر چه نیز در این فاصله، یعنی از دوره سلامت پیش از خوردن خاک تا بهبود دوباره، از اعمال (عبادی) او کم شود، بر آن، باز خواست گردد و کیفر ببیند.(ا لکافی: ج ۶ ص ۳۴۰ ح ۱٫)

د – به جوش آمدن خون

امام صادق (علیه السلام):

خون و جوش آمدنش سه نشانه دارد: جوشی که از اندام بر آید، خارش (کهیر)، و حرکت جنبندگان (مور مور شدن بدن).( طب الائمه (علیهم السلام): ص ۵۵٫)

ه – خوردن همیشگی تخم مرغ

امام رضا (علیه السلام):

خوردن همیشگی تخم مرغ سبب پیدایش کک مک در صورت می شود.( بحارالانوار: ج ۶۲ ص ۳۲۱، طب الامام رضا (علیه السلام) ص ۶۳٫)

و – خوردن ماهی نمک سود پس از رگزنی و حجامت

امام رضا (علیه السلام):

خوردن غذای نمک سود، گوشت نمک سود و خوردن ماهی نمک سود، پس از رگزنی و حجامت، بهک و گری ایجاد می کند.(

طب الامام رضا (علیه السلام): ص ۶۴٫)

جستجو