درمان پیسی

الف – خوردن گوشت گاو همراه با چغندر

امام باقر (علیه السلام):

بنی اسرائیل، از لکه های سفیدی که (بر پوست) می دیدند، نزد موسی (علیه السلام) اظهار ناراحتی کردند. پس خداوند به موسی (علیه السلام) چنین وحی فرستاد: به آنان بگو که گوشت گاو، همراه با چغندر بخورند.( الکافی: ج ۶ ص ۳۱۰ ح ۱ و ص ۳۶۹ ح ۳٫)

امام صادق (علیه السلام):

آب گوشت چغندر با گوشت گاو، سفیدی(مقصود از سفیدی، همان پیسی است و این احتمال که مقصود از آن، سفیدی چشم باشد، بعید است (بحارالانوار: ج ۶۶ ص ۲۷۹)) را از میان می برد.( المحاسن: ج ۲ ص ۳۲۶ ح ۲۱۰۸٫)

ب – آب گوشت گاو

امام صادق (علیه السلام):

آب گوشت گاو، پیسی را از میان می برد.( الکافی: ج ۶ ص ۳۱۱ ح ۲٫)

امام کاظم (علیه السلام):

هر کس آب گوشت گاو بخورد، خداوند، پیسی و جذام را از او دور می کند.( طب الائمه (علیهم السلام): ص ۱۰۴٫)

 سویق

امام صادق (علیه السلام):

سویق خشک، سفیدی را از میان می برد.( الکافی: ج ۶ ص ۳۰۶ ح ۶٫)

امام کاظم (علیه السلام):

سویق و آب گوشتی که با گوشت گاو فراهم آمده باشد، پیسی را از میان می برد.( الکافی: ج ۶ ص ۳۱۱ ح ۷٫)

امام کاظم (علیه السلام):

آب گوشت فراهم آمده با گوشت گاو همراه با سویق، پیسی را از میان می برد.( مکارم الاخلاق: ج ۲ ص ۲۲۷ ح ۲۵۴۹٫)

جستجو