درمان درد وریزش قطره قطره ادرار(پیشاب)


آنچه برای درمان ریزش قطره قطره پیشاب، سودمند است

طب الائمة (علیهم السلام):
– به نقل از ابوبصیر -: عمرو افرق به امام باقر (علیه السلام) از ریزش قطره قطره پیشاب، اظهار ناراحتی کرد.
فرمود: هزار اسپند بردار و شش بار با آب سرد و یک بار هم با آب گرم بشوی. سپس، باید آن را در سایه خشک کرد، آن گاه قدری روغن خالص یاسمین بدان در آمیخت و آن گاه، سفوفی از آن در حالت ناشتا خورد. به اذن خداوند متعال، ریزش پیشاب را قطع خواهد کرد.( طب الائمة (علیهم السلام): ص 68.)

آنچه برای درمان احساس درد به هنگام دفع پیشاب، سودمند است

مکارم الاخلاق :به نقل از فضل -: به امام صادق (علیه السلام) اظهار کردم که در هنگام ادرار کردن با سختی رویاروی می شوم.
فرمود: در آخر شب، قدری شونیز( سیاهدانه) استعمال کن.( مکارم الاخلاق: ج 1 ص 403 ح 1373.)

جستجو