پيوند اعضا

Normal 0 MicrosoftInternetExplorer4

44- آيت‏الله‏العظمى خامنه‏اى: استفاده از عروق و رگهاى جسد شخص متوفى براى پيوند به بدن يك فرد بيمار اگر با اذن ميت در دوران حياتش و يا با اذن اولياى او بعد از مردن باشد و يا نجات جان نفس محترمى منوط به آن باشد اشكال ندارد. (استفتائات ج 2 س 201)

45- آيت‏الله‏العظمى خامنه‏اى: برداشتن قرنيه از بدن ميت مسلمان [ بدون اجازه] حرام و موجب ديه مى‏شود كه مقدار آن پنجاه دينار است ولى اگر با رضايت و اذن ميت قبل از مرگش، برداشته شود اشكال ندارد و موجب ديه نيست.(استفتائات ج 2 س 202)


جستجو