پاورقیهای دعای روز سوم ماه مبارک رمضان

۱- ميزان الحكمه، ج ۶، ص ۴۰۶

۲- اصول كافي، ج ۱، ص ۳۷، انتشارات اُسوه

۳- اصول كافي، ج ۱، ص ۷۹، انتشارات اُسوه

۴- تصنيف غررالحكم و دررالكلم، باب عقل

۵- بحارالانوار، ج ۷۸، ص ۱۰۴

۶- بحارالانوار، ج ۷۵، ص ۲۹۳

۷- نهج البلاغه، خطبه ۱۹۲

۸- نهج البلاغه، حكمت ۲۱۱

۹- نهج البلاغه، كلمات قصار ۲۵۲

۱۰- تصنيف غررالحكم و دررالكلم، ج ۱، ص ۴۳۸

۱۱- سوره آل عمران، آيه ۲۶

۱۲- نهج البلاغه، خطبه ۹۱

۱۳- نهج البلاغه، خطبه ۱۰۰

۱۴- تصنيف غررالحكم و دررالكلم، ج ۱، ص ۱۹۹-۱۶۷

جستجو