پاورقیهای دعای روز سوم ماه مبارک رمضان

1- ميزان الحكمه، ج 6، ص 406

2- اصول كافي، ج 1، ص 37، انتشارات اُسوه

3- اصول كافي، ج 1، ص 79، انتشارات اُسوه

4- تصنيف غررالحكم و دررالكلم، باب عقل

5- بحارالانوار، ج 78، ص 104

6- بحارالانوار، ج 75، ص 293

7- نهج البلاغه، خطبه 192

8- نهج البلاغه، حكمت 211

9- نهج البلاغه، كلمات قصار 252

10- تصنيف غررالحكم و دررالكلم، ج 1، ص 438

11- سوره آل عمران، آيه 26

12- نهج البلاغه، خطبه 91

13- نهج البلاغه، خطبه 100

14- تصنيف غررالحكم و دررالكلم، ج 1، ص 199-167

جستجو